Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

“Man kan inte ha lås på kylskåpet” - Att vara förälder till en tonåring med svår obesitas: en tematisk analys av intervjuer med vårdnadshavare vars barn har genomgått fetmakirurgi

Hindberg, Henrik LU and Tidelius, Niklas LU (2021) PSPR14 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna studie undersökte hur vårdnadshavare till barn som genomgått gastric bypass-kirurgi som behandling för svår fetma förstått och upplevt operationsprocessen. Studien genomfördes på 15 transkriberade intervjuer från the Adolescent Morbid Obesity Study (AMOS): “Att genomgå överviktskirurgi - från ett patient- och föräldraperspektiv”. Intervjuerna analyserades genom en tematisk analys med en induktiv ansats, vilket resulterade i tre teman: “Det fanns ingen annan utväg”, “Att vara förälder till ett barn med svår fetma”, och “Hur förstod föräldrarna övervikten?”. Dessa ordnades under ett övergripande tema: “En emotionellt utsatt position att vara förälder till ett barn med fetma”. Vi fann att upplevelsen av operationens resultat kunde... (More)
Denna studie undersökte hur vårdnadshavare till barn som genomgått gastric bypass-kirurgi som behandling för svår fetma förstått och upplevt operationsprocessen. Studien genomfördes på 15 transkriberade intervjuer från the Adolescent Morbid Obesity Study (AMOS): “Att genomgå överviktskirurgi - från ett patient- och föräldraperspektiv”. Intervjuerna analyserades genom en tematisk analys med en induktiv ansats, vilket resulterade i tre teman: “Det fanns ingen annan utväg”, “Att vara förälder till ett barn med svår fetma”, och “Hur förstod föräldrarna övervikten?”. Dessa ordnades under ett övergripande tema: “En emotionellt utsatt position att vara förälder till ett barn med fetma”. Vi fann att upplevelsen av operationens resultat kunde förstås utifrån förväntningarna på denna och diskuterade detta utifrån Expectation Confirmation Theory. Vi utforskade också hur barnets fetma mobiliserade utmaningar i föräldraskapet utifrån frågor om kontroll och autonomi. Slutligen utforskade vi även upplevelser av att barnens fetma orsakats av olika psykologiska fenomen som matmissbruk och tröstätande vilket ställs i relation till det stigma som finns kring fetma. (Less)
Abstract
The current study examined how parents of adolescents who underwent gastric bypass-surgery as a treatment for severe obesity understood and experienced the process of surgery. The study was conducted based on 15 transcribed interviews from the the Adolescent Morbid Obesity Study (AMOS): “Att genomgå överviktskirurgi - från ett patient- och föräldraperspektiv”. The interviews were analysed inductively using thematic analysis, which resulted in the formulation of three themes: “There was no other option”, “Being the parent of a child with severe obesity”, and “How did the parent understand the child’s weight?”. These were arranged beneath a superordinate theme: “Being the parent of a child with severe obesity constituted an emotionally... (More)
The current study examined how parents of adolescents who underwent gastric bypass-surgery as a treatment for severe obesity understood and experienced the process of surgery. The study was conducted based on 15 transcribed interviews from the the Adolescent Morbid Obesity Study (AMOS): “Att genomgå överviktskirurgi - från ett patient- och föräldraperspektiv”. The interviews were analysed inductively using thematic analysis, which resulted in the formulation of three themes: “There was no other option”, “Being the parent of a child with severe obesity”, and “How did the parent understand the child’s weight?”. These were arranged beneath a superordinate theme: “Being the parent of a child with severe obesity constituted an emotionally stressful position”. We found that the parents’ and children’s expectations influenced how they experienced the results of the surgery and discussed this using Expectation Confirmation Theory. We also explored how the children’s obesity amplifies common parenthood challenges on the dimension of control and autonomy. Finally, we examined parents’ understanding that the children’s obesity was caused by psychological phenomena such as food addiction and tendencies toward comfort eating. This was discussed in light of the stigma surrounding obesity. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hindberg, Henrik LU and Tidelius, Niklas LU
supervisor
organization
alternative title
”You can’t put a lock on the fridge” - The experience of being a parent to an adolescent with severe obesity: a thematic analysis of interviews with parents whose children have undergone bariatric surgery
course
PSPR14 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
fetma, ungdomar, bariatrisk kirurgi, tematisk analys, föräldraskap, Obesity, adolescents, bariatric surgery, thematic analysis, parenthood
language
Swedish
id
9054163
date added to LUP
2021-06-14 16:12:03
date last changed
2021-06-14 16:12:03
@misc{9054163,
 abstract   = {{The current study examined how parents of adolescents who underwent gastric bypass-surgery as a treatment for severe obesity understood and experienced the process of surgery. The study was conducted based on 15 transcribed interviews from the the Adolescent Morbid Obesity Study (AMOS): “Att genomgå överviktskirurgi - från ett patient- och föräldraperspektiv”. The interviews were analysed inductively using thematic analysis, which resulted in the formulation of three themes: “There was no other option”, “Being the parent of a child with severe obesity”, and “How did the parent understand the child’s weight?”. These were arranged beneath a superordinate theme: “Being the parent of a child with severe obesity constituted an emotionally stressful position”. We found that the parents’ and children’s expectations influenced how they experienced the results of the surgery and discussed this using Expectation Confirmation Theory. We also explored how the children’s obesity amplifies common parenthood challenges on the dimension of control and autonomy. Finally, we examined parents’ understanding that the children’s obesity was caused by psychological phenomena such as food addiction and tendencies toward comfort eating. This was discussed in light of the stigma surrounding obesity.}},
 author    = {{Hindberg, Henrik and Tidelius, Niklas}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{“Man kan inte ha lås på kylskåpet” - Att vara förälder till en tonåring med svår obesitas: en tematisk analys av intervjuer med vårdnadshavare vars barn har genomgått fetmakirurgi}},
 year     = {{2021}},
}