Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från linjär till cirkulär offentlig upphandling - En fallstudie av fem kommuner och deras arbete och vad som står i vägen för utvecklingen

Bryngelsson, Emma LU (2021) MVEM30 20211
Studies in Environmental Science
Abstract
Swedish municipalities can play a key role in contributing to the circular economy through public procurement as this is responsible for the emission of 23 million tons of carbon dioxide each year. Previous studies indicate that there is a need of developing dialogues involving all actors to increase the knowledge concerning why circular products are needed. The aim of this study was to investigate how successful municipalities in Sweden are working to develop strategies for circular public procurement, and investigate the support available for their work. The study was conducted through interviews with sustainability strategists in five different municipalities (Göteborg, Helsingborg, Malmö, Umeå and Uppsala), as well as with four... (More)
Swedish municipalities can play a key role in contributing to the circular economy through public procurement as this is responsible for the emission of 23 million tons of carbon dioxide each year. Previous studies indicate that there is a need of developing dialogues involving all actors to increase the knowledge concerning why circular products are needed. The aim of this study was to investigate how successful municipalities in Sweden are working to develop strategies for circular public procurement, and investigate the support available for their work. The study was conducted through interviews with sustainability strategists in five different municipalities (Göteborg, Helsingborg, Malmö, Umeå and Uppsala), as well as with four different experts within the field. The interview material was analysed against the background of previous research. The theoretical framework on municipal growth strategies developed by Jonas Fjertorp et al..was used for categorizing the results. Fjertorp et al. argue that considering local prerequisites, the municipality's visions, as well as internal and external resources and capabilities, together lead to successful development - a sweet spot. This study suggests that for implementing strategies for circular public procurement there is a need for a greater political engagement, both local and national to increase the access to resources. It is here argued that circular public procurement can be developed through a concurrence between several elements; internal engagement, political engagement, greater knowledge, cooperation and dialogue combined with better external support to develop strategies. However, the study also points to barriers for the development of circular public procurement due to notably high costs and slow implementation of circular economy. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Från linjär till cirkulär offentlig upphandling
- En fallstudie av fem kommuner och deras arbete och vad som står i vägen för utvecklingen
Vårt levnadssätt där linjär ekonomi med slit och släng är norm är ohållbart för att uppnå klimatmålen och målen i agenda 2030. Offentlig upphandling har en stor roll i denna omställning och kan med hjälp av rätt strategier börja göra upphandlingar med produkter av cirkulära slag.
Cirkulär offentlig upphandling är när en upphandlande myndighet köper in produkter som har mindre miljö – och klimatpåverkan genom att produkten är av mer eller mindre cirkulära slag. Detta är en viktig det i omställningen till en cirkulär ekonomi. Studien visar att cirkulär offentlig upphandling kan drivas på av ett flertal... (More)
Från linjär till cirkulär offentlig upphandling
- En fallstudie av fem kommuner och deras arbete och vad som står i vägen för utvecklingen
Vårt levnadssätt där linjär ekonomi med slit och släng är norm är ohållbart för att uppnå klimatmålen och målen i agenda 2030. Offentlig upphandling har en stor roll i denna omställning och kan med hjälp av rätt strategier börja göra upphandlingar med produkter av cirkulära slag.
Cirkulär offentlig upphandling är när en upphandlande myndighet köper in produkter som har mindre miljö – och klimatpåverkan genom att produkten är av mer eller mindre cirkulära slag. Detta är en viktig det i omställningen till en cirkulär ekonomi. Studien visar att cirkulär offentlig upphandling kan drivas på av ett flertal faktorer: att kommunerna har tillräcklig med kunskap och engagemang för att kunna skapa en efterfrågan, och även att utveckla strategier för cirkulär offentlig upphandling genom till exempel utökad dialog och specialistkompetens. Externa faktorer som påverkar är huruvida det finns tillgång till stöd av Upphandlingsmyndigheten och andra organisationer, samt nätverk för personer som arbetar med frågan. Även leverantörer har en stor roll då de står för utbudet och måste därför vara kunniga i frågan för att kunna möta beställarens krav. Dock finns det hinder för utvecklingen av cirkulär offentlig upphandling, dels att det är dyrt att upphandla cirkulärt vilket beror på den normativa linjära ekonomin, dels att kommunernas resursfördelning inte är fördelaktig för att både prioritera miljö och klimat framför pris, och för att utveckla tillräcklig med kunskap i frågan. Kommunerna i denna studie är på god väg att utveckla strategier för cirkulär offentlig upphandling på grund av att de har tillgång till specialistkompetens och gott engagemang på upphandlingsenheten. Mycket av den tidigare forskning som gjorts kring ämnet berör i regel bara det interna arbete som sker hos kommunerna, och inte i relation till vad som görs externt. Därför tillför denna studie en samlad bild av det. Studien genomfördes med hjälp av intervjuer med olika relevanta aktörer hos några av framgångskommunerna inom cirkulär offentlig upphandling, vilka är Göteborg, Helsingborg, Malmö, Umeå och Uppsala. Även andra personer med expertkompetens som arbetar med att stödja upphandlande myndigheter i cirkulära upphandlingar intervjuades. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bryngelsson, Emma LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Circular public procurement, circular economy, municipalities, Sweden, sweet spot
language
Swedish
id
9053941
date added to LUP
2021-06-24 10:58:46
date last changed
2021-06-24 10:58:46
@misc{9053941,
 abstract   = {{Swedish municipalities can play a key role in contributing to the circular economy through public procurement as this is responsible for the emission of 23 million tons of carbon dioxide each year. Previous studies indicate that there is a need of developing dialogues involving all actors to increase the knowledge concerning why circular products are needed. The aim of this study was to investigate how successful municipalities in Sweden are working to develop strategies for circular public procurement, and investigate the support available for their work. The study was conducted through interviews with sustainability strategists in five different municipalities (Göteborg, Helsingborg, Malmö, Umeå and Uppsala), as well as with four different experts within the field. The interview material was analysed against the background of previous research. The theoretical framework on municipal growth strategies developed by Jonas Fjertorp et al..was used for categorizing the results. Fjertorp et al. argue that considering local prerequisites, the municipality's visions, as well as internal and external resources and capabilities, together lead to successful development - a sweet spot. This study suggests that for implementing strategies for circular public procurement there is a need for a greater political engagement, both local and national to increase the access to resources. It is here argued that circular public procurement can be developed through a concurrence between several elements; internal engagement, political engagement, greater knowledge, cooperation and dialogue combined with better external support to develop strategies. However, the study also points to barriers for the development of circular public procurement due to notably high costs and slow implementation of circular economy.}},
 author    = {{Bryngelsson, Emma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Från linjär till cirkulär offentlig upphandling - En fallstudie av fem kommuner och deras arbete och vad som står i vägen för utvecklingen}},
 year     = {{2021}},
}