Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Smart Patient Band

Andsberg, Amanda LU and Olausson, Anna (2021) MMKM05 20211
Product Development
Abstract (Swedish)
Sjukhus har börjat värdera att spåra tillgångar så som medicinsk utrustning, och användningen av sådana tjänster ökar. Sony Corporation är det företag som ansvarar för Sony Groups elektronikprodukter och lösningar. Sony Corporation har utvecklat ett system, Visilion Care, för positionering och analys av utrustning i realtid för sjukvården, för att hjälpa personal och ledning att spara tid, öka produktiviteten och planera bättre. Baserat pä liknande behov för att lokalisera patienter har Sony gjort en första undersökning om möjligheterna att addera
till Visilion-systemet med en smart ersättning eller tillägg till de nuvarande ID-banden som används på sjukhus. Att byta ut banden med en smart enhet möjliggör också nya användningsmöjligheter,... (More)
Sjukhus har börjat värdera att spåra tillgångar så som medicinsk utrustning, och användningen av sådana tjänster ökar. Sony Corporation är det företag som ansvarar för Sony Groups elektronikprodukter och lösningar. Sony Corporation har utvecklat ett system, Visilion Care, för positionering och analys av utrustning i realtid för sjukvården, för att hjälpa personal och ledning att spara tid, öka produktiviteten och planera bättre. Baserat pä liknande behov för att lokalisera patienter har Sony gjort en första undersökning om möjligheterna att addera
till Visilion-systemet med en smart ersättning eller tillägg till de nuvarande ID-banden som används på sjukhus. Att byta ut banden med en smart enhet möjliggör också nya användningsmöjligheter, till exempel en integrerad larmfunktion.

Målet med examensarbetet är att förfina produktkraven från Sonys inledande undersökning och utforska möjliga lösningar för att ersätta eller addera till ID-bandet med en smart enhet. Från de möjliga lösningarna som utvecklats är målet att skapa prototyper och föreslå den bästa kandidaten.

För att uppnå målen för examensarbetet har metodologin för Produktdesign och Utveckling av Ulrich & Eppinger använts i kombination med en litteraturundersökning som lade grunden för konceptutvecklingen. Under utvecklingsfasen har koncept utvecklats iterativt med testning och val av koncept.

Kraven har uppdaterats och förfinats. Slutprodukten är en enhet med utbytbart batteri som strömkälla, en larmlösning i form av en kapacitiv knapp och haptisk återkoppling, och ett lokaliseringssystem i realtid genom Bluetooth Low Energy (BLE) kombinerat med den befintliga lösningen som används i Visilion. Enheten fästs vid de nuvarande ID-banden som används på svenska sjukhus idag. Prototyper av både larmlösningen samt höljet och fästet på enheten har skapats. Sammanfogningsmetoden för den demonterbara enheten var en ringformad snäpppassning och systemet tätades med en o-ring. Tätningslöningen designades för en radiell statisk tätning. (Less)
Abstract
Hospitals have started to nd great value in tracking assets such as medical equipment, and the use of such services is increasing. Sony Corporation is the company responsible for the Sony Group's Electronics Products and Solutions business. Sony Corporation has developed a system, Visilion Care, for healthcare real-time positioning and analytics of equipment, to help personnel and management save time, increase productivity and plan better. Based on similar needs for locating patients Sony has done initial research about the possibilities of adding to the Visilion system with a smart replacement or addition to the current ID-bands used in hospitals. Replacing the straps with a smart device will also enable new usage possibilities, such as... (More)
Hospitals have started to nd great value in tracking assets such as medical equipment, and the use of such services is increasing. Sony Corporation is the company responsible for the Sony Group's Electronics Products and Solutions business. Sony Corporation has developed a system, Visilion Care, for healthcare real-time positioning and analytics of equipment, to help personnel and management save time, increase productivity and plan better. Based on similar needs for locating patients Sony has done initial research about the possibilities of adding to the Visilion system with a smart replacement or addition to the current ID-bands used in hospitals. Replacing the straps with a smart device will also enable new usage possibilities, such as an integrated alarm function.

The thesis aims to rene the product requirements from Sony's initial research and investigate possible solutions for replacing or adding to the ID-band with a smart device. From the possible solutions prototypes have been created and a best candidate proposed. The thesis has had a systematic approach, the methodology of Product Design and Development by Ulrich & Eppinger has been utilized combined with a literature review that laid the foundation for the concept development. During the development phase, concepts have been developed iteratively with testing and selection of concepts.

The requirements have been updated and refined. The final product is a device with a replaceable battery as the power source, an alarm solution in form of a capacitive switch and haptic feedback, and a real-time location system using Bluetooth Low Energy (BLE) combined with the existing solution used in Visilion. The device attaches to the current ID-band used in Swedish hospitals today. Prototypes of both the alarm solution as well as the housing and attachment of the device have been created. The joining method for the demountable device
was an annular snap-t and the system (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andsberg, Amanda LU and Olausson, Anna
supervisor
organization
course
MMKM05 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Medical Device, Real-Time Location System, Product Development, Iterative Design, Prototyping, Smart Band
language
English
id
9052534
date added to LUP
2021-06-11 09:03:34
date last changed
2021-06-11 09:03:34
@misc{9052534,
 abstract   = {{Hospitals have started to nd great value in tracking assets such as medical equipment, and the use of such services is increasing. Sony Corporation is the company responsible for the Sony Group's Electronics Products and Solutions business. Sony Corporation has developed a system, Visilion Care, for healthcare real-time positioning and analytics of equipment, to help personnel and management save time, increase productivity and plan better. Based on similar needs for locating patients Sony has done initial research about the possibilities of adding to the Visilion system with a smart replacement or addition to the current ID-bands used in hospitals. Replacing the straps with a smart device will also enable new usage possibilities, such as an integrated alarm function.

The thesis aims to rene the product requirements from Sony's initial research and investigate possible solutions for replacing or adding to the ID-band with a smart device. From the possible solutions prototypes have been created and a best candidate proposed. The thesis has had a systematic approach, the methodology of Product Design and Development by Ulrich & Eppinger has been utilized combined with a literature review that laid the foundation for the concept development. During the development phase, concepts have been developed iteratively with testing and selection of concepts. 

The requirements have been updated and refined. The final product is a device with a replaceable battery as the power source, an alarm solution in form of a capacitive switch and haptic feedback, and a real-time location system using Bluetooth Low Energy (BLE) combined with the existing solution used in Visilion. The device attaches to the current ID-band used in Swedish hospitals today. Prototypes of both the alarm solution as well as the housing and attachment of the device have been created. The joining method for the demountable device
was an annular snap-t and the system}},
 author    = {{Andsberg, Amanda and Olausson, Anna}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Smart Patient Band}},
 year     = {{2021}},
}