Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

''Jag är inte ett offer, utan typ en gudinna'' - En kvalitativ studie om vägen till att bli en etablerad kreatör på OnlyFans

Nordström, Johanna LU (2021) SOCK08 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna uppsats är en kvalitativ studie med syfte att undersöka kvinnliga kreatörers upplevelser av att erbjuda sexuellt innehåll på den digitala plattformen OnlyFans. Studien undersöker huruvida olika faser av en avvikarkarriär kan urskiljas i processen till att bli en etablerad kreatör på plattformen samt om kreatörerna upplever stigmatisering av sitt arbete och hur de i så fall hanterar stigmat. För att besvara frågeställningarna har tre semistrukturerade intervjuer genomförts med kreatörer på OnlyFans. Med utgångspunkt i en tematisk analys har det insamlade materialet satts i kontext till ett teoretiskt ramverk kring avvikande beteende av Howard S. Becker samt stigma av Erving Goffman. Studiens resultat kan sammanfattas med att... (More)
Denna uppsats är en kvalitativ studie med syfte att undersöka kvinnliga kreatörers upplevelser av att erbjuda sexuellt innehåll på den digitala plattformen OnlyFans. Studien undersöker huruvida olika faser av en avvikarkarriär kan urskiljas i processen till att bli en etablerad kreatör på plattformen samt om kreatörerna upplever stigmatisering av sitt arbete och hur de i så fall hanterar stigmat. För att besvara frågeställningarna har tre semistrukturerade intervjuer genomförts med kreatörer på OnlyFans. Med utgångspunkt i en tematisk analys har det insamlade materialet satts i kontext till ett teoretiskt ramverk kring avvikande beteende av Howard S. Becker samt stigma av Erving Goffman. Studiens resultat kan sammanfattas med att respondenternas berättelser beskriver en process till att bli en etablerad kreatör, genom vilken samtliga steg i en avvikarkarriär kan urskiljas. Stegen indikerar på att kvinnorna lärt sig tekniken för OnlyFans, lärt sig känna effekterna av OnlyFans samt lärt sig uppskatta effekterna av OnlyFans. Respondenterna upplevde även viss stigmatisering från samhällets förväntningar på ett lämpligt arbete och uttryckte strategier för att hantera stigmat genom att söka stöd bland nära vänner eller andra verksamma inom sexarbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordström, Johanna LU
supervisor
organization
course
SOCK08 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
OnlyFans, avvikarkarriär, avvikande beteende, stigma, sexarbete
language
Swedish
id
9052994
date added to LUP
2021-06-11 11:50:43
date last changed
2021-06-11 11:50:43
@misc{9052994,
 abstract   = {{Denna uppsats är en kvalitativ studie med syfte att undersöka kvinnliga kreatörers upplevelser av att erbjuda sexuellt innehåll på den digitala plattformen OnlyFans. Studien undersöker huruvida olika faser av en avvikarkarriär kan urskiljas i processen till att bli en etablerad kreatör på plattformen samt om kreatörerna upplever stigmatisering av sitt arbete och hur de i så fall hanterar stigmat. För att besvara frågeställningarna har tre semistrukturerade intervjuer genomförts med kreatörer på OnlyFans. Med utgångspunkt i en tematisk analys har det insamlade materialet satts i kontext till ett teoretiskt ramverk kring avvikande beteende av Howard S. Becker samt stigma av Erving Goffman. Studiens resultat kan sammanfattas med att respondenternas berättelser beskriver en process till att bli en etablerad kreatör, genom vilken samtliga steg i en avvikarkarriär kan urskiljas. Stegen indikerar på att kvinnorna lärt sig tekniken för OnlyFans, lärt sig känna effekterna av OnlyFans samt lärt sig uppskatta effekterna av OnlyFans. Respondenterna upplevde även viss stigmatisering från samhällets förväntningar på ett lämpligt arbete och uttryckte strategier för att hantera stigmat genom att söka stöd bland nära vänner eller andra verksamma inom sexarbete.}},
 author    = {{Nordström, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{''Jag är inte ett offer, utan typ en gudinna'' - En kvalitativ studie om vägen till att bli en etablerad kreatör på OnlyFans}},
 year     = {{2021}},
}