Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Differences in forest characteristics between potential green infrastructure areas and other forest areas in the south of Sweden - A study of indicators of forest quality for conservation

Bronner Thelin, Ida LU (2021) MVEK02 20211
Studies in Environmental Science
Abstract
Biodiversity is today rapidly decreasing, and one of the main threats is land use intensification in forest landscapes. By improving the forest quality in the surrounding landscape of protected areas, the level of biodiversity could increase, and green infrastructure areas have been proposed as a method in Sweden. These areas are called Valuable Forest Areas (VFAs), and contain high densities of so-called value cores consisting of formally and non-formally protected land. I compared aspects of forest quality between the VFAs and other forest areas in southern Sweden. The relevant indicators for forest quality that were chosen were the amounts of deadwood and relative tree species cover. I found that there were significantly higher amounts... (More)
Biodiversity is today rapidly decreasing, and one of the main threats is land use intensification in forest landscapes. By improving the forest quality in the surrounding landscape of protected areas, the level of biodiversity could increase, and green infrastructure areas have been proposed as a method in Sweden. These areas are called Valuable Forest Areas (VFAs), and contain high densities of so-called value cores consisting of formally and non-formally protected land. I compared aspects of forest quality between the VFAs and other forest areas in southern Sweden. The relevant indicators for forest quality that were chosen were the amounts of deadwood and relative tree species cover. I found that there were significantly higher amounts of total deadwood and higher percentages of Scots pine in the VFAs, compared to the other areas. In conclusion, the Scots pine forest contributes to higher biodiversity in the understory vegetation, which disappears when the tree species cover is replaced with Norway spruce. Therefore, the Scots pine forest in the VFAs should be maintained and not replaced with Norway spruce, which is a common management method in southern Sweden. The amount of deadwood should also be maintained and improved in the VFAs since I found in average very low amounts of deadwood, which has an important function for many red-listed species. It ought to be discussed if the VFAs should have extra protection and if further policies are needed. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Grön infrastruktur kan bevara skogens biodiversitet

Du kanske minns från när du var liten och besökte ett naturreservat, hur mjuk mossan var, och du hörde fåglarna sjunga högt där uppe bland trädkronorna. Skogen var levande och kryllade av alla möjliga sorters insekter, mossor, lavar, blommor och träd. Den vittnade om en hög biologisk mångfald som är nödvändig för att våra ekosystem ska fungera och för att generera de produkter och nyttor vi efterfrågar. Naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden behövs för att vår biologiska mångfald ska bevaras till kommande generationer. Skyddade områden är dock inte alltid tillräckliga för att bevara biologisk mångfald eftersom de kan vara för små eller för långt ifrån varandra. Därför... (More)
Grön infrastruktur kan bevara skogens biodiversitet

Du kanske minns från när du var liten och besökte ett naturreservat, hur mjuk mossan var, och du hörde fåglarna sjunga högt där uppe bland trädkronorna. Skogen var levande och kryllade av alla möjliga sorters insekter, mossor, lavar, blommor och träd. Den vittnade om en hög biologisk mångfald som är nödvändig för att våra ekosystem ska fungera och för att generera de produkter och nyttor vi efterfrågar. Naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden behövs för att vår biologiska mångfald ska bevaras till kommande generationer. Skyddade områden är dock inte alltid tillräckliga för att bevara biologisk mångfald eftersom de kan vara för små eller för långt ifrån varandra. Därför har den svenska regeringen tillsatt ett handlingsprogram där Sveriges länsstyrelser främjar grön infrastruktur som fungerar som naturens motorvägar. Den gröna infrastrukturen kan koppla ihop skyddade områden så att de kan bli mer livskraftiga.

Biodiversitet utgör grunden för grön infrastruktur. Därför har jag undersökt om skogen i närheten av skyddade områden har extra hög kvalitet, och jag har studerat två olika saker som kan indikera på en stor biologisk mångfald; förekomst av död ved och hur mycket vissa trädarter dominerar ett skogsområde. Död ved fungerar som hem och parningsplats för många arter, därför har områden med hög andel död ved ofta hög biologisk mångfald. Död ved har dock blivit mer sällsynt i dagens skogsbruk. Jag hittade låga mängder död ved i de studerade skogsområdena, men jag såg också att andelen död ved är högre i områden som omges av skyddade områden.

Jag fann också i min studie att det växte mer tall i områden runt skyddade områden, än vad det gjorde i andra skogsbestånd. Även det kan indikera på en rik biologisk mångfald, då tallar ger utrymme för många markväxande arter. I södra Sverige är det dock vanligt att ersätta tall med gran eftersom granen växer mycket fortare. Problemet är dock att granen leder till mycket tätare bestånd, som inte släpper in något ljus till marken under sig. Det leder till att de arter som frodats under tallen inte längre trivs i granskogarna. Jag hittade även generellt väldigt små mängder av lövträd, både i skogsområden i närheten av skyddade områden och i andra skogsområden. Lövträd uppblandat med tall- och granskog är viktiga för den biologiska mångfalden. Lövskogen brukade dominera de södra delarna av Sverige, men då gran och tall premieras av skogsägare är trädarterna ganska sällsynta idag, och därför är många av arterna som är beroende av dessa träd hotade.

För att skogsområdena ska kunna fungera som grön infrastruktur, behövs det en större andel död ved och lövträd i områdena runt de skyddade områdena. Även skogsbestånden av tall behöver stå kvar. Studien kan därför vara relevant för skogsägare eller för beslutsfattare på regional eller nationell nivå som utvärderar vilka åtgärder som behövs i södra Sverige för att skapa grön infrastruktur. Genom att skapa bättre grön infrastruktur kan vi tillsammans bevara den biologiska mångfalden! (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bronner Thelin, Ida LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Valuable forest areas, green infrastructure, south of Sweden, deadwood, tree species cover, biodiversity conservation
language
English
id
9054080
date added to LUP
2021-06-17 10:25:56
date last changed
2021-06-17 10:25:56
@misc{9054080,
 abstract   = {{Biodiversity is today rapidly decreasing, and one of the main threats is land use intensification in forest landscapes. By improving the forest quality in the surrounding landscape of protected areas, the level of biodiversity could increase, and green infrastructure areas have been proposed as a method in Sweden. These areas are called Valuable Forest Areas (VFAs), and contain high densities of so-called value cores consisting of formally and non-formally protected land. I compared aspects of forest quality between the VFAs and other forest areas in southern Sweden. The relevant indicators for forest quality that were chosen were the amounts of deadwood and relative tree species cover. I found that there were significantly higher amounts of total deadwood and higher percentages of Scots pine in the VFAs, compared to the other areas. In conclusion, the Scots pine forest contributes to higher biodiversity in the understory vegetation, which disappears when the tree species cover is replaced with Norway spruce. Therefore, the Scots pine forest in the VFAs should be maintained and not replaced with Norway spruce, which is a common management method in southern Sweden. The amount of deadwood should also be maintained and improved in the VFAs since I found in average very low amounts of deadwood, which has an important function for many red-listed species. It ought to be discussed if the VFAs should have extra protection and if further policies are needed.}},
 author    = {{Bronner Thelin, Ida}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Differences in forest characteristics between potential green infrastructure areas and other forest areas in the south of Sweden - A study of indicators of forest quality for conservation}},
 year     = {{2021}},
}