Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

RFID och streckkodsläsning med Androidtelefoner

Kujovic Ugljanin, Aisha LU and Abbas, Aml LU (2021) EITL05 20211
Department of Electrical and Information Technology
Abstract (Swedish)
Syftet med examensarbetet var att undersöka huruvida RFID-tekniken och streckkodsläsning i Androidtelefoner gick att tillämpa i en biblioteksmiljö. Fem bibliotekarier intervjuades för att utreda vilka funktioner som hade varit av värde i det vardagliga arbetet.

Utvecklingen skedde i Android Studio med Java där verktyg som Gradle och J-Unit användes. CI/CD tillämpades i utvecklingsprocessen. En webbsida utvecklades för att testa prototypens integration mot Axiells webbaserade bibliotekssystem Axiell Quria®. Användartestning utfördes med tre bibliotekarier i en biblioteksmiljö för att utvärdera och verifiera de framtagna funktionerna.

Examensarbetet resulterade i en prototyp till en mobilapplikation för Android med funktioner som... (More)
Syftet med examensarbetet var att undersöka huruvida RFID-tekniken och streckkodsläsning i Androidtelefoner gick att tillämpa i en biblioteksmiljö. Fem bibliotekarier intervjuades för att utreda vilka funktioner som hade varit av värde i det vardagliga arbetet.

Utvecklingen skedde i Android Studio med Java där verktyg som Gradle och J-Unit användes. CI/CD tillämpades i utvecklingsprocessen. En webbsida utvecklades för att testa prototypens integration mot Axiells webbaserade bibliotekssystem Axiell Quria®. Användartestning utfördes med tre bibliotekarier i en biblioteksmiljö för att utvärdera och verifiera de framtagna funktionerna.

Examensarbetet resulterade i en prototyp till en mobilapplikation för Android med funktioner som hanterar biblioteksmaterial på följande vis: återlämning, utlåning inkl streckkodsläsning, programmering av RFID-tagg samt scanning med presentation. Integrationen mellan webbsidan och prototypen indikerar att prototypen till mobilapplikationen kan integreras med Axiell Quria®.

Slutsatsen är att prototypen till mobilapplikationen kan användas i en biblioteksmiljö för att utföra ovan nämnda uppgifter genom scanning av RFID-taggar på biblioteksmaterial. Prototypen till mobilapplikationen ska ses som ett underlag för vidareutveckling.


Nyckelord: RFID, NFC, streckkod, Android, java, Library Service
Management. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study was to examine the possibility of implementing RFID and barcode scanning in mobile Android phones for usage in a library setting. In order to investigate the functions that would be useful to librarians in their daily work, five interviews were conducted with said target group.

Development was made with Java in Android Studio with tools such as Gradle and J-Unit. CI/CD was applied in the development process. For evaulation and verification of the prototype, user tests were performed with three librarians in a library setting. In order to test the possibility of integrating the prototype to the web based Library Service Management system called Axiell Quria®, a website was developed containing some of the... (More)
The purpose of this study was to examine the possibility of implementing RFID and barcode scanning in mobile Android phones for usage in a library setting. In order to investigate the functions that would be useful to librarians in their daily work, five interviews were conducted with said target group.

Development was made with Java in Android Studio with tools such as Gradle and J-Unit. CI/CD was applied in the development process. For evaulation and verification of the prototype, user tests were performed with three librarians in a library setting. In order to test the possibility of integrating the prototype to the web based Library Service Management system called Axiell Quria®, a website was developed containing some of the functionalities found in the system.

As a result, a prototype to a mobile Android application was developed with functions that handle library items in the following ways: check in, check out including barcode scanning, programming of RFID tags and presenting the item when scanning. The integration between the prototype and the website suggests that an integration of the prototype to Axiell Quria® is possible.

The conclusion is that the prototype to the application can be used in a library setting However, further investigation is needed in order to explore its full potential.

Key words: RFID, NFC, barcode, Android, java, Library Service Management. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kujovic Ugljanin, Aisha LU and Abbas, Aml LU
supervisor
organization
alternative title
Kan Androidtelefoner användas till att läsa RFID-taggar och streckkoder i en biblioteksmiljö?
course
EITL05 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
RFID, NFC, barcode, Android, java, Library Service Management.
report number
LU/LTH-EIT 2021-823
language
Swedish
id
9053365
date added to LUP
2021-06-18 14:52:40
date last changed
2021-07-05 10:00:49
@misc{9053365,
 abstract   = {{Syftet med examensarbetet var att undersöka huruvida RFID-tekniken och streckkodsläsning i Androidtelefoner gick att tillämpa i en biblioteksmiljö. Fem bibliotekarier intervjuades för att utreda vilka funktioner som hade varit av värde i det vardagliga arbetet.

Utvecklingen skedde i Android Studio med Java där verktyg som Gradle och J-Unit användes. CI/CD tillämpades i utvecklingsprocessen. En webbsida utvecklades för att testa prototypens integration mot Axiells webbaserade bibliotekssystem Axiell Quria®. Användartestning utfördes med tre bibliotekarier i en biblioteksmiljö för att utvärdera och verifiera de framtagna funktionerna.

Examensarbetet resulterade i en prototyp till en mobilapplikation för Android med funktioner som hanterar biblioteksmaterial på följande vis: återlämning, utlåning inkl streckkodsläsning, programmering av RFID-tagg samt scanning med presentation. Integrationen mellan webbsidan och prototypen indikerar att prototypen till mobilapplikationen kan integreras med Axiell Quria®.

Slutsatsen är att prototypen till mobilapplikationen kan användas i en biblioteksmiljö för att utföra ovan nämnda uppgifter genom scanning av RFID-taggar på biblioteksmaterial. Prototypen till mobilapplikationen ska ses som ett underlag för vidareutveckling.


Nyckelord: RFID, NFC, streckkod, Android, java, Library Service
Management.}},
 author    = {{Kujovic Ugljanin, Aisha and Abbas, Aml}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{RFID och streckkodsläsning med Androidtelefoner}},
 year     = {{2021}},
}