Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hållbarhetsredovisning inom kommuner: En kvalitativ studie av påverkansfaktorer vid upprättandet av hållbarhetsredovisning inom kommuner

Magnusson, Sofia LU (2021) MVEM30 20211
Studies in Environmental Science
Abstract
In order to achieve a sustainable development, there is a need for cooperation between different levels within society. A municipality plays an important role in facilitating sustainable development since it is the institution that lies closest to the citizens and organizations. The 2030 Agenda and the SDGs play a leading role towards a more sustainable development with its purpose to contribute to an economically, environmentally and socially sustainable development by the year 2030. One step towards achieving the SDGs is to gather information regarding strategies, goals and monitoring practices within a municipality in a sustainability report.

The purpose of this study is to gain knowledge about influencing factors connected to... (More)
In order to achieve a sustainable development, there is a need for cooperation between different levels within society. A municipality plays an important role in facilitating sustainable development since it is the institution that lies closest to the citizens and organizations. The 2030 Agenda and the SDGs play a leading role towards a more sustainable development with its purpose to contribute to an economically, environmentally and socially sustainable development by the year 2030. One step towards achieving the SDGs is to gather information regarding strategies, goals and monitoring practices within a municipality in a sustainability report.

The purpose of this study is to gain knowledge about influencing factors connected to sustainability reporting, in order to encourage more municipalities to create a sustainability report. This is achieved by conducting interviews with municipalities, accountants and advisors about their experiences and perceptions regarding sustainability reporting.

The results show that there are various influencing factors regarding sustainability reporting. The most important motivations related to sustainability reporting are legitimacy, institutional influencing factors, transparency, stakeholders, political ambitions, cooperation between different actors and dedication within the organization. The biggest barriers are related to resources, political dedication, stakeholder dedication, structure, knowledge and frameworks.

The focus for future studies could be to include interviews with municipalities that produce integrated sustainability reports within their annual reports and municipalities that have not yet started to report on sustainability, in order to learn more about different perceptions on motivations and barriers related to sustainability reporting. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Berätta om kommunens arbete med hållbarhet och vinn folkets förtroende och uppmärksamhet

För att uppnå en mer hållbar utveckling finns det ett behov av samarbete mellan olika samhällsnivåer. Kommuner spelar en viktig roll eftersom det är på denna nivå som åtgärder faktiskt genomförs. Ett sätt för kommuner att tala om för omgivningen hur de arbetar med hållbarhet är att upprätta en hållbarhetsredovisning. Där kan kommunen visa sig från sin bästa sida och presentera olika hållbara initiativ som genomförts under året. Men idag är det ytterst få kommuner som faktiskt gör detta. Med denna uppsats vill jag gå till botten med varför det är så och uppmuntra kommuner till att börja hållbarhetsredovisa.

Kommuner stöter på ett flertal... (More)
Berätta om kommunens arbete med hållbarhet och vinn folkets förtroende och uppmärksamhet

För att uppnå en mer hållbar utveckling finns det ett behov av samarbete mellan olika samhällsnivåer. Kommuner spelar en viktig roll eftersom det är på denna nivå som åtgärder faktiskt genomförs. Ett sätt för kommuner att tala om för omgivningen hur de arbetar med hållbarhet är att upprätta en hållbarhetsredovisning. Där kan kommunen visa sig från sin bästa sida och presentera olika hållbara initiativ som genomförts under året. Men idag är det ytterst få kommuner som faktiskt gör detta. Med denna uppsats vill jag gå till botten med varför det är så och uppmuntra kommuner till att börja hållbarhetsredovisa.

Kommuner stöter på ett flertal utmaningar som sätter käppar i hjulet för hållbarhetsredovisningen. En av de allra största utmaningarna har att göra med brist på pengar och personal som kan ägna sig åt hållbarhetsredovisning, speciellt inom mindre kommuner. En annan stor utmaning är brist på intresse för hållbarhetsredovisning hos politiker och invånare i kommunen. En tredje utmaning är hur hållbarhetsredovisningen ska se ut. Det finns just nu ingen mall som kommuner kan använda sig av. Det betyder att kommunerna själva måste komma på hur den ska se ut. Detta kan vara väldigt svårt eftersom kommunen behöver komma överens med medborgare, politiker och andra intressenter om vilka frågor som ska prioriteras. Dessutom är det ju förvaltningarna som ska utföra det som hållbarhetsredovisningen kommer fram till och de har ju sina egna prioriteringar, begränsningar och utmaningar att ta hänsyn till.

Det finns dock ett antal saker som kan motivera kommunerna till att hållbarhetsredovisa, trots att de möter utmaningar. En av de vanligaste drivkrafterna har att göra med att kommunerna ser det som viktigt att jobba med frågor kopplat till hållbarhet. Kommuner ses som en ansvarstagande verksamhet så det finns en förväntan hos medborgare och andra intressenter att de ska jobba med dessa frågor. En annan drivkraft är kopplad till att kommunen vill signalera att de har höga ambitioner och aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor. En tredje drivkraft är kopplad till att kommunen vill ge värde åt och öka förtroendet som medborgare och andra intressenter har för dem. Det kan de göra genom att informera om hållbarhetsarbetet i kommunen via en hållbarhetsredovisning. Detta är endast ett smakprov på de utmaningar och drivkrafter kommuner möter kopplat till hållbarhetsredovisning. Om du vill få reda på fler utmaningar och drivkrafter kan du läsa uppsatsen i sin helhet!

Denna uppsats bidrar till att uppmuntra och öka förståelsen för hållbarhetsredovisning inom kommuner. Detta gör den genom att titta närmare på vad det är som påverkar kommunernas vilja att ta fram en hållbarhetsredovisning. Att identifiera vilka utmaningar och drivkrafter kommuner som redan hållbarhetsredovisar upplever kan vara avgörande för om hållbarhetsredovisning blir av eller ej. I framtida forskning hade det varit intressant att inkludera kommuner som inte hållbarhetsredovisar för att få ta del av deras syn på utmaningar och drivkrafter kopplat till hållbarhetsredovisning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson, Sofia LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
sustainability reporting, municipalities, 2030 Agenda, legitimacy theory, stakeholder theory, institutional theory, motivations, barriers, hållbarhetsredovisning, kommuner, Agenda 2030, legitimitetsteori, intressentteori, institutionell teori, drivkrafter, utmaningar
language
Swedish
id
9053157
date added to LUP
2021-06-18 14:34:16
date last changed
2021-06-18 14:34:16
@misc{9053157,
 abstract   = {{In order to achieve a sustainable development, there is a need for cooperation between different levels within society. A municipality plays an important role in facilitating sustainable development since it is the institution that lies closest to the citizens and organizations. The 2030 Agenda and the SDGs play a leading role towards a more sustainable development with its purpose to contribute to an economically, environmentally and socially sustainable development by the year 2030. One step towards achieving the SDGs is to gather information regarding strategies, goals and monitoring practices within a municipality in a sustainability report.
 
The purpose of this study is to gain knowledge about influencing factors connected to sustainability reporting, in order to encourage more municipalities to create a sustainability report. This is achieved by conducting interviews with municipalities, accountants and advisors about their experiences and perceptions regarding sustainability reporting.

The results show that there are various influencing factors regarding sustainability reporting. The most important motivations related to sustainability reporting are legitimacy, institutional influencing factors, transparency, stakeholders, political ambitions, cooperation between different actors and dedication within the organization. The biggest barriers are related to resources, political dedication, stakeholder dedication, structure, knowledge and frameworks.

The focus for future studies could be to include interviews with municipalities that produce integrated sustainability reports within their annual reports and municipalities that have not yet started to report on sustainability, in order to learn more about different perceptions on motivations and barriers related to sustainability reporting.}},
 author    = {{Magnusson, Sofia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hållbarhetsredovisning inom kommuner: En kvalitativ studie av påverkansfaktorer vid upprättandet av hållbarhetsredovisning inom kommuner}},
 year     = {{2021}},
}