Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsterapeutiska insatser i skolan för barn med ADHD. En litteraturöversikt.

Heurlin, Amanda LU and Malmborg, Johanna LU (2021) ATPK62 20211
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och en av de vanligaste beteendesvårigheterna hos barn i skolåldern, ca 3-7% är diagnostiserade. ADHD karaktäriseras av brister i sociala förmågor, nedsatt arbetsminne och hyperaktivitet som kan ha en negativ påverkan på skolgången. Arbetsterapeuter främjar delaktighet i lärandemiljöer genom att hitta styrkor, lösningar och strategier, samt kompensera för svårigheter.
Syfte: Syftet var att kartlägga arbetsterapeutiska interventioner som används i skolan för barn med ADHD.
Metod: Kandidatuppsatsen genomfördes som en litteraturöversikt. Sökningen gjordes i tre databaser, PsycInfo, CINAHL och MEDLINE. Artiklarna analyserades med manifest... (More)
Bakgrund: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och en av de vanligaste beteendesvårigheterna hos barn i skolåldern, ca 3-7% är diagnostiserade. ADHD karaktäriseras av brister i sociala förmågor, nedsatt arbetsminne och hyperaktivitet som kan ha en negativ påverkan på skolgången. Arbetsterapeuter främjar delaktighet i lärandemiljöer genom att hitta styrkor, lösningar och strategier, samt kompensera för svårigheter.
Syfte: Syftet var att kartlägga arbetsterapeutiska interventioner som används i skolan för barn med ADHD.
Metod: Kandidatuppsatsen genomfördes som en litteraturöversikt. Sökningen gjordes i tre databaser, PsycInfo, CINAHL och MEDLINE. Artiklarna analyserades med manifest innehållsanalys utifrån en induktiv ansats. Resultat: Resultatet visar att Cog-Fun, SEL, tyngdvästar, sittbollar, och interventioner för handskrift är arbetsterapeutiska interventioner som används för barn med ADHD. Innehållsanalysen resulterade i fyra teman, Akademiska prestationer, Uppförande i klassrum, Fokus på uppgift och Stillasittande beteenden, med 12 underkategorier. Litteraturöversikten visade i huvudsak på positiva effekter för de interventioner som användes inom samtliga dessa områden.
Slutsats: Arbetsterapeutiska interventioner kan underlätta olika aspekter av problematiken som barn med ADHD upplever, och möjliggör därmed bättre delaktighet i skolan. Denna kunskap kan skolorna i Sverige använda sig av för att få en bredare kunskap om problembeteenden, och vilka interventioner relaterade till skolan för barn med ADHD som är vetenskapligt prövade. (Less)
Popular Abstract
Background: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most common neuropsychiatric behavioral disabilities in school-aged children, 3-7% are diagnosed. Lack of social skills, working memory, and hyperactivity are all traits of ADHD of which can have a negative impact on school attendance. Occupational therapists facilitate participation in the school environment by identifying abilities, strategies and solutions, as well as compensating for difficulties.
Aim of this study: Identify existing knowledge about which Occupational interventions are used within the school environment for children with ADHD. Method: The study design was a literature review. The search was conducted in three databases, PsycInfo, CINAHL and... (More)
Background: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most common neuropsychiatric behavioral disabilities in school-aged children, 3-7% are diagnosed. Lack of social skills, working memory, and hyperactivity are all traits of ADHD of which can have a negative impact on school attendance. Occupational therapists facilitate participation in the school environment by identifying abilities, strategies and solutions, as well as compensating for difficulties.
Aim of this study: Identify existing knowledge about which Occupational interventions are used within the school environment for children with ADHD. Method: The study design was a literature review. The search was conducted in three databases, PsycInfo, CINAHL and MEDLINE. The articles were analyzed through a manifest content analysis with an inductive approach.
Results: Results show that interventions used for children with ADHD are Cog-Fun, SEL, weighted vests, therapy balls, and interventions and assessments for handwriting. Through analysis four themes were identified, Academic achievement, Classroom behavior, Attention to task, In-seat Behavior, with 12 subcategories. The literature review showed primarily positive effects of the interventions used within most of these areas.
Conclusion: Occupational interventions can support different aspects of the disabilities children with ADHD can experience and can facilitate participation in school environments. The Swedish schools can use the result of this review to expand their knowledge about problem behaviors related to children with ADHD, and with scientifically proven interventions related to school. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Heurlin, Amanda LU and Malmborg, Johanna LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, Barn med ADHD, Skola, Aktivitet, Delaktighet
language
Swedish
id
9052354
date added to LUP
2021-06-16 14:35:24
date last changed
2021-06-16 14:35:24
@misc{9052354,
 abstract   = {{Bakgrund: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och en av de vanligaste beteendesvårigheterna hos barn i skolåldern, ca 3-7% är diagnostiserade. ADHD karaktäriseras av brister i sociala förmågor, nedsatt arbetsminne och hyperaktivitet som kan ha en negativ påverkan på skolgången. Arbetsterapeuter främjar delaktighet i lärandemiljöer genom att hitta styrkor, lösningar och strategier, samt kompensera för svårigheter.
Syfte: Syftet var att kartlägga arbetsterapeutiska interventioner som används i skolan för barn med ADHD.
Metod: Kandidatuppsatsen genomfördes som en litteraturöversikt. Sökningen gjordes i tre databaser, PsycInfo, CINAHL och MEDLINE. Artiklarna analyserades med manifest innehållsanalys utifrån en induktiv ansats. Resultat: Resultatet visar att Cog-Fun, SEL, tyngdvästar, sittbollar, och interventioner för handskrift är arbetsterapeutiska interventioner som används för barn med ADHD. Innehållsanalysen resulterade i fyra teman, Akademiska prestationer, Uppförande i klassrum, Fokus på uppgift och Stillasittande beteenden, med 12 underkategorier. Litteraturöversikten visade i huvudsak på positiva effekter för de interventioner som användes inom samtliga dessa områden.
Slutsats: Arbetsterapeutiska interventioner kan underlätta olika aspekter av problematiken som barn med ADHD upplever, och möjliggör därmed bättre delaktighet i skolan. Denna kunskap kan skolorna i Sverige använda sig av för att få en bredare kunskap om problembeteenden, och vilka interventioner relaterade till skolan för barn med ADHD som är vetenskapligt prövade.}},
 author    = {{Heurlin, Amanda and Malmborg, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arbetsterapeutiska insatser i skolan för barn med ADHD. En litteraturöversikt.}},
 year     = {{2021}},
}