Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Immigranters upplevelse av hälsa och välbefinnande utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv

Johansson, Daniel LU and Kristiansson, Elias LU (2021) ATPK62 20211
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Aktiviteter i dagliga livet kan ses som ett grundläggande behov för att utvecklas och skapa kontroll i livet. Upplevelser av värde i aktiviteter kan skapa personlig mening, vilket ger potential till hälsa och välbefinnande. Då immigranter utgör en stor växande grupp i världen och påverkas av exkluderande faktorer till aktivitet, ses ett behov av att sammanställa aktiviteters betydelse för immigranters hälsa och välbefinnande.
Syfte: Att sammanställa nuvarande kunskapsläge om vuxna immigranters upplevelser av hur aktiviteter i dagliga livet påverkar deras hälsa och välbefinnande, utifrån ValMO´s värdetriad.
Metod: Litteraturöversikt med utgångspunkt i deduktiv analys utifrån ValMO´s värdetriad. Vidare användes induktiv analys... (More)
Bakgrund: Aktiviteter i dagliga livet kan ses som ett grundläggande behov för att utvecklas och skapa kontroll i livet. Upplevelser av värde i aktiviteter kan skapa personlig mening, vilket ger potential till hälsa och välbefinnande. Då immigranter utgör en stor växande grupp i världen och påverkas av exkluderande faktorer till aktivitet, ses ett behov av att sammanställa aktiviteters betydelse för immigranters hälsa och välbefinnande.
Syfte: Att sammanställa nuvarande kunskapsläge om vuxna immigranters upplevelser av hur aktiviteter i dagliga livet påverkar deras hälsa och välbefinnande, utifrån ValMO´s värdetriad.
Metod: Litteraturöversikt med utgångspunkt i deduktiv analys utifrån ValMO´s värdetriad. Vidare användes induktiv analys för kategorisering och tolkning av data från de tolv inkluderade artiklarna.
Resultat: Resultatet visade på hälsofrämjande upplevelser utifrån genererade värdeupplevelser av aktivitet. Konkreta värden utifrån förmågor och kapaciteter gav värdeupplevser som känsla av kontroll, kroppslig och mental styrka. Sociosymboliska värden sågs i samhörighet, identitetet och kommunikation, där tillhörighet, inkludering och aktivitetskontinuitet var viktiga. Självbelönande värden utgjordes av glädje och njutning, ensam eller tillsammans med andra.
Slutsats: Samtliga tre kategorier av aktivitetsvärden, med sociosymboliska värden som mest förkommande visade sig skapa upplevelser kopplade till hälsa och välbefinnande hos immigranter. Det finns ett behov av att uppmärksamma aktiviteters betydelse för vägen in i det nya samhället. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Daniel LU and Kristiansson, Elias LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, hälsa, välbefinnande, aktiviteter i dagliga livet, aktivitetsvärde, ValMO, immigranter, kultur
language
Swedish
id
9053041
date added to LUP
2021-06-16 15:54:30
date last changed
2021-06-16 15:54:30
@misc{9053041,
 abstract   = {{Bakgrund: Aktiviteter i dagliga livet kan ses som ett grundläggande behov för att utvecklas och skapa kontroll i livet. Upplevelser av värde i aktiviteter kan skapa personlig mening, vilket ger potential till hälsa och välbefinnande. Då immigranter utgör en stor växande grupp i världen och påverkas av exkluderande faktorer till aktivitet, ses ett behov av att sammanställa aktiviteters betydelse för immigranters hälsa och välbefinnande. 
Syfte: Att sammanställa nuvarande kunskapsläge om vuxna immigranters upplevelser av hur aktiviteter i dagliga livet påverkar deras hälsa och välbefinnande, utifrån ValMO´s värdetriad.
Metod: Litteraturöversikt med utgångspunkt i deduktiv analys utifrån ValMO´s värdetriad. Vidare användes induktiv analys för kategorisering och tolkning av data från de tolv inkluderade artiklarna.
Resultat: Resultatet visade på hälsofrämjande upplevelser utifrån genererade värdeupplevelser av aktivitet. Konkreta värden utifrån förmågor och kapaciteter gav värdeupplevser som känsla av kontroll, kroppslig och mental styrka. Sociosymboliska värden sågs i samhörighet, identitetet och kommunikation, där tillhörighet, inkludering och aktivitetskontinuitet var viktiga. Självbelönande värden utgjordes av glädje och njutning, ensam eller tillsammans med andra.
Slutsats: Samtliga tre kategorier av aktivitetsvärden, med sociosymboliska värden som mest förkommande visade sig skapa upplevelser kopplade till hälsa och välbefinnande hos immigranter. Det finns ett behov av att uppmärksamma aktiviteters betydelse för vägen in i det nya samhället.}},
 author    = {{Johansson, Daniel and Kristiansson, Elias}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Immigranters upplevelse av hälsa och välbefinnande utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv}},
 year     = {{2021}},
}