Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Patienters erfarenheter och upplevda betydelse av kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention gällande vuxna personer med psykisk ohälsa - En litteraturöversikt

Viberg, Sofia LU and Adolfsson, Ida LU (2021) ATPK62 20211
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett globalt folkhälsoproblem som fortsätter att öka. Arbetsterapeuter inom psykiatrin använder kreativa aktiviteter som intervention då det har visat sig främja rehabiliteringsprocessen för personer med psykisk ohälsa
Syfte: Syftet är att beskriva patienters erfarenheter och upplevda betydelse av kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention gällande vuxna personer med psykisk ohälsa.Metod: En integrativ litteraturöversikt med 12 artiklar från databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo genomfördes. Data analyserades med innehållsanalys.
Resultat: Analysen resulterade i tre övergripande teman med tillhörande kategorier. 1) Kontext; gruppens stöd, kommunikation, terapeuten, 2) görandet;... (More)
Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett globalt folkhälsoproblem som fortsätter att öka. Arbetsterapeuter inom psykiatrin använder kreativa aktiviteter som intervention då det har visat sig främja rehabiliteringsprocessen för personer med psykisk ohälsa
Syfte: Syftet är att beskriva patienters erfarenheter och upplevda betydelse av kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention gällande vuxna personer med psykisk ohälsa.Metod: En integrativ litteraturöversikt med 12 artiklar från databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo genomfördes. Data analyserades med innehållsanalys.
Resultat: Analysen resulterade i tre övergripande teman med tillhörande kategorier. 1) Kontext; gruppens stöd, kommunikation, terapeuten, 2) görandet; aktivitetsutförande, aktivitetsmönster, 3) individen och hälsan; personlig utveckling, personlig mening. Kreativa aktiviteter som intervention var ett verktyg för både verbal och icke verbal kommunikation. Interventionerna upplevdes som meningsfulla och ledde till skapandet av nya rutiner och gav en bättre struktur i vardagen. Det bidrog även till en personlig utveckling utifrån ett flertal aspekter. Slutsats: Litteraturöversikten visade att personer med psykisk ohälsa kan dra nytta av att delta både i individuella och gruppbaserade kreativa aktiviteter som intervention. Vidare forskning behövs för att studera användandet av kreativa aktiviteter som intervention för vuxna med psykisk ohälsa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Viberg, Sofia LU and Adolfsson, Ida LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kreativitet, arbetsterapi, psykisk sjukdom, rehabilitering, välbefinnande
language
Swedish
id
9052577
date added to LUP
2021-06-16 15:07:12
date last changed
2021-06-16 15:07:12
@misc{9052577,
 abstract   = {{Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett globalt folkhälsoproblem som fortsätter att öka. Arbetsterapeuter inom psykiatrin använder kreativa aktiviteter som intervention då det har visat sig främja rehabiliteringsprocessen för personer med psykisk ohälsa
Syfte: Syftet är att beskriva patienters erfarenheter och upplevda betydelse av kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention gällande vuxna personer med psykisk ohälsa.Metod: En integrativ litteraturöversikt med 12 artiklar från databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo genomfördes. Data analyserades med innehållsanalys.
Resultat: Analysen resulterade i tre övergripande teman med tillhörande kategorier. 1) Kontext; gruppens stöd, kommunikation, terapeuten, 2) görandet; aktivitetsutförande, aktivitetsmönster, 3) individen och hälsan; personlig utveckling, personlig mening. Kreativa aktiviteter som intervention var ett verktyg för både verbal och icke verbal kommunikation. Interventionerna upplevdes som meningsfulla och ledde till skapandet av nya rutiner och gav en bättre struktur i vardagen. Det bidrog även till en personlig utveckling utifrån ett flertal aspekter. Slutsats: Litteraturöversikten visade att personer med psykisk ohälsa kan dra nytta av att delta både i individuella och gruppbaserade kreativa aktiviteter som intervention. Vidare forskning behövs för att studera användandet av kreativa aktiviteter som intervention för vuxna med psykisk ohälsa.}},
 author    = {{Viberg, Sofia and Adolfsson, Ida}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Patienters erfarenheter och upplevda betydelse av kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention gällande vuxna personer med psykisk ohälsa - En litteraturöversikt}},
 year     = {{2021}},
}