Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Avtalsviten i offentligt upphandlade entreprenader - särskilt om parternas förhandlingsutrymme

Olsson Wallentin, Jacob LU (2021) HARH13 20211
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Inom entreprenader är det vanligt med viten som del av parternas avtal. Ofta är de införda som villkor för att hålla tider, kvalitet och arbetsmiljö. Vitets funktion i avtalet är att i förväg avtala om påföljd vid avtalsbrott. Fördelen är för beställarens del är att beloppet inte behöver styrkas såsom vid skadeståndsanspråk, och en konkret skada behöver inte ha uppstått. För entreprenörens del är fördelen med vite att påföljder vid avtalsbrott kan beräknas på förhand, vilket gör risker mer kalkylerbara.
Det finns även risker med viten när rättsläget undersöks. Vid skada kan vitet få en begränsande effekt på skadeståndet, såväl som att det inte behöver utesluta en kombination med skadestånd. Vad som gäller avgörs från fall till fall genom... (More)
Inom entreprenader är det vanligt med viten som del av parternas avtal. Ofta är de införda som villkor för att hålla tider, kvalitet och arbetsmiljö. Vitets funktion i avtalet är att i förväg avtala om påföljd vid avtalsbrott. Fördelen är för beställarens del är att beloppet inte behöver styrkas såsom vid skadeståndsanspråk, och en konkret skada behöver inte ha uppstått. För entreprenörens del är fördelen med vite att påföljder vid avtalsbrott kan beräknas på förhand, vilket gör risker mer kalkylerbara.
Det finns även risker med viten när rättsläget undersöks. Vid skada kan vitet få en begränsande effekt på skadeståndet, såväl som att det inte behöver utesluta en kombination med skadestånd. Vad som gäller avgörs från fall till fall genom tolkning av parternas avtal och saknar in dubio regel.
Viten kan jämkas enligt 36 § AvtL, men det finns även avtalade jämkningsgrunder i standardavtalen AB 04 och ABT 06. Avtalsrelationer bygger på att parterna, istället för att driva alla tvister till domstol, kan hitta egna lösningar och förlikningar. En sådan lösning kan vara att efterge en uppkommen vitesrättighet på affärsmässig grund. Då ena parten är en offentlig beställare uppstår begränsningar i dennes möjlighet att efterge uppkomna rättigheter. Åtgärder som innebär att avtalets innehåll ändras kan bryta mot upphandlingslagstiftningen och leda till ogiltighet. Möjlighet att ändra villkor måste framgå av upphandlingsdokumenten. (Less)
Abstract
In construction contracts, liquidated damages are common as part of agreements between the parties. They are often introduced as conditions for adhering to times, quality and working environment. The function of the liquidated damages is to agree in advance on a penalty for breach of contract. The advantage for the employer is that the amount does not need to be proven as in the case of a claim for damages, and damage does not have to have occurred. For the contractor, the advantage of liquidated damages is that the indemnity for breach of contract can be calculated in advance and make risks easier to calculate.
There are also risks associated with liquidated damages when the legal position is examined. In the event of damage, the... (More)
In construction contracts, liquidated damages are common as part of agreements between the parties. They are often introduced as conditions for adhering to times, quality and working environment. The function of the liquidated damages is to agree in advance on a penalty for breach of contract. The advantage for the employer is that the amount does not need to be proven as in the case of a claim for damages, and damage does not have to have occurred. For the contractor, the advantage of liquidated damages is that the indemnity for breach of contract can be calculated in advance and make risks easier to calculate.
There are also risks associated with liquidated damages when the legal position is examined. In the event of damage, the liquidated damages may lead to a limited indemnity for damages, but in other cases does not exclude being combined with indemnity. What applies is decided on a case-by-case basis by interpreting the agreement between the parties and an in dubio principle does not exist.
The liquidated damages can be adjusted according to Contract Act Section 36 (36 § AvtL), but there are also agreed grounds for adjustment in standard contracts AB 04 and ABT 06. Contractual relationships are based on the parties being able to find their own solutions and settlements, instead of pursuing all disputes in court. One such solution may be to waive liquidated damages as a business strategy. As one party is a public employer, their ability to waive contractual rights are limited. Measures that lead to changes to the content of the agreement may violate procurement legislation and lead to invalidity. The possibility to change the terms of the agreement must be addressed in the procurement documents. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson Wallentin, Jacob LU
supervisor
organization
course
HARH13 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Entreprenad, Vite, Avtalsvite, Avtal, Upphandling, LOU, Eftergift, Avtalsändring
language
Swedish
id
9052160
date added to LUP
2021-06-14 13:22:29
date last changed
2021-06-14 13:22:29
@misc{9052160,
 abstract   = {{In construction contracts, liquidated damages are common as part of agreements between the parties. They are often introduced as conditions for adhering to times, quality and working environment. The function of the liquidated damages is to agree in advance on a penalty for breach of contract. The advantage for the employer is that the amount does not need to be proven as in the case of a claim for damages, and damage does not have to have occurred. For the contractor, the advantage of liquidated damages is that the indemnity for breach of contract can be calculated in advance and make risks easier to calculate. 
There are also risks associated with liquidated damages when the legal position is examined. In the event of damage, the liquidated damages may lead to a limited indemnity for damages, but in other cases does not exclude being combined with indemnity. What applies is decided on a case-by-case basis by interpreting the agreement between the parties and an in dubio principle does not exist. 
The liquidated damages can be adjusted according to Contract Act Section 36 (36 § AvtL), but there are also agreed grounds for adjustment in standard contracts AB 04 and ABT 06. Contractual relationships are based on the parties being able to find their own solutions and settlements, instead of pursuing all disputes in court. One such solution may be to waive liquidated damages as a business strategy. As one party is a public employer, their ability to waive contractual rights are limited. Measures that lead to changes to the content of the agreement may violate procurement legislation and lead to invalidity. The possibility to change the terms of the agreement must be addressed in the procurement documents.}},
 author    = {{Olsson Wallentin, Jacob}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Avtalsviten i offentligt upphandlade entreprenader - särskilt om parternas förhandlingsutrymme}},
 year     = {{2021}},
}