Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The potential role of energy communities in Sweden

Mattsson, Ola LU (2021) MVEM30 20211
Studies in Environmental Science
Abstract
To combat the ongoing climate change, a sustainable energy system is essential.
In recognition of this, Sweden has set a national goal of 100% renewable energy by the year 2040. However, to reach this goal, it is important that efficient tools are utilized. The EU suggests that energy communities can act as one such tool.
While research has shown that energy communities can entail several opportunities for the transition towards more renewable energy, there is a lack of studies conducted in a Swedish context. To help fill this gap, this study investigated the following topics: Opportunities and challenges coupled to the communities, important enablers for the communities and what views different actors in the energy system have on the... (More)
To combat the ongoing climate change, a sustainable energy system is essential.
In recognition of this, Sweden has set a national goal of 100% renewable energy by the year 2040. However, to reach this goal, it is important that efficient tools are utilized. The EU suggests that energy communities can act as one such tool.
While research has shown that energy communities can entail several opportunities for the transition towards more renewable energy, there is a lack of studies conducted in a Swedish context. To help fill this gap, this study investigated the following topics: Opportunities and challenges coupled to the communities, important enablers for the communities and what views different actors in the energy system have on the role of energy communities.
Lastly, the results were used to comment on the relevance of energy communities from a Swedish context.
The information was collected through a review of existing scientific literature, as well as through interviews with actors in the Swedish energy system.
The results of the study highlight that while there are opportunities coupled to energy communities in a Swedish context, the challenges outweigh them. This view is shared by the majority of the interviewed actors, even though some see more opportunities than others. Furthermore, Sweden has already invested in individual micro production, which fulfills a role competing with energy communities. However, if energy communities are to be implemented, it is essential to establish enabling measures such as a transparent regulatory framework.
Ultimately, this study predicts that the impact of energy communities in the Swedish energy system will be limited. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Är energigemenskaper ett lämpligt verktyg för att nå 100% förnybar energi till 2040?

Den överhängande klimatförändringen innebär att människan står inför hennes kanske viktigaste vägskäl någonsin. Det börjar låta som en trop, men om vi inte börjar leva mer hållbart kommer våren kanske tystna för evigt.

Energisystemet är en fundamental del i övergången till ett mer hållbart samhälle. Därför har den svenska regeringen beslutat att vi behöver fasa ut användningen av fossila bränslen samt kärnkraft, för att istället nyttja 100% förnybar energi vid år 2040. Men liksom pollinatören är beroende av blomman, så är dagens samhälle beroende av en stabil tillförsel av energi. Övergången måste därför ske med rätt verktyg.
Energigemenskaper... (More)
Är energigemenskaper ett lämpligt verktyg för att nå 100% förnybar energi till 2040?

Den överhängande klimatförändringen innebär att människan står inför hennes kanske viktigaste vägskäl någonsin. Det börjar låta som en trop, men om vi inte börjar leva mer hållbart kommer våren kanske tystna för evigt.

Energisystemet är en fundamental del i övergången till ett mer hållbart samhälle. Därför har den svenska regeringen beslutat att vi behöver fasa ut användningen av fossila bränslen samt kärnkraft, för att istället nyttja 100% förnybar energi vid år 2040. Men liksom pollinatören är beroende av blomman, så är dagens samhälle beroende av en stabil tillförsel av energi. Övergången måste därför ske med rätt verktyg.
Energigemenskaper föreslås av EU som just ett sådant verktyg. Förenklat kan energigemenskaper beskrivas som: olika aktörer som agerar kooperativt för att erbjuda icke-vinstdrivna energitjänster i närområdet. Ett exempel på detta skulle kunna vara ett villaområde som går ihop för att producera el.
Dock består EU av många länder som har kommit olika långt i övergången mot mer förnybar energi. Därför undersöker den här studien hur energigemenskaper lämpar sig i en svensk kontext.
För att svara på detta använder sig studien av en genomgång av akademisk litteratur i kombination med intervjuer av nyckelaktörer i det svenska energisystemet.

Baserat på den insamlade informationen kommer studien fram till att energigemenskaper troligen inte kommer att få en stor betydelse i det svenska energisystemet. Man ska inte sticka under stol med att gemenskaperna innebär flera fördelar, men gemenskaperna är även förknippade med flertalet utmaningar. Det är dessutom möjligt att tyngden av utmaningarna blir extra påtaglig då det redan finns verktyg som bidrar med liknande miljötjänster, vilket kan agera konkurrerande.

De intervjuade nyckelaktörerna framhöll generellt sett åsikter som liknande varandra. En viss skillnad kunde ses i att energiföretagen såg fler utmaningar medan intresseorganisationerna var mer optimistiska.

Till syvende och sist upplever författaren att även om energigemenskaperna kanske inte upplever en "boom" så är det viktigt att hålla alla dörrar öppna. Det framkommer även att förekomsten av energigemenskaper kan öppna upp för framtida hållbara verktyg. Men om vi vill ge energigemenskaperna chansen att bidra är det viktigt att skapa en marknad där de har samma förutsättningar som andra aktörer. För att göra det, och övervinna vissa utmaningar, har det visats att faktorer så som ett tydligt regelverk och samarbete med externa organisationer är av stor vikt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mattsson, Ola LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Energy communities, Community energy, Renewable energy, energigemenskaper, energisamfälligheter, förnybar energi, Energycommunities, Decentralization, sustainable energy system, Kooperativ
language
English
id
9052339
date added to LUP
2021-06-18 14:52:48
date last changed
2021-06-18 14:52:48
@misc{9052339,
 abstract   = {{To combat the ongoing climate change, a sustainable energy system is essential.
In recognition of this, Sweden has set a national goal of 100% renewable energy by the year 2040. However, to reach this goal, it is important that efficient tools are utilized. The EU suggests that energy communities can act as one such tool.
While research has shown that energy communities can entail several opportunities for the transition towards more renewable energy, there is a lack of studies conducted in a Swedish context. To help fill this gap, this study investigated the following topics: Opportunities and challenges coupled to the communities, important enablers for the communities and what views different actors in the energy system have on the role of energy communities.
Lastly, the results were used to comment on the relevance of energy communities from a Swedish context.
The information was collected through a review of existing scientific literature, as well as through interviews with actors in the Swedish energy system.
The results of the study highlight that while there are opportunities coupled to energy communities in a Swedish context, the challenges outweigh them. This view is shared by the majority of the interviewed actors, even though some see more opportunities than others. Furthermore, Sweden has already invested in individual micro production, which fulfills a role competing with energy communities. However, if energy communities are to be implemented, it is essential to establish enabling measures such as a transparent regulatory framework.
Ultimately, this study predicts that the impact of energy communities in the Swedish energy system will be limited.}},
 author    = {{Mattsson, Ola}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{The potential role of energy communities in Sweden}},
 year     = {{2021}},
}