Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Patienters upplevelse av att vårdas under tvång

Brattefelt, Julia LU and Åkesson, Johanna LU (2021) SJSK20 20211
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Varje år vårdas ca 12 000 personer genom lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Patienter som vårdas under LPT fråntas tillfälligt autonomi och integritet. Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva patienters upplevelse av att vårdas under tvång. Metod: Uppsatsens design är en icke-systematisk litteraturöversikt där tio artiklar inkluderats. Artiklarna har analyserats genom integrerad innehållsanalys. Efter analys framkom fyra teman vilka är Upplevelser av information, Upplevelser av autonomi och integritet, Upplevelser av att bli sedd och respekterad samt Upplevelser av att vårdas under tvång. Resultat: Resultatet visar att patienter upplever brister i information och delaktighet. Vidare beskriver patienter att förlusten av... (More)
Bakgrund: Varje år vårdas ca 12 000 personer genom lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Patienter som vårdas under LPT fråntas tillfälligt autonomi och integritet. Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva patienters upplevelse av att vårdas under tvång. Metod: Uppsatsens design är en icke-systematisk litteraturöversikt där tio artiklar inkluderats. Artiklarna har analyserats genom integrerad innehållsanalys. Efter analys framkom fyra teman vilka är Upplevelser av information, Upplevelser av autonomi och integritet, Upplevelser av att bli sedd och respekterad samt Upplevelser av att vårdas under tvång. Resultat: Resultatet visar att patienter upplever brister i information och delaktighet. Vidare beskriver patienter att förlusten av autonomi och integritet är som mest uttalad vid tvångsåtgärder. Patienter saknar även bekräftelse och betonar vikten av att bli sedd och respekterad av vårdpersonalen. Slutsats: Vårdpersonalen spelar en stor roll i de upplevda aspekterna av tvångsvård. För att vårdpersonalen ska kunna påverka patienternas upplevelser är de i behov av ökad kunskap inom området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brattefelt, Julia LU and Åkesson, Johanna LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
9053610
date added to LUP
2021-07-01 14:38:37
date last changed
2021-07-01 14:38:37
@misc{9053610,
 abstract   = {{Bakgrund: Varje år vårdas ca 12 000 personer genom lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Patienter som vårdas under LPT fråntas tillfälligt autonomi och integritet. Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva patienters upplevelse av att vårdas under tvång. Metod: Uppsatsens design är en icke-systematisk litteraturöversikt där tio artiklar inkluderats. Artiklarna har analyserats genom integrerad innehållsanalys. Efter analys framkom fyra teman vilka är Upplevelser av information, Upplevelser av autonomi och integritet, Upplevelser av att bli sedd och respekterad samt Upplevelser av att vårdas under tvång. Resultat: Resultatet visar att patienter upplever brister i information och delaktighet. Vidare beskriver patienter att förlusten av autonomi och integritet är som mest uttalad vid tvångsåtgärder. Patienter saknar även bekräftelse och betonar vikten av att bli sedd och respekterad av vårdpersonalen. Slutsats: Vårdpersonalen spelar en stor roll i de upplevda aspekterna av tvångsvård. För att vårdpersonalen ska kunna påverka patienternas upplevelser är de i behov av ökad kunskap inom området.}},
 author    = {{Brattefelt, Julia and Åkesson, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Patienters upplevelse av att vårdas under tvång}},
 year     = {{2021}},
}