Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Cube - Brandteknisk riskvärdering

Edholm Hägervik, Boel LU ; Mulic, Ervin LU ; Nilsson, Jonathan LU ; Rubinstein, Ellen LU and Skyllberg, Olof LU (2021) VBRN70 20211
Division of Fire Safety Engineering
Abstract (Swedish)
Denna rapport är en brandteknisk riskvärdering av “Cube” i Lund, Sverige.

Scenarioanalysen visade att tre utav de tio scenarier som undersöktes uppskattades vara av högre risk för personsäkerheten än övriga. Det var A - brand i receptionen på entréplan, B - brand på kontoret beläget på plan tre samt C - brand i restaurangen på entréplan. Scenarierna valdes därför ut för vidare analys och simuleringar i Pathfinder samt FDS utfördes för att undersöka tid för utrymning och tid till kritiska förhållanden.

Simuleringarna för utrymning gav följande utrymningstider för scenarierna, därefter genomfördes en känslighetsanalys genom att ändra olika ingående variabler och se hur dess påverkan för tiden. De variabler som ändrades var... (More)
Denna rapport är en brandteknisk riskvärdering av “Cube” i Lund, Sverige.

Scenarioanalysen visade att tre utav de tio scenarier som undersöktes uppskattades vara av högre risk för personsäkerheten än övriga. Det var A - brand i receptionen på entréplan, B - brand på kontoret beläget på plan tre samt C - brand i restaurangen på entréplan. Scenarierna valdes därför ut för vidare analys och simuleringar i Pathfinder samt FDS utfördes för att undersöka tid för utrymning och tid till kritiska förhållanden.

Simuleringarna för utrymning gav följande utrymningstider för scenarierna, därefter genomfördes en känslighetsanalys genom att ändra olika ingående variabler och se hur dess påverkan för tiden. De variabler som ändrades var förberedelsetid, tillgängliga utrymningsvägar, gånghastighet och antal personer i simuleringen.

Simuleringarna i FDS visade att kritiska förhållanden endast uppstod vid ett fåtal punkter i rummen som låg i anknytning till utrymningsvägar. Detta gjorde att vägarna inte gick att använda vid utrymning men eftersom byggnaden har flera utrymningsvägar i varje rum bedöms byggnaden vara säker nog för att alla ska hinna utrymma oskadda. Dessutom uppstod de kritiska förhållanden i dessa enstaka punkter kort före att utrymning av berört våningsplan är klart. Utifrån detta bedömdes byggnaden som säker på utifrån personsäkerhet.

Sprinklersystemet har bedömts vara den brandtekniska installationen som har störst inverkan på valda scenarier och den utvecklingen som sker i byggnaden.

De åtgärder som föreslås är att hålla goda rutiner för underhåll av sprinklersystemet och ett bra systematiskt brandskyddsarbete för att säkerställa säker utrymning i händelse av brand. (Less)
Abstract
This report is an evaluation of the fire safety of “Cube” in Lund, Sweden.

The analysis of the different scenarios showed that three out of the ten scenarios chosen were deemed to be of a higher risk for human life than the remaining seven. The three scenarios were A - fire in the reception located on the ground floor, B - fire in the office space located of the third floor and C - fire in the restaurant located on the ground floor. These three scenarios were therefore chosen for further evaluation and simulations in Pathfinder and FDS were conducted to investigate the time required for evacuation and the time until critical conditions were reached.

The simulations for evacuation gave required egress time, thereafter a sensitivity... (More)
This report is an evaluation of the fire safety of “Cube” in Lund, Sweden.

The analysis of the different scenarios showed that three out of the ten scenarios chosen were deemed to be of a higher risk for human life than the remaining seven. The three scenarios were A - fire in the reception located on the ground floor, B - fire in the office space located of the third floor and C - fire in the restaurant located on the ground floor. These three scenarios were therefore chosen for further evaluation and simulations in Pathfinder and FDS were conducted to investigate the time required for evacuation and the time until critical conditions were reached.

The simulations for evacuation gave required egress time, thereafter a sensitivity analysis was conducted by altering different variables and observing how this affected the time. The altered variables that were pre-evacuation time, available exits, walking speed and the number of people in the simulation.

The simulations in FDS showed that critical conditions occurred in a few points in rooms that were connected to escape routes, which meant that these specific routes could not be used for evacuation. The building however contains several escape routes on each floor, therefore the building is considered safe enough for people to evacuate.

The sprinkler system has been assessed as the fire technical system to have the biggest impact on the heat release rate in the building.

The safety measures suggested in this report is to keep good routines for maintenance of the sprinkler system and to keep well-functioning systematic fire protection work, to ensure a safe evacuation in event of a fire. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edholm Hägervik, Boel LU ; Mulic, Ervin LU ; Nilsson, Jonathan LU ; Rubinstein, Ellen LU and Skyllberg, Olof LU
supervisor
organization
alternative title
Cube - Fire Protection Risk Evaluation
course
VBRN70 20211
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
Brandteknisk riskvärdering, FDS, Pathfinder, Kritiska förhållanden, utrymningstid, utrymningsväg, människors beteende vid brand, brandskydd, Cube, Fire protection risk evaluation, Critical conditions, evacuation time, evacuation route, human behaviour in fire, fire protection
report number
9537
language
Swedish
id
9052332
date added to LUP
2021-06-11 13:09:58
date last changed
2021-06-11 13:09:58
@misc{9052332,
 abstract   = {{This report is an evaluation of the fire safety of “Cube” in Lund, Sweden.

The analysis of the different scenarios showed that three out of the ten scenarios chosen were deemed to be of a higher risk for human life than the remaining seven. The three scenarios were A - fire in the reception located on the ground floor, B - fire in the office space located of the third floor and C - fire in the restaurant located on the ground floor. These three scenarios were therefore chosen for further evaluation and simulations in Pathfinder and FDS were conducted to investigate the time required for evacuation and the time until critical conditions were reached.

The simulations for evacuation gave required egress time, thereafter a sensitivity analysis was conducted by altering different variables and observing how this affected the time. The altered variables that were pre-evacuation time, available exits, walking speed and the number of people in the simulation.

The simulations in FDS showed that critical conditions occurred in a few points in rooms that were connected to escape routes, which meant that these specific routes could not be used for evacuation. The building however contains several escape routes on each floor, therefore the building is considered safe enough for people to evacuate.

The sprinkler system has been assessed as the fire technical system to have the biggest impact on the heat release rate in the building.

The safety measures suggested in this report is to keep good routines for maintenance of the sprinkler system and to keep well-functioning systematic fire protection work, to ensure a safe evacuation in event of a fire.}},
 author    = {{Edholm Hägervik, Boel and Mulic, Ervin and Nilsson, Jonathan and Rubinstein, Ellen and Skyllberg, Olof}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Cube - Brandteknisk riskvärdering}},
 year     = {{2021}},
}