Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Användning av Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance för barn med Developmental Coordination Disorder

Östling Svensson, Johanna LU and Bengtsson, Evelina LU (2021) ATPK62 20211
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Developmental Coordination Disorder [DCD] är en motorisk funktionsnedsättning som påverkar förmågan att utföra vardagliga aktiviteter, vilket kan leda till aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar. Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance [CO-OP] är en arbetsterapeutisk, uppgiftsorienterad intervention med fokus på kognitiva strategier för ett förbättrat aktivitetsutförande.
Syfte: Att beskriva hur CO-OP kan bidra till förbättrat aktivitetsutförande för barn med DCD. Metod: Litteraturöversikt som inkluderat tolv artiklar, med integrativ innehållsanalys och induktiv ansats.
Resultat: Den integrativa analysen gav fem kategorier: 1) Förbättrat aktivitetsutförande, ökad tillfredsställelse och... (More)
Bakgrund: Developmental Coordination Disorder [DCD] är en motorisk funktionsnedsättning som påverkar förmågan att utföra vardagliga aktiviteter, vilket kan leda till aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar. Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance [CO-OP] är en arbetsterapeutisk, uppgiftsorienterad intervention med fokus på kognitiva strategier för ett förbättrat aktivitetsutförande.
Syfte: Att beskriva hur CO-OP kan bidra till förbättrat aktivitetsutförande för barn med DCD. Metod: Litteraturöversikt som inkluderat tolv artiklar, med integrativ innehållsanalys och induktiv ansats.
Resultat: Den integrativa analysen gav fem kategorier: 1) Förbättrat aktivitetsutförande, ökad tillfredsställelse och självförtroende med CO-OP, 2) Vikten av att bemästra vardagens aktiviteter, 3) Individuell användning av strategier i CO-OP, 4) Betydelsen av föräldrars engagemang i CO-OP, 5) Negligerandet av barn med DCD och barnens sociala inkludering. Slutsats: CO-OP förbättrade aktivitetsutförandet för barn med DCD. Föräldrarnas medverkan i CO-OP är en viktig del för att stötta barnen mot utveckling. CO-OP möjliggör bemästrande av vardagsaktiviteter och bidrar till social inkludering. Vidare högkvalitativ forskning behövs för att uppmärksamma användandet av CO-OP för barn med DCD i Sverige. (Less)
Popular Abstract
Background: Developmental Coordination Disorder [DCD] is a motor-based impairment that affects the ability of individuals to perform tasks, which can lead to occupational limitations and participation restraints. Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance [CO-OP] is a task-oriented intervention focusing on cognitive strategies to enhance occupational performance.
Aim: To describe how CO-OP can improve occupational performance in children with DCD. Method: Literature review including twelve articles, with integrative analysis, utilizing an inductive approach.
Result: The integrative analysis proffered five categories: 1) Improved occupational performance, increased satisfaction and self-confidence with CO-OP, 2) The... (More)
Background: Developmental Coordination Disorder [DCD] is a motor-based impairment that affects the ability of individuals to perform tasks, which can lead to occupational limitations and participation restraints. Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance [CO-OP] is a task-oriented intervention focusing on cognitive strategies to enhance occupational performance.
Aim: To describe how CO-OP can improve occupational performance in children with DCD. Method: Literature review including twelve articles, with integrative analysis, utilizing an inductive approach.
Result: The integrative analysis proffered five categories: 1) Improved occupational performance, increased satisfaction and self-confidence with CO-OP, 2) The importance of mastering everyday occupations, 3) Individual use of strategies in CO-OP, 4) The importance of parental participation in CO-OP, 5) The neglect of children with DCD and the resulting impact on their social inclusion.
Conclusion: CO-OP improved the occupational performance of children with DCD. Parental participation in CO-OP is an important part to support the children towards improvement. CO- OP enables the mastering of everyday occupations and contributes to social inclusion. Further research would be required to acknowledge the usage of CO-OP for children with DCD in Sweden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Östling Svensson, Johanna LU and Bengtsson, Evelina LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitetsutförande, Arbetsterapi, CO-OP, DCD, Föräldrars engagemang, Social inkludering
language
Swedish
id
9052150
date added to LUP
2021-06-16 14:33:45
date last changed
2021-06-16 14:33:45
@misc{9052150,
 abstract   = {{Bakgrund: Developmental Coordination Disorder [DCD] är en motorisk funktionsnedsättning som påverkar förmågan att utföra vardagliga aktiviteter, vilket kan leda till aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar. Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance [CO-OP] är en arbetsterapeutisk, uppgiftsorienterad intervention med fokus på kognitiva strategier för ett förbättrat aktivitetsutförande.
Syfte: Att beskriva hur CO-OP kan bidra till förbättrat aktivitetsutförande för barn med DCD. Metod: Litteraturöversikt som inkluderat tolv artiklar, med integrativ innehållsanalys och induktiv ansats.
Resultat: Den integrativa analysen gav fem kategorier: 1) Förbättrat aktivitetsutförande, ökad tillfredsställelse och självförtroende med CO-OP, 2) Vikten av att bemästra vardagens aktiviteter, 3) Individuell användning av strategier i CO-OP, 4) Betydelsen av föräldrars engagemang i CO-OP, 5) Negligerandet av barn med DCD och barnens sociala inkludering. Slutsats: CO-OP förbättrade aktivitetsutförandet för barn med DCD. Föräldrarnas medverkan i CO-OP är en viktig del för att stötta barnen mot utveckling. CO-OP möjliggör bemästrande av vardagsaktiviteter och bidrar till social inkludering. Vidare högkvalitativ forskning behövs för att uppmärksamma användandet av CO-OP för barn med DCD i Sverige.}},
 author    = {{Östling Svensson, Johanna and Bengtsson, Evelina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Användning av Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance för barn med Developmental Coordination Disorder}},
 year     = {{2021}},
}