Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

If not us, then who? - On the repatriation of Swedish women and children from the al Hol and al Roj camps in the Syrian Arab Republic

Volgsten, Aylin LU (2021) LAGM01 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
In the al Hol and al Roj camps in the north-eastern parts of the Syrian Arab Republic, women and children allegedly affiliated with the terrorist group the Islamic State of Iraq and the Levant are detained in precarious humanitarian and security conditions that have been equated with torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment by the United Nations. In early 2021, the United Nations called upon states to repatriate their nationals from the camps. Sweden has refused to do so, arguing that it has no legal obligation to repatriate the 50 Swedish women and children detained in the camps.

This thesis examines the extent of Sweden’s legal obligations under international human rights law and within the area of... (More)
In the al Hol and al Roj camps in the north-eastern parts of the Syrian Arab Republic, women and children allegedly affiliated with the terrorist group the Islamic State of Iraq and the Levant are detained in precarious humanitarian and security conditions that have been equated with torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment by the United Nations. In early 2021, the United Nations called upon states to repatriate their nationals from the camps. Sweden has refused to do so, arguing that it has no legal obligation to repatriate the 50 Swedish women and children detained in the camps.

This thesis examines the extent of Sweden’s legal obligations under international human rights law and within the area of counter-terrorism and asks whether Sweden has to repatriate its nationals from the al Hol and al Roj camps in order to fulfil these obligations. To answer this question, the thesis examines and analyses the scope of positive obligations stemming from the prohibition of torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and the concept of extraterritorial jurisdiction under international human rights law under three core human rights treaties, namely the International Covenant on Civil and Political Rights, the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child. Based on these findings, it argues for a universalist approach to extraterritorial jurisdiction and an extensive reading of positive human rights obligations in this specific case. The thesis also examines and analyses Sweden’s obligation to bring suspected terrorists to justice, stemming from relevant counter-terrorism frameworks established by the United Nations and the Council of Europe from a human security perspective.

This thesis concludes that Sweden must repatriate its nationals from the al Hol and al Roj camps to fulfil its international human rights and counter-terrorism obligation in this specific case. Failing to do so not only undermines individual and thus national and international security, but also Sweden’s legitimacy as a rule of law and human rights-abiding actor. (Less)
Abstract (Swedish)
I al Hol och al Roj-lägren i nordöstra Syrien hålls kvinnor och barn med
misstänkta kopplingar till terroristgruppen Islamiska Staten frihetsberövade under prekära humanitära- och säkerhetsförhållanden. Representanter för Förenta nationerna (FN) har likställt förhållandena med tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. I början av 2021 uppmanade FN stater att ta hem (repatriera) sina medborgare från lägren, något Sverige vägrat göra då Sverige menar att det inte finns några juridiska skyldigheter att repatriera de 50 svenska kvinnor och barn som befinner sig i lägren.

Det här examensarbetet utreder Sveriges internationella åtaganden rörande
mänskliga rättigheter och kontraterrorism, och ställer frågan... (More)
I al Hol och al Roj-lägren i nordöstra Syrien hålls kvinnor och barn med
misstänkta kopplingar till terroristgruppen Islamiska Staten frihetsberövade under prekära humanitära- och säkerhetsförhållanden. Representanter för Förenta nationerna (FN) har likställt förhållandena med tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. I början av 2021 uppmanade FN stater att ta hem (repatriera) sina medborgare från lägren, något Sverige vägrat göra då Sverige menar att det inte finns några juridiska skyldigheter att repatriera de 50 svenska kvinnor och barn som befinner sig i lägren.

Det här examensarbetet utreder Sveriges internationella åtaganden rörande
mänskliga rättigheter och kontraterrorism, och ställer frågan huruvida Sverige måste repatriera sina medborgare från al Hol och al Roj-lägren för att uppfylla dessa åtaganden. För att besvara denna fråga granskas och analyseras först omfattningen av staters positiva skyldigheter i förhållande till förbudet mot tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och begreppet extraterritoriell jurisdiktion under tre instrument för mänskliga rättigheter: FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, och Barnkonventionen. Baserat på dessa analyser argumenterar arbetet för ett universalistiskt förhållningssätt till extraterritoriell jurisdiktion och för en expansiv tolkning av positiva skyldigheter i detta fall. Arbetet granskar och analyserar även Sveriges skyldighet att ställa misstänka terrorister inför rätta ur ett s.k. human securityperspektiv där individuell säkerhet är i fokus.

Arbetet konstaterar att Sverige måste repatriera sina medborgare från al Hol och al Roj-lägren för att uppfylla sina internationella åtaganden rörande mänskliga rättigheter och kontraterrorism i detta fall. Att inte repatriera svenska medborgare underminerar individuell och därmed nationell och internationell säkerhet, och riskerar dessutom att underminera synen på Sverige som en rättsstat med respekt för mänskliga rättigheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Volgsten, Aylin LU
supervisor
organization
course
LAGM01 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
public international law, international human rights law, repatriation, jurisdiction, terrorism, counter-terrorism, Syria, ISIL
language
English
id
9053815
date added to LUP
2021-06-30 07:45:11
date last changed
2021-06-30 07:45:11
@misc{9053815,
 abstract   = {{In the al Hol and al Roj camps in the north-eastern parts of the Syrian Arab Republic, women and children allegedly affiliated with the terrorist group the Islamic State of Iraq and the Levant are detained in precarious humanitarian and security conditions that have been equated with torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment by the United Nations. In early 2021, the United Nations called upon states to repatriate their nationals from the camps. Sweden has refused to do so, arguing that it has no legal obligation to repatriate the 50 Swedish women and children detained in the camps. 

This thesis examines the extent of Sweden’s legal obligations under international human rights law and within the area of counter-terrorism and asks whether Sweden has to repatriate its nationals from the al Hol and al Roj camps in order to fulfil these obligations. To answer this question, the thesis examines and analyses the scope of positive obligations stemming from the prohibition of torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and the concept of extraterritorial jurisdiction under international human rights law under three core human rights treaties, namely the International Covenant on Civil and Political Rights, the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child. Based on these findings, it argues for a universalist approach to extraterritorial jurisdiction and an extensive reading of positive human rights obligations in this specific case. The thesis also examines and analyses Sweden’s obligation to bring suspected terrorists to justice, stemming from relevant counter-terrorism frameworks established by the United Nations and the Council of Europe from a human security perspective. 

This thesis concludes that Sweden must repatriate its nationals from the al Hol and al Roj camps to fulfil its international human rights and counter-terrorism obligation in this specific case. Failing to do so not only undermines individual and thus national and international security, but also Sweden’s legitimacy as a rule of law and human rights-abiding actor.}},
 author    = {{Volgsten, Aylin}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{If not us, then who? - On the repatriation of Swedish women and children from the al Hol and al Roj camps in the Syrian Arab Republic}},
 year     = {{2021}},
}