Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kommuners arbete för att minska biltrafiken - Utmaningar och målkonflikter i Göteborg, Borlänge och Jönköping

Rosager, Alva LU (2021) MVEM30 20211
Studies in Environmental Science
Abstract
There is a great need to figure out how to reach our many ambitious climate goals. This thesis focuses on municipal goals concerning reducing car traffic, and studies three municipalities (Göteborg, Borlänge and Jönköping) who have all adopted clear goals concerning decreased car traffic. The aim of this thesis is to identify potential goal conflicts and challenges within the municipalities’ work towards reducing car traffic and to see how and if the goals are reflected in the operative municipal planning, as seen in detailed plans. The thesis uses complementary methods: eight interviews with municipal officials and a document study of fifteen detailed plans. The interviews clearly show that several different challenges and goal conflicts... (More)
There is a great need to figure out how to reach our many ambitious climate goals. This thesis focuses on municipal goals concerning reducing car traffic, and studies three municipalities (Göteborg, Borlänge and Jönköping) who have all adopted clear goals concerning decreased car traffic. The aim of this thesis is to identify potential goal conflicts and challenges within the municipalities’ work towards reducing car traffic and to see how and if the goals are reflected in the operative municipal planning, as seen in detailed plans. The thesis uses complementary methods: eight interviews with municipal officials and a document study of fifteen detailed plans. The interviews clearly show that several different challenges and goal conflicts are present within all three of the municipalities, in slightly varying ways. The results from the document study are more mixed. There are signs pointing to the goals concerning reduced car traffic being reflected in the detailed plans, but there are also more “pragmatic” tendencies that promote car traffic. Further, the tendencies that show a willingness to work for densification and mixed-use development cannot necessarily be attributed to a desire to reduce car traffic, since this is not clearly expressed within the detailed plans. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Att minska biltrafiken: varför är det så svårt?

Många kommuner tar nu klimatförändringarna på allt större allvar, och många ambitiösa klimatmål sätts upp i landet. Studien som beskrivs här har fokuserat på kommunala mål om minskad biltrafik i Göteborg, Borlänge och Jönköping och undersökt hur väl dessa mål fått genomslag, och vilka centrala utmaningar som finns inom arbetet. Alltså: hur kan det vara så svårt för kommuner som dessa att lyckas minska bilkörandet?

Vi, globalt och i Sverige, måste minska utsläppen av växthusgaser. En mycket viktig del av detta är att ställa om till mer hållbara transporter, till exempel genom att minska biltrafiken. Den här studien bidrar till en ökad förståelse för hur kommuner arbetar och tänker kring... (More)
Att minska biltrafiken: varför är det så svårt?

Många kommuner tar nu klimatförändringarna på allt större allvar, och många ambitiösa klimatmål sätts upp i landet. Studien som beskrivs här har fokuserat på kommunala mål om minskad biltrafik i Göteborg, Borlänge och Jönköping och undersökt hur väl dessa mål fått genomslag, och vilka centrala utmaningar som finns inom arbetet. Alltså: hur kan det vara så svårt för kommuner som dessa att lyckas minska bilkörandet?

Vi, globalt och i Sverige, måste minska utsläppen av växthusgaser. En mycket viktig del av detta är att ställa om till mer hållbara transporter, till exempel genom att minska biltrafiken. Den här studien bidrar till en ökad förståelse för hur kommuner arbetar och tänker kring dessa frågor och vad som kan innebära hinder i arbetet.
Studiens fokus var att undersöka de utmaningar och målkonflikter som kan ses i tre svenska kommuner (Göteborg, Borlänge och Jönköping) som har antagit ambitiösa mål om att minska biltrafiken. Studien ville också se om målen om minskad biltrafik har fått genomslag i de detaljplaner som kommunerna nyligen antagit. Detta är särskilt intressant då detaljplaner är de kommunala planer som är juridiskt bindande. Resultaten visar att det finns många målkonflikter och utmaningar gällande till exempel den politiska situationen, resursbrist, eller att det är svårt att hantera det arv som kommunens historia innebär. Vissa av utmaningarna är mer generella och återfinns i två eller alla tre av kommunerna medan andra, som till exempel de svårigheter det innebär för Jönköpings kommun att E4:an går rakt genom staden, är mer specifika för just den kommunen. Man kan se i kommunernas detaljplaner att det finns tendenser som visar på viljan att minska biltrafiken, men dessa är inte helt övertygande då det också finns tendenser åt andra hållet som främjar biltrafiken. Detta genom till exempel breddning av gator och att kommunerna jobbar för att det ska finnas gott om bilparkering.
Studiens resultat kan vara användbara för andra kommuner i landet som vill arbeta mer med frågor gällande hållbart resande och minskning av biltrafik. Genom att läsa detta arbete kan de kanske förutse potentiella utmaningar och målkonflikter som kan uppstå och därmed vara mer redo att möta dem.
Överraskande nog, trots att de studerade kommunerna valdes ut på grund av sina tydliga mål om en minskad biltrafik, uttrycker alla tre kommunerna att de hellre arbetar för att till exempel öka cyklandet och resandet med kollektivtrafik än med att drastiskt begränsa bilkörandet. Detta visar att även i några av de mest ambitiösa kommunerna kan bilens roll tyvärr fortfarande vara en känslig fråga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosager, Alva LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
sustainable transportation, goal conflicts, municipal planning, car traffic, climate mitigation, Sweden, Göteborg, Gothenburg, Borlänge, Jönköping
language
Swedish
id
9054059
date added to LUP
2021-06-30 13:04:15
date last changed
2021-06-30 13:04:15
@misc{9054059,
 abstract   = {{There is a great need to figure out how to reach our many ambitious climate goals. This thesis focuses on municipal goals concerning reducing car traffic, and studies three municipalities (Göteborg, Borlänge and Jönköping) who have all adopted clear goals concerning decreased car traffic. The aim of this thesis is to identify potential goal conflicts and challenges within the municipalities’ work towards reducing car traffic and to see how and if the goals are reflected in the operative municipal planning, as seen in detailed plans. The thesis uses complementary methods: eight interviews with municipal officials and a document study of fifteen detailed plans. The interviews clearly show that several different challenges and goal conflicts are present within all three of the municipalities, in slightly varying ways. The results from the document study are more mixed. There are signs pointing to the goals concerning reduced car traffic being reflected in the detailed plans, but there are also more “pragmatic” tendencies that promote car traffic. Further, the tendencies that show a willingness to work for densification and mixed-use development cannot necessarily be attributed to a desire to reduce car traffic, since this is not clearly expressed within the detailed plans.}},
 author    = {{Rosager, Alva}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kommuners arbete för att minska biltrafiken - Utmaningar och målkonflikter i Göteborg, Borlänge och Jönköping}},
 year     = {{2021}},
}