Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Digitaliserat klientmöte - Socialarbetares syn på digitala möten med klienten

Ibrahim, Charbel Piter LU and Rrustemaj, Kaltrina LU (2021) SOPA63 20211
School of Social Work
Abstract
This is a qualitative study; whose purpose is to illuminate the experiences of the social workers within the digital client meetings. Our interviewees consisted of four probation inspectors from the probation service and three social secretaries from the social services, all within the investigation unit. The participation of the interviewees has contributed to knowledge within the research area. We analyzed the results with the help of former research, theories from the domain theory, the dramaturgical perspective and the conception of communication.

The implementation of digital client meetings took off in 2020, as a result of the prevailing pandemic. The results indicate that the transition between the physical to the digital client... (More)
This is a qualitative study; whose purpose is to illuminate the experiences of the social workers within the digital client meetings. Our interviewees consisted of four probation inspectors from the probation service and three social secretaries from the social services, all within the investigation unit. The participation of the interviewees has contributed to knowledge within the research area. We analyzed the results with the help of former research, theories from the domain theory, the dramaturgical perspective and the conception of communication.

The implementation of digital client meetings took off in 2020, as a result of the prevailing pandemic. The results indicate that the transition between the physical to the digital client meetings was met with resistance from the coworkers in both the probation and in the social services. Though, it has been stated that there is a future vision among the social workers to keep working with digital client meetings, given that it gets combined with physical meetings. The interviewees suppose that it is up to the social workers themselves to decide what meetings should be physical or digital. It emerges from this study’s results that there is a concern regarding the meetings with the clients and that the meetings become digital. Social workers witness that there is no way to get a fair perception of the client digitally. Further, they stress that fully digitalized client meetings will lead to social workers not being able to execute their tasks adequately. Social workers consider that it is difficult to hold a conversation with a client digitally and expect to fulfill the same quality as in a real-life conversation. In conclusion, it has become apparent that lack of communication affects client meetings negatively. Likewise, the study has shown that social workers’ senses that digitalized client meetings are effective and timesaving because of the easier way of getting in contact with their clients. (Less)
Abstract (Swedish)
Detta är en kvalitativ studie, vars syfte är att synliggöra socialarbetares upplevelser av digitala klientmöten. Våra intervjupersoner bestod av fyra frivårdsinspektörer från Frivården och tre socialsekreterare från Socialtjänsten, alla inom utredningsenheten. Intervjupersonernas medverkan har bidragit med kunskap inom forskningsområdet. Resultaten har analyserats med hjälp av tidigare forskning samt teorier från domänteorin, det dramaturgiska perspektivet samt begreppet kommunikation.

Implementeringen av digitala klientmöten tog fart redan år 2020 på grund av den rådande pandemin. Resultaten visar att övergången från fysiska till digitala klientmöten möttes till en början av motstånd bland medarbetare på Frivården och Socialtjänsten.... (More)
Detta är en kvalitativ studie, vars syfte är att synliggöra socialarbetares upplevelser av digitala klientmöten. Våra intervjupersoner bestod av fyra frivårdsinspektörer från Frivården och tre socialsekreterare från Socialtjänsten, alla inom utredningsenheten. Intervjupersonernas medverkan har bidragit med kunskap inom forskningsområdet. Resultaten har analyserats med hjälp av tidigare forskning samt teorier från domänteorin, det dramaturgiska perspektivet samt begreppet kommunikation.

Implementeringen av digitala klientmöten tog fart redan år 2020 på grund av den rådande pandemin. Resultaten visar att övergången från fysiska till digitala klientmöten möttes till en början av motstånd bland medarbetare på Frivården och Socialtjänsten. Det har kunnat konstateras att det finns en framtidsvision bland socialarbetare att fortsätta med digitala klientmöten, förutsatt att det kombineras med fysiska möten. Intervjupersonerna menar att det bör vara upp till socialarbetarna själva att bedöma vilka möten som bör ske fysiskt och vilka möten som kan ske digitalt. I studiens resultat framkommer också att det finns en oro över att möten med klienten fullständigt övergår till digitalt i framtiden. Socialarbetare upplever att det inte går att få en rättvis uppfattning av klienten digitalt, det vill säga att till fullo digitalisera klientmöten skulle innebära att de inte kan utföra sina arbetsuppgifter på ett adekvat sätt. Socialarbetare menar att det blir svårt att hålla ett samtal med en klient digitalt och förvänta sig att det ska uppfylla samma kvalité som i ett fysiskt samtal. Sammanfattningsvis har det framkommit att brist på kommunikation kan påverka klientmöten negativt. Likaledes har studien visat att socialarbetare känner att digitaliserat klientmöte är effektivt och tidssparande då de lättare kan få kontakt med sina klienter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{9051995,
 abstract   = {{This is a qualitative study; whose purpose is to illuminate the experiences of the social workers within the digital client meetings. Our interviewees consisted of four probation inspectors from the probation service and three social secretaries from the social services, all within the investigation unit. The participation of the interviewees has contributed to knowledge within the research area. We analyzed the results with the help of former research, theories from the domain theory, the dramaturgical perspective and the conception of communication.

The implementation of digital client meetings took off in 2020, as a result of the prevailing pandemic. The results indicate that the transition between the physical to the digital client meetings was met with resistance from the coworkers in both the probation and in the social services. Though, it has been stated that there is a future vision among the social workers to keep working with digital client meetings, given that it gets combined with physical meetings. The interviewees suppose that it is up to the social workers themselves to decide what meetings should be physical or digital. It emerges from this study’s results that there is a concern regarding the meetings with the clients and that the meetings become digital. Social workers witness that there is no way to get a fair perception of the client digitally. Further, they stress that fully digitalized client meetings will lead to social workers not being able to execute their tasks adequately. Social workers consider that it is difficult to hold a conversation with a client digitally and expect to fulfill the same quality as in a real-life conversation. In conclusion, it has become apparent that lack of communication affects client meetings negatively. Likewise, the study has shown that social workers’ senses that digitalized client meetings are effective and timesaving because of the easier way of getting in contact with their clients.}},
 author    = {{Ibrahim, Charbel Piter and Rrustemaj, Kaltrina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Digitaliserat klientmöte - Socialarbetares syn på digitala möten med klienten}},
 year     = {{2021}},
}