Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ortosbehandling för övre extremiteten för barn med cerebral pares - en litteraturöversikt

Liljegren, Elin LU and Ptasinski, Magdalena LU (2021) ATPK62 20211
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Cerebral pares [CP] är en hjärnskada som kan påverka funktionen i övre extremiteten. CP är den vanligaste diagnosen hos barn med motoriska funktionsnedsättningar. Arbetsterapeutiska interventioner behövs för att kompensera, alternativt förbättra, arm- och handfunktion, med avsikt att främja aktivitetsförmågan samt delaktighet i aktiviteter.
Syfte: Att kartlägga och undersöka vilka ortosbehandlingar för övre extremiteten som används samt vilka effekter behandlingarna ger på kroppsfunktion och aktivitetsförmåga för barn med CP i åldrarna 0–18 år.
Metod: En litteraturöversikt genomfördes av 11 artiklar. En kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats genomfördes.
Resultat: Artiklarna redovisade en stor divergens av... (More)
Bakgrund: Cerebral pares [CP] är en hjärnskada som kan påverka funktionen i övre extremiteten. CP är den vanligaste diagnosen hos barn med motoriska funktionsnedsättningar. Arbetsterapeutiska interventioner behövs för att kompensera, alternativt förbättra, arm- och handfunktion, med avsikt att främja aktivitetsförmågan samt delaktighet i aktiviteter.
Syfte: Att kartlägga och undersöka vilka ortosbehandlingar för övre extremiteten som används samt vilka effekter behandlingarna ger på kroppsfunktion och aktivitetsförmåga för barn med CP i åldrarna 0–18 år.
Metod: En litteraturöversikt genomfördes av 11 artiklar. En kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats genomfördes.
Resultat: Artiklarna redovisade en stor divergens av behandlingseffekten. Resultaten indikerar däremot att ortos som enskild behandling ger effekt på både kroppsfunktion och aktivitetsförmåga. Vilka ortosbehandlingar som används för barn med CP varierar. Funktionella mjuka ortoser utgör en majoritet medan andra interventioner erbjuder en variation av Ultraflex eller statiska ortoser.
Slutsats: Viss evidens stödjer användning av ortos som enskild intervention, där handfunktion kan förbättras, vilket kan främja aktivitetsförmågan. Ortoser som kombineras med andra interventioner har möjligen en förbättrande effekt på kroppsfunktion. Den begränsade evidensen kräver vidare forskning för att skapa säkerhet vid val av interventioner för övre extremiteten hos barn med CP. (Less)
Abstract
Background: Cerebral Palsy [CP] is a brain injury which may lead to impaired hand function and is the most common diagnosis in children with motor disabilities. Occupational therapy interventions are needed to compensate or improve function in the upper extremity to promote occupational performance and participation in activities.
Aim: To review and investigate the orthotic interventions used for the upper extremity and the effects of these treatments on body function and occupational performance for children with CP between the age of 0-18 years.
Method: A literature review comprising 11 articles was conducted. A qualitative manifest content analysis with an inductive approach was used.
Results: The articles reported a divergent... (More)
Background: Cerebral Palsy [CP] is a brain injury which may lead to impaired hand function and is the most common diagnosis in children with motor disabilities. Occupational therapy interventions are needed to compensate or improve function in the upper extremity to promote occupational performance and participation in activities.
Aim: To review and investigate the orthotic interventions used for the upper extremity and the effects of these treatments on body function and occupational performance for children with CP between the age of 0-18 years.
Method: A literature review comprising 11 articles was conducted. A qualitative manifest content analysis with an inductive approach was used.
Results: The articles reported a divergent effect of the treatments. However, the results indicate that orthosis as a stand-alone treatment has an effect on both body function and occupational performance. The orthotic treatments used for children with CP vary. Functional soft orthoses are in majority, the rest offer a variation of Ultraflex or static orthosis.
Conclusions: Limited evidence supports use of orthosis as a stand-alone intervention to improve hand function, which can further promote occupational performance. Orthoses combined with other interventions may have a promoting effect on body function. The limited evidence requires further research to achieve certainty when choosing interventions for the upper extremity in children with CP. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Liljegren, Elin LU and Ptasinski, Magdalena LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, Cerebral pares, Handfunktion, Kroppsfunktion, Aktivitetsförmåga, Ortoser, Barn
language
Swedish
id
9053889
date added to LUP
2021-06-16 15:57:17
date last changed
2021-06-16 15:57:17
@misc{9053889,
 abstract   = {{Background: Cerebral Palsy [CP] is a brain injury which may lead to impaired hand function and is the most common diagnosis in children with motor disabilities. Occupational therapy interventions are needed to compensate or improve function in the upper extremity to promote occupational performance and participation in activities. 
Aim: To review and investigate the orthotic interventions used for the upper extremity and the effects of these treatments on body function and occupational performance for children with CP between the age of 0-18 years. 
Method: A literature review comprising 11 articles was conducted. A qualitative manifest content analysis with an inductive approach was used. 
Results: The articles reported a divergent effect of the treatments. However, the results indicate that orthosis as a stand-alone treatment has an effect on both body function and occupational performance. The orthotic treatments used for children with CP vary. Functional soft orthoses are in majority, the rest offer a variation of Ultraflex or static orthosis.
Conclusions: Limited evidence supports use of orthosis as a stand-alone intervention to improve hand function, which can further promote occupational performance. Orthoses combined with other interventions may have a promoting effect on body function. The limited evidence requires further research to achieve certainty when choosing interventions for the upper extremity in children with CP.}},
 author    = {{Liljegren, Elin and Ptasinski, Magdalena}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ortosbehandling för övre extremiteten för barn med cerebral pares - en litteraturöversikt}},
 year     = {{2021}},
}