Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Väsentlig skatteförmån - Rekvisitets innebörd och dess förhållande till den skatterättsliga legalitetsprincipen

Glansén Andersson, Christian LU (2021) HARH13 20211
Department of Business Law
Abstract
This essay aims to examine the meaning of the prerequisite “significant tax benefit”. The prerequisite occurs in two different pieces of tax legislation, in the Swedish tax evasion law and in the limitation of interest deduction-rules in the Swedish income tax law. The main purpose of this essay is to study the prerequisite in its respective legislation and compare them to find out if they differ. This essay also aims to relate the prerequisite and its interpretation to the Swedish tax law principle called the principle of legality.
Through comprehensive analysis of the two legislation’s legislative history and court praxis I’ve noticed that the prerequisite is interpreted and applied in court differently depending on which legislation... (More)
This essay aims to examine the meaning of the prerequisite “significant tax benefit”. The prerequisite occurs in two different pieces of tax legislation, in the Swedish tax evasion law and in the limitation of interest deduction-rules in the Swedish income tax law. The main purpose of this essay is to study the prerequisite in its respective legislation and compare them to find out if they differ. This essay also aims to relate the prerequisite and its interpretation to the Swedish tax law principle called the principle of legality.
Through comprehensive analysis of the two legislation’s legislative history and court praxis I’ve noticed that the prerequisite is interpreted and applied in court differently depending on which legislation applies. How the prerequisite relates to the principle of legality is a remarkable judicial dilemma that highlights the complicated relationship between legal certainty for the taxable individual and efficiency of the tax system as a whole. (Less)
Abstract (Swedish)
I uppsatsen undersöks och redogörs för innebörden av rekvisitet väsentlig skatteförmån som förekommer i två lagstiftningarna, skatteflyktslagen samt i avdragsbegränsningsreglerna i 24:18§ IL. Uppsatsens syfte är att undersöka innebörden av rekvisitet i respektive lagstiftning för att sedan jämföra dem och undersöka om de skiljer sig åt i tolkningen eller i tillämpningen. Rekvisitet väsentlig skatteförmåns innebörd och tolkning kommer även att förhållas till den skatterättsliga legalitetsprincipen.
Genom en omfattande undersökning av lagstiftningarnas propositioner och prejudicerande domar har jag nått slutsatsen att tolkningen och tillämpningen av rekvisiten väsentlig skatteförmån skiljer sig åt beroende på vilken lagstiftning som... (More)
I uppsatsen undersöks och redogörs för innebörden av rekvisitet väsentlig skatteförmån som förekommer i två lagstiftningarna, skatteflyktslagen samt i avdragsbegränsningsreglerna i 24:18§ IL. Uppsatsens syfte är att undersöka innebörden av rekvisitet i respektive lagstiftning för att sedan jämföra dem och undersöka om de skiljer sig åt i tolkningen eller i tillämpningen. Rekvisitet väsentlig skatteförmåns innebörd och tolkning kommer även att förhållas till den skatterättsliga legalitetsprincipen.
Genom en omfattande undersökning av lagstiftningarnas propositioner och prejudicerande domar har jag nått slutsatsen att tolkningen och tillämpningen av rekvisiten väsentlig skatteförmån skiljer sig åt beroende på vilken lagstiftning som tillämpas. Rekvisitets förhållande till den skatterättsliga legalitetsprincipen är ett beaktansvärt juridiskt dilemma som ställer rättssäkerheten för den skattskyldige mot effektiviteten i skattesystemet på sin spets. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Glansén Andersson, Christian LU
supervisor
organization
course
HARH13 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
väsentlig skatteförmån, skatteflyktslagen, ränteavdragsbegränsningsregler, avdragsbegränsningar, legalitetsprincipen, skatterätt
language
Swedish
id
9052154
date added to LUP
2021-06-14 13:27:20
date last changed
2021-06-14 13:27:20
@misc{9052154,
 abstract   = {{This essay aims to examine the meaning of the prerequisite “significant tax benefit”. The prerequisite occurs in two different pieces of tax legislation, in the Swedish tax evasion law and in the limitation of interest deduction-rules in the Swedish income tax law. The main purpose of this essay is to study the prerequisite in its respective legislation and compare them to find out if they differ. This essay also aims to relate the prerequisite and its interpretation to the Swedish tax law principle called the principle of legality.
Through comprehensive analysis of the two legislation’s legislative history and court praxis I’ve noticed that the prerequisite is interpreted and applied in court differently depending on which legislation applies. How the prerequisite relates to the principle of legality is a remarkable judicial dilemma that highlights the complicated relationship between legal certainty for the taxable individual and efficiency of the tax system as a whole.}},
 author    = {{Glansén Andersson, Christian}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Väsentlig skatteförmån - Rekvisitets innebörd och dess förhållande till den skatterättsliga legalitetsprincipen}},
 year     = {{2021}},
}