Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vikten av det psykologiska: en undersökning av psykisk ohälsa och ätrelaterade bekymmer hos ungdomar med obesitas som bedöms för viktminskningskirurgi på Enhet Barnövervikt

Moberg, Patricia LU (2021) PSPR14 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Prevalensen av obesitas hos ungdomar är ett snabbt växande problem i Sverige, och är kopplat till betydande negativa psykologiska konsekvenser för många. Enhet Barnövervikt i Malmö, som behandlar ungdomar med obesitas, har önskat undersöka den psykiska ohälsan och ätrelaterade bekymmer hos patienter som bedöms för viktminskningskirurgi för att utöka sin kunskap. Deras huvudsakliga frågeställningar gällde undersökning av patienternas skattning av psykisk ohälsa och ätrelaterade bekymmer i jämförelse med andra populationer, interaktioner mellan psykisk ohälsa, ätrelaterade bekymmer och vikt och ifall dessa mått skiljde sig beroende på gruppering enligt andra variabler. I syfte att ge svar på dessa frågor sammanställdes och analyserades data... (More)
Prevalensen av obesitas hos ungdomar är ett snabbt växande problem i Sverige, och är kopplat till betydande negativa psykologiska konsekvenser för många. Enhet Barnövervikt i Malmö, som behandlar ungdomar med obesitas, har önskat undersöka den psykiska ohälsan och ätrelaterade bekymmer hos patienter som bedöms för viktminskningskirurgi för att utöka sin kunskap. Deras huvudsakliga frågeställningar gällde undersökning av patienternas skattning av psykisk ohälsa och ätrelaterade bekymmer i jämförelse med andra populationer, interaktioner mellan psykisk ohälsa, ätrelaterade bekymmer och vikt och ifall dessa mått skiljde sig beroende på gruppering enligt andra variabler. I syfte att ge svar på dessa frågor sammanställdes och analyserades data som hämtats in under verksamhetens psykologiska bedömning av 63 patienter med hjälp av t test, envägs-ANOVA, multipel linjär regression och korrelation. Resultaten visade att en majoritet av patienterna upplevde förhöjd ångest och depression, och en minoritet upplevde förhöjd ilska, normbrytande beteende och låg självbild i jämförelse med normalpopulationen. Bland ätrelaterade bekymmer skattades figur- och viktbekymmer högst. Korrelationen mellan psykisk ohälsa och ätrelaterade bekymmer var stark, men det fanns ingen signifikant korrelation mellan vikt och psykisk ohälsa eller ätrelaterade bekymmer. Ätrelaterade bekymmer, särskilt ätbekymmer och figurbekymmer, påverkade signifikant variansen i psykisk ohälsa. Grupperingar baserade på BMI, hetsätningsepisodsfrekvens och ifall figur- eller viktbekymmer skattats högre visades skilja sig signifikant på mått av psykisk ohälsa. Dessa resultat bekräftar förekomsten av förhöjd psykisk ohälsa och ätrelaterade bekymmer hos vårdsökande svenska ungdomar med svår obesitas jämfört med normalpopulationen, och bekräftar behovet för deras bedömning och behandling jämte de somatiska. (Less)
Popular Abstract
The prevalence of obesity in adolescents is increasing rapidly in Sweden, and is associated with psychological consequences. The Childhood Obesity Unit in Malmö, which treats adolescents with obesity, wished to examine the mental health and eating pathology of patients presenting for assessment for bariatric surgery. Their primary research questions regarded the reported levels of these two areas compared to other populations, interactions between poor mental health, eating pathology and weight, and whether subgroups existed. With the aim of addressing these questions, data collected during psychological assessment of 63 patients was compiled and analysed using t tests, univariate ANOVA’s, multiple linear regression and correlation. The... (More)
The prevalence of obesity in adolescents is increasing rapidly in Sweden, and is associated with psychological consequences. The Childhood Obesity Unit in Malmö, which treats adolescents with obesity, wished to examine the mental health and eating pathology of patients presenting for assessment for bariatric surgery. Their primary research questions regarded the reported levels of these two areas compared to other populations, interactions between poor mental health, eating pathology and weight, and whether subgroups existed. With the aim of addressing these questions, data collected during psychological assessment of 63 patients was compiled and analysed using t tests, univariate ANOVA’s, multiple linear regression and correlation. The results demonstrated that a majority of patients experienced elevated levels of anxiety and depression, and a minority experienced elevated anger, disruptive behavior and low self-concept relative to the general population. The highest-scoring dimensions of eating pathology were shape concern and weight concern. The correlation between poor mental health and eating pathology was strong, but there was no significant correlation between weight and poor mental health nor eating pathology. Eating pathology, especially eating concern and figure concern, significantly affected the variance in poor mental health. Groups based on BMI, frequency of binge-eating episodes and whether shape or weight concern was higher differed significantly on measures of poor mental health. These findings establish the examined population as one that experiences markedly poorer mental health and eating pathology than the general population, as well as accentuating the need for treatment of these alongside somatic factors. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Moberg, Patricia LU
supervisor
organization
alternative title
Mental health and eating pathology in Swedish adolescents presenting for bariatric surgery
course
PSPR14 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
obesitas, psykisk ohälsa, ångest, depression, ätrelaterade bekymmer, obesity, poor mental health, anxiety, eating pathology
language
Swedish
id
9052609
date added to LUP
2021-06-15 07:57:21
date last changed
2021-06-15 07:57:21
@misc{9052609,
 abstract   = {{Prevalensen av obesitas hos ungdomar är ett snabbt växande problem i Sverige, och är kopplat till betydande negativa psykologiska konsekvenser för många. Enhet Barnövervikt i Malmö, som behandlar ungdomar med obesitas, har önskat undersöka den psykiska ohälsan och ätrelaterade bekymmer hos patienter som bedöms för viktminskningskirurgi för att utöka sin kunskap. Deras huvudsakliga frågeställningar gällde undersökning av patienternas skattning av psykisk ohälsa och ätrelaterade bekymmer i jämförelse med andra populationer, interaktioner mellan psykisk ohälsa, ätrelaterade bekymmer och vikt och ifall dessa mått skiljde sig beroende på gruppering enligt andra variabler. I syfte att ge svar på dessa frågor sammanställdes och analyserades data som hämtats in under verksamhetens psykologiska bedömning av 63 patienter med hjälp av t test, envägs-ANOVA, multipel linjär regression och korrelation. Resultaten visade att en majoritet av patienterna upplevde förhöjd ångest och depression, och en minoritet upplevde förhöjd ilska, normbrytande beteende och låg självbild i jämförelse med normalpopulationen. Bland ätrelaterade bekymmer skattades figur- och viktbekymmer högst. Korrelationen mellan psykisk ohälsa och ätrelaterade bekymmer var stark, men det fanns ingen signifikant korrelation mellan vikt och psykisk ohälsa eller ätrelaterade bekymmer. Ätrelaterade bekymmer, särskilt ätbekymmer och figurbekymmer, påverkade signifikant variansen i psykisk ohälsa. Grupperingar baserade på BMI, hetsätningsepisodsfrekvens och ifall figur- eller viktbekymmer skattats högre visades skilja sig signifikant på mått av psykisk ohälsa. Dessa resultat bekräftar förekomsten av förhöjd psykisk ohälsa och ätrelaterade bekymmer hos vårdsökande svenska ungdomar med svår obesitas jämfört med normalpopulationen, och bekräftar behovet för deras bedömning och behandling jämte de somatiska.}},
 author    = {{Moberg, Patricia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vikten av det psykologiska: en undersökning av psykisk ohälsa och ätrelaterade bekymmer hos ungdomar med obesitas som bedöms för viktminskningskirurgi på Enhet Barnövervikt}},
 year     = {{2021}},
}