Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

BIM jämfört med traditionell projektering

Sturesson, Elin LU and Danielsson, Fredrik LU (2021) VTVL01 20211
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
Detta examensarbete handlar om Building Information Modelling, även förkortat BIM, i järnvägsbranschen. BIM är ett relativt nytt arbetssätt som börjar implementeras allt mer men samtidigt används traditionell projektering. Med bakgrund av detta ämnar detta examensarbete undersöka i vilka uppdrag som det är mest lönsamt att implementera BIM. Frågeställningarna som togs fram var:
● Vilken ekonomisk effekt har implementeringen av BIM i projekt jämfört med traditionell projektering?
● Vilken tidseffekt har uppdrag med BIM jämfört med traditionell projektering?
● I vilka uppdrag är det mest lönsamt att implementera BIM?
● Hur skiljer sig synen på BIM mellan beställare, konsulter och
entreprenörer?
● Finns det arbetssätt som kan tillämpas... (More)
Detta examensarbete handlar om Building Information Modelling, även förkortat BIM, i järnvägsbranschen. BIM är ett relativt nytt arbetssätt som börjar implementeras allt mer men samtidigt används traditionell projektering. Med bakgrund av detta ämnar detta examensarbete undersöka i vilka uppdrag som det är mest lönsamt att implementera BIM. Frågeställningarna som togs fram var:
● Vilken ekonomisk effekt har implementeringen av BIM i projekt jämfört med traditionell projektering?
● Vilken tidseffekt har uppdrag med BIM jämfört med traditionell projektering?
● I vilka uppdrag är det mest lönsamt att implementera BIM?
● Hur skiljer sig synen på BIM mellan beställare, konsulter och
entreprenörer?
● Finns det arbetssätt som kan tillämpas för att öka lönsamheten av BIM?
Med hjälp av en litteraturstudie och intervjustudie undersöktes olika aspekter inom området BIM. Trafikverkets strategidokument om BIM analyserades samtidigt som grundläggande fakta om ersättningsform, ansvarsform och aktör studerades. Olika detaljnivåer utforskades för att se vad som är passande i olika uppdrag.
Svaren från respondenterna analyserades tillsammans med litteraturstudien. Slutsatserna som kunde dras var att det i dagens läge är dyrare och tar längre tid i projekt med BIM. Det vill säga tidsåtgången ökar och de ekonomiska effekterna blir dyrare. De uppdrag som är mest lämpade för BIM är komplexa projekt med många olika aktörer. Ansvarsformen totalentreprenad och ersättningsformen löpande räkning bör användas i kombination med rätt detaljnivå. De arbetssätt som bör utvecklas för att öka lönsamheten för BIM i uppdrag är hantering av förvaltningsdata, tydliga standarder, utbildningar och gemensamma filformat och plattformar. (Less)
Popular Abstract
This thesis deals with the subject Building Information Modelling (BIM), in the railway industry. BIM is a relatively new way of working that is beginning to be implemented more and more at the same time as traditional design is used. This study aims to investigate in which projects it is most profitable to implement BIM. The aim of this thesis to study is the following questions:
● What are the financial effects of implementing BIM in projects?
● How does BIM influence the time consumption in projects?
● What are the characteristics of the projects where it is most profitable to
implement BIM?
● In which ways does the approach to BIM varies between the customer,
consultants and contractors?
● Are there any working methods that can... (More)
This thesis deals with the subject Building Information Modelling (BIM), in the railway industry. BIM is a relatively new way of working that is beginning to be implemented more and more at the same time as traditional design is used. This study aims to investigate in which projects it is most profitable to implement BIM. The aim of this thesis to study is the following questions:
● What are the financial effects of implementing BIM in projects?
● How does BIM influence the time consumption in projects?
● What are the characteristics of the projects where it is most profitable to
implement BIM?
● In which ways does the approach to BIM varies between the customer,
consultants and contractors?
● Are there any working methods that can be applied on BIM in order to
improve the profit?
The activities within this thesis, a literature study and interview study, were aimed at developing various aspects in the area of implementing BIM in railway projects. The Swedish Transport Administration's strategy document on BIM were assessed in this study, as well as information about various forms of economical compensation and area of responsibility between different actors. In addition, various levels of detail were studied in order to assess which level is most suitable for different projects.
The answers from the respondents were analysed with support from the literature review. It could be concluded that projects where BIM is implemented, is under the prevailing circumstances, more expensive and more time consuming compared to projects using only 2D design. It could also be revealed, the projects that are most suitable for BIM are characterized by a high level of complexity, several involved actors, design and build contract and a form of compensation in accordance with current account. In order to increase the use of BIM in projects, the following measure must be taken; the management of data needs to get improved, the standards have to be clearer, knowledge gap required to be reduced and a common platform for files should be available. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sturesson, Elin LU and Danielsson, Fredrik LU
supervisor
organization
course
VTVL01 20211
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
BIM, Järnväg, Ansvarsform, Ersättningsform, Aktör
language
Swedish
id
9053351
date added to LUP
2021-06-14 08:32:22
date last changed
2021-06-14 08:32:22
@misc{9053351,
 abstract   = {{Detta examensarbete handlar om Building Information Modelling, även förkortat BIM, i järnvägsbranschen. BIM är ett relativt nytt arbetssätt som börjar implementeras allt mer men samtidigt används traditionell projektering. Med bakgrund av detta ämnar detta examensarbete undersöka i vilka uppdrag som det är mest lönsamt att implementera BIM. Frågeställningarna som togs fram var:
● Vilken ekonomisk effekt har implementeringen av BIM i projekt jämfört med traditionell projektering?
● Vilken tidseffekt har uppdrag med BIM jämfört med traditionell projektering?
● I vilka uppdrag är det mest lönsamt att implementera BIM?
● Hur skiljer sig synen på BIM mellan beställare, konsulter och
entreprenörer?
● Finns det arbetssätt som kan tillämpas för att öka lönsamheten av BIM?
Med hjälp av en litteraturstudie och intervjustudie undersöktes olika aspekter inom området BIM. Trafikverkets strategidokument om BIM analyserades samtidigt som grundläggande fakta om ersättningsform, ansvarsform och aktör studerades. Olika detaljnivåer utforskades för att se vad som är passande i olika uppdrag.
Svaren från respondenterna analyserades tillsammans med litteraturstudien. Slutsatserna som kunde dras var att det i dagens läge är dyrare och tar längre tid i projekt med BIM. Det vill säga tidsåtgången ökar och de ekonomiska effekterna blir dyrare. De uppdrag som är mest lämpade för BIM är komplexa projekt med många olika aktörer. Ansvarsformen totalentreprenad och ersättningsformen löpande räkning bör användas i kombination med rätt detaljnivå. De arbetssätt som bör utvecklas för att öka lönsamheten för BIM i uppdrag är hantering av förvaltningsdata, tydliga standarder, utbildningar och gemensamma filformat och plattformar.}},
 author    = {{Sturesson, Elin and Danielsson, Fredrik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{BIM jämfört med traditionell projektering}},
 year     = {{2021}},
}