Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kartläggning av biobitumen i världen - Ett steg närmare en hållbar infrastruktur

Wittboldt, Emma LU and Lerjefors, Siri (2021) In CODEN: LUTVDG/(TVTT-5327)/1-129/2021 VTVM05 20211
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
De resurser i form av råolja som används till bindemedlet bitumen minskar ständigt medan vägnätet byggs ut. Detta har lett till en ökad mängd forskning de senaste åren på alternativa bindemedel, som kan ersätta de petroleumbaserade bindemedlet bitumen i vägkonstruktioner. I denna studie har nio stycken alternativa biobindemedel undersökts samt jämförts utifrån tekniska, miljömässiga och praktiska aspekter. Detta gjordes genom en litteraturstudie där biobindemedel gjort på svingödsel, mikroalger, kräftskal, sojabönsolja, solrosolja, matoljeavfall, kaffesump, ek och lignin undersöktes. Resultatet från studien visar att materialen liknar petroleumbaserat bitumen men med varierande tekniska fördelar respektive nackdelar vid höga samt låga... (More)
De resurser i form av råolja som används till bindemedlet bitumen minskar ständigt medan vägnätet byggs ut. Detta har lett till en ökad mängd forskning de senaste åren på alternativa bindemedel, som kan ersätta de petroleumbaserade bindemedlet bitumen i vägkonstruktioner. I denna studie har nio stycken alternativa biobindemedel undersökts samt jämförts utifrån tekniska, miljömässiga och praktiska aspekter. Detta gjordes genom en litteraturstudie där biobindemedel gjort på svingödsel, mikroalger, kräftskal, sojabönsolja, solrosolja, matoljeavfall, kaffesump, ek och lignin undersöktes. Resultatet från studien visar att materialen liknar petroleumbaserat bitumen men med varierande tekniska fördelar respektive nackdelar vid höga samt låga temperaturer. De olika biobindemedlen visar sig ha potential för olika applikationer: antingen som modifierare, extender, fullständig ersättare eller som föryngringsmedel. Materialen är tillverkade av biprodukter från andra industrier eller från avfall. Detta resulterar i miljömässiga fördelar både med avseende på en minskning av petroleumbaserat bitumen men även genom en förbättrad hantering av biprodukter och avfall, vilket annars kan leda till miljöproblem om det inte hanteras på rätt sätt. En del av biobindemedlen bidrar även till minskat energibehov under blandning och packning av asfalten. I många av fallen behövs de praktiska och ekonomiska aspekterna för de olika materialen undersökas ytterligare för att se om de är möjliga att skala upp produktionen samt om de är ekonomiskt hållbara. (Less)
Abstract
The crude oil resources used for bitumen are constantly decreasing, whereas the road network is expanding. This has in the recent years led to increased research for an alternative binder to replace petroleum bitumen in road construction. In this study, nine alternative bio binders were examined and compared in a technical, environmental, and practical aspect. This was done through a literature study where bio binder from swine manure, microalgae, crayfish shell, soybean oil, sunflower oil, waste cooking oil, waste coffee grounds, oakwood and lignin were investigated. The results from the study show that the different bio binders have some similarities with bitumen, but with varying technical advantages and disadvantages including high and... (More)
The crude oil resources used for bitumen are constantly decreasing, whereas the road network is expanding. This has in the recent years led to increased research for an alternative binder to replace petroleum bitumen in road construction. In this study, nine alternative bio binders were examined and compared in a technical, environmental, and practical aspect. This was done through a literature study where bio binder from swine manure, microalgae, crayfish shell, soybean oil, sunflower oil, waste cooking oil, waste coffee grounds, oakwood and lignin were investigated. The results from the study show that the different bio binders have some similarities with bitumen, but with varying technical advantages and disadvantages including high and low temperature performance. The bio binders show potential in different applications: either as a bitumen modifier, bitumen extender, full bitumen replacement or rejuvenator.
The different bio binders are made from waste or biproducts from other industries. This results in environmentally benefits both regarding the reduction of bitumen, as well as improved valorization of biproducts and waste management which otherwise often can lead to major environmental problems. Some of the bio binders also contributes to lower energy needs during mixing and compaction of the asphalt.
In many cases, the practical and economical aspects of different processes need further research to examine if an upscaling of the processes is possible and profitable. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wittboldt, Emma LU and Lerjefors, Siri
supervisor
organization
alternative title
A global survey of bio bitumen - One step closer to a more sustainable infrastructure
course
VTVM05 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Bio binder, Bioasphalt, Rheological properties, Bitumen, Modifier, Rejuvenator, Sustainable pavement
publication/series
CODEN: LUTVDG/(TVTT-5327)/1-129/2021
report number
360
ISSN
1653-1922
language
Swedish
id
9052070
date added to LUP
2021-06-18 08:27:37
date last changed
2021-06-18 08:27:37
@misc{9052070,
 abstract   = {{The crude oil resources used for bitumen are constantly decreasing, whereas the road network is expanding. This has in the recent years led to increased research for an alternative binder to replace petroleum bitumen in road construction. In this study, nine alternative bio binders were examined and compared in a technical, environmental, and practical aspect. This was done through a literature study where bio binder from swine manure, microalgae, crayfish shell, soybean oil, sunflower oil, waste cooking oil, waste coffee grounds, oakwood and lignin were investigated. The results from the study show that the different bio binders have some similarities with bitumen, but with varying technical advantages and disadvantages including high and low temperature performance. The bio binders show potential in different applications: either as a bitumen modifier, bitumen extender, full bitumen replacement or rejuvenator.
The different bio binders are made from waste or biproducts from other industries. This results in environmentally benefits both regarding the reduction of bitumen, as well as improved valorization of biproducts and waste management which otherwise often can lead to major environmental problems. Some of the bio binders also contributes to lower energy needs during mixing and compaction of the asphalt.
In many cases, the practical and economical aspects of different processes need further research to examine if an upscaling of the processes is possible and profitable.}},
 author    = {{Wittboldt, Emma and Lerjefors, Siri}},
 issn     = {{1653-1922}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{CODEN: LUTVDG/(TVTT-5327)/1-129/2021}},
 title    = {{Kartläggning av biobitumen i världen - Ett steg närmare en hållbar infrastruktur}},
 year     = {{2021}},
}