Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Det står fortfarande polis på min uniform” En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga polisers upplevelser av att arbeta inom ett mansdominerat yrke

Härnström, Sanna LU (2021) SOCK08 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
1957 var det år som kvinnor fick börja utbilda sig till poliser, 60 år senare, år 2017 så uppmärksammar #metoo-uppropet den kamp mot sexism och trakasserier som kvinnor fortfarande behöver kämpa. #nödvärn riktar ljuset mot just polisyrket och den sexism, ojämställdhet och tystnadskultur som kvinnliga poliser möter i sitt yrke. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka kvinnliga polisers upplevelser av att arbeta inom ett mansdominerat yrke beträffande jämställdhetsfrågor och sexism. För att genomföra studien utfördes kvalitativa intervjuer med 6 kvinnliga poliser som är yrkesaktiva i Göteborg. I intervjuerna undersökte jag hur de kvinnliga poliserna beskrev sitt yrke och vad som krävs för att klara av att arbeta som polis, samt hur de... (More)
1957 var det år som kvinnor fick börja utbilda sig till poliser, 60 år senare, år 2017 så uppmärksammar #metoo-uppropet den kamp mot sexism och trakasserier som kvinnor fortfarande behöver kämpa. #nödvärn riktar ljuset mot just polisyrket och den sexism, ojämställdhet och tystnadskultur som kvinnliga poliser möter i sitt yrke. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka kvinnliga polisers upplevelser av att arbeta inom ett mansdominerat yrke beträffande jämställdhetsfrågor och sexism. För att genomföra studien utfördes kvalitativa intervjuer med 6 kvinnliga poliser som är yrkesaktiva i Göteborg. I intervjuerna undersökte jag hur de kvinnliga poliserna beskrev sitt yrke och vad som krävs för att klara av att arbeta som polis, samt hur de upplevde att de behandlas av polismyndigheten, kollegor och allmänheten i relation till sina manliga kollegor. Uppsatsen utgick från ett
genusperspektiv där genus betraktades som något som skapas genom sociala interaktioner. Resultatet var att informanterna beskrev polisyrket utifrån mer maskulina egenskaper (till exempel att vara tuff), samtidigt som det framhävdes att kvinnliga poliser är mer kommunikativa (ofta associerat med femininitet) än sina manliga kollegor. Vidare upplevde informanterna att de i vissa lägen behandlas annorlunda än sina manliga kollegor av allmänheten. Sexistiska kommentarer förekommer även kollegor emellan, men de anses förekomma vid betydligt färre tillfällen än vad som var fallet tidigare. Informanterna berättade också att det finns en ganska rå jargong inom polisen, som informanterna i motsats till tidigare forskning inte tycker är sexistisk. Om den här jargongen tar sig uttryck i sexistiska skämt så menade respondenterna att skämten lika ofta riktas mot män som mot kvinnor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Härnström, Sanna LU
supervisor
organization
course
SOCK08 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kvinnlig polis, maskulinitet, femininitet, sexism, poliskultur, jargong.
language
Swedish
id
9054121
date added to LUP
2021-06-14 17:52:23
date last changed
2021-06-14 17:52:23
@misc{9054121,
 abstract   = {{1957 var det år som kvinnor fick börja utbilda sig till poliser, 60 år senare, år 2017 så uppmärksammar #metoo-uppropet den kamp mot sexism och trakasserier som kvinnor fortfarande behöver kämpa. #nödvärn riktar ljuset mot just polisyrket och den sexism, ojämställdhet och tystnadskultur som kvinnliga poliser möter i sitt yrke. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka kvinnliga polisers upplevelser av att arbeta inom ett mansdominerat yrke beträffande jämställdhetsfrågor och sexism. För att genomföra studien utfördes kvalitativa intervjuer med 6 kvinnliga poliser som är yrkesaktiva i Göteborg. I intervjuerna undersökte jag hur de kvinnliga poliserna beskrev sitt yrke och vad som krävs för att klara av att arbeta som polis, samt hur de upplevde att de behandlas av polismyndigheten, kollegor och allmänheten i relation till sina manliga kollegor. Uppsatsen utgick från ett
genusperspektiv där genus betraktades som något som skapas genom sociala interaktioner. Resultatet var att informanterna beskrev polisyrket utifrån mer maskulina egenskaper (till exempel att vara tuff), samtidigt som det framhävdes att kvinnliga poliser är mer kommunikativa (ofta associerat med femininitet) än sina manliga kollegor. Vidare upplevde informanterna att de i vissa lägen behandlas annorlunda än sina manliga kollegor av allmänheten. Sexistiska kommentarer förekommer även kollegor emellan, men de anses förekomma vid betydligt färre tillfällen än vad som var fallet tidigare. Informanterna berättade också att det finns en ganska rå jargong inom polisen, som informanterna i motsats till tidigare forskning inte tycker är sexistisk. Om den här jargongen tar sig uttryck i sexistiska skämt så menade respondenterna att skämten lika ofta riktas mot män som mot kvinnor.}},
 author    = {{Härnström, Sanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{”Det står fortfarande polis på min uniform” En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga polisers upplevelser av att arbeta inom ett mansdominerat yrke}},
 year     = {{2021}},
}