Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kön och LVU - En kvalitativ innehållsanalys av genusskillnader i 3§ LVU

Andersson, Michaela LU (2021) SOPA63 20211
School of Social Work
Abstract (Swedish)
Metoden som har använts i studien har varit kvalitativ forskningsmetod i form av en
kvalitativ innehållsanalys. Totalt har tretton domar studerats på grund av svårigheter i
urvalet från fyra olika förvaltningsrätter. Jag har analyserat empiri utifrån ett
genusperspektiv för att kunna urskilja om skillnader görs i bedömningar vad gäller flickor
och pojkars sociala problematik. Studien visar att en skillnad i hur socialnämnden och
förvaltningsrätten bedömer sociala problem kopplat till kön finns. Det som har
framkommit i studien är att flickors sociala problematik och dess konsekvenser beskrivs
mer utförligt än pojkarnas. I studien var det även flickor som ägnat sig åt en kriminell
verksamhet som inte föll under... (More)
Metoden som har använts i studien har varit kvalitativ forskningsmetod i form av en
kvalitativ innehållsanalys. Totalt har tretton domar studerats på grund av svårigheter i
urvalet från fyra olika förvaltningsrätter. Jag har analyserat empiri utifrån ett
genusperspektiv för att kunna urskilja om skillnader görs i bedömningar vad gäller flickor
och pojkars sociala problematik. Studien visar att en skillnad i hur socialnämnden och
förvaltningsrätten bedömer sociala problem kopplat till kön finns. Det som har
framkommit i studien är att flickors sociala problematik och dess konsekvenser beskrivs
mer utförligt än pojkarnas. I studien var det även flickor som ägnat sig åt en kriminell
verksamhet som inte föll under brottsrekvisitet utan istället beskrevs inom annat socialt
nedbrytande beteende. Det var även en pojke som enbart var misstänkt för brott men
som föll under brottsrekvisitet inom LVU. Ett förslag för vidare forskning är att genomföra
en mer omfattande studie på hur flickors och pojkars sociala problematik beskrivs i LVUdomar, genom att ha ett större urval. (Less)
Abstract
The aim of this study was to analyze how the social problems that form the basis
for the care of boys and girls are described in judgments according to § 3 LVU
(Care of young persons special provisions act) from Yvonne Hirdmans
genderperspective. Therefore I have studied 13 cases of §3 LVU to see how girls
'and boys' social problems are described and whether there are any similarities and
differenses between them. The method used in the study has been a qualitative
research method in the form of a qualitative content analysis. I have analyzed
empirical data from a gender perspective in order to be able to distinguish whether
differences are made in assessments regarding girls 'and boys' social problems. The
study shows... (More)
The aim of this study was to analyze how the social problems that form the basis
for the care of boys and girls are described in judgments according to § 3 LVU
(Care of young persons special provisions act) from Yvonne Hirdmans
genderperspective. Therefore I have studied 13 cases of §3 LVU to see how girls
'and boys' social problems are described and whether there are any similarities and
differenses between them. The method used in the study has been a qualitative
research method in the form of a qualitative content analysis. I have analyzed
empirical data from a gender perspective in order to be able to distinguish whether
differences are made in assessments regarding girls 'and boys' social problems. The
study shows that there is a difference in how the social welfare board and the
administrative court assess social problems linked to gender. What has emerged in
the study is that girls 'social problems and their consequences are described in more
detail than boys'. In the study, it was also girls who engaged in a criminal activity
that did not fall under criminal props. Instead they were described in other socially
degrading behavior. There was also a boy who was only suspected of crime but who
fell under the prop of crime within LVU. A proposal for further research is to carry
out a more comprehensive study of how girls 'and boys' social problems are
described in LVU judgments, by having a larger selection. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Michaela LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Gender, Yvonne Hirdman, Social work, Care of young persons special provisions (LVU), court
language
Swedish
id
9052563
date added to LUP
2021-06-11 10:43:22
date last changed
2021-06-11 10:43:22
@misc{9052563,
 abstract   = {{The aim of this study was to analyze how the social problems that form the basis 
for the care of boys and girls are described in judgments according to § 3 LVU 
(Care of young persons special provisions act) from Yvonne Hirdmans 
genderperspective. Therefore I have studied 13 cases of §3 LVU to see how girls 
'and boys' social problems are described and whether there are any similarities and 
differenses between them. The method used in the study has been a qualitative 
research method in the form of a qualitative content analysis. I have analyzed 
empirical data from a gender perspective in order to be able to distinguish whether 
differences are made in assessments regarding girls 'and boys' social problems. The 
study shows that there is a difference in how the social welfare board and the 
administrative court assess social problems linked to gender. What has emerged in 
the study is that girls 'social problems and their consequences are described in more 
detail than boys'. In the study, it was also girls who engaged in a criminal activity 
that did not fall under criminal props. Instead they were described in other socially 
degrading behavior. There was also a boy who was only suspected of crime but who 
fell under the prop of crime within LVU. A proposal for further research is to carry 
out a more comprehensive study of how girls 'and boys' social problems are 
described in LVU judgments, by having a larger selection.}},
 author    = {{Andersson, Michaela}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kön och LVU - En kvalitativ innehållsanalys av genusskillnader i 3§ LVU}},
 year     = {{2021}},
}