Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur förhåller sig nutidsmänniskan till döden?

Brorsson, Linda LU (2021) SOCK07 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
Bakgrund: I dagens moderna samhälle matas vi med information om ”andras” död, via nyheter, filmer, serier och böcker, men hur hanterar vi när döden kommer ”nära” och berör oss själva?

Frågeställning: Hur uppfattar och talar nutidsmänniskan om döden?

Metod: Studien är en kvalitativ studie med fenomenologiskt fokus. Jag använder mig av semistrukturerade intervjuer och urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval. Intervjupersonerna består av 4 personer som jobbar/har jobbat inom vården med palliativ vård och 2 personer som jobbar/har jobbat som pastor och sjukhusdiakon.

Teori: I undersökningen utgår jag från sociologen Zygmunt Baumans begrepp, inlärd oförmåga, analytisk dekonstruktion av dödligheten samt existentiell ensamhet. Jag... (More)
Bakgrund: I dagens moderna samhälle matas vi med information om ”andras” död, via nyheter, filmer, serier och böcker, men hur hanterar vi när döden kommer ”nära” och berör oss själva?

Frågeställning: Hur uppfattar och talar nutidsmänniskan om döden?

Metod: Studien är en kvalitativ studie med fenomenologiskt fokus. Jag använder mig av semistrukturerade intervjuer och urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval. Intervjupersonerna består av 4 personer som jobbar/har jobbat inom vården med palliativ vård och 2 personer som jobbar/har jobbat som pastor och sjukhusdiakon.

Teori: I undersökningen utgår jag från sociologen Zygmunt Baumans begrepp, inlärd oförmåga, analytisk dekonstruktion av dödligheten samt existentiell ensamhet. Jag använder mig också av sociologen Roland Paulsens begrepp inlärd oförmåga samt den självmedvetna individens tillblivelse

Slutsatser/Resultat:
Ämnet ”döden” och våra attityder till detta kan inte ses som en enskild, isolerad företeelse. För att förstå vårt obehag, aversion att diskutera ämnet i Sverige, så behöver man också titta på vilket samhälle vi lever i. Vi lever i ett individualistiskt samhälle med hög grad av oberoende av våra medmänniskor, men detta oberoende kommer också med ett pris. Det framkommer att vi i ett individualistiskt samhälle är mer ensamma, och saknar nätverk som stöttar oss vid kriser eller sjukdom. Denna ensamhet kan öka vår aversion till att tala om döden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brorsson, Linda LU
supervisor
organization
course
SOCK07 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
döden, inlärd oförmåga, dekonstruktion, existentiell ensamhet, självmedvetenhet
language
Swedish
id
9054169
date added to LUP
2021-06-14 15:45:56
date last changed
2021-06-14 15:45:56
@misc{9054169,
 abstract   = {{Bakgrund: I dagens moderna samhälle matas vi med information om ”andras” död, via nyheter, filmer, serier och böcker, men hur hanterar vi när döden kommer ”nära” och berör oss själva?

Frågeställning: Hur uppfattar och talar nutidsmänniskan om döden? 

Metod: Studien är en kvalitativ studie med fenomenologiskt fokus. Jag använder mig av semistrukturerade intervjuer och urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval. Intervjupersonerna består av 4 personer som jobbar/har jobbat inom vården med palliativ vård och 2 personer som jobbar/har jobbat som pastor och sjukhusdiakon.

 Teori: I undersökningen utgår jag från sociologen Zygmunt Baumans begrepp, inlärd oförmåga, analytisk dekonstruktion av dödligheten samt existentiell ensamhet. Jag använder mig också av sociologen Roland Paulsens begrepp inlärd oförmåga samt den självmedvetna individens tillblivelse

Slutsatser/Resultat: 	
Ämnet ”döden” och våra attityder till detta kan inte ses som en enskild, isolerad företeelse. För att förstå vårt obehag, aversion att diskutera ämnet i Sverige, så behöver man också titta på vilket samhälle vi lever i. Vi lever i ett individualistiskt samhälle med hög grad av oberoende av våra medmänniskor, men detta oberoende kommer också med ett pris. Det framkommer att vi i ett individualistiskt samhälle är mer ensamma, och saknar nätverk som stöttar oss vid kriser eller sjukdom. Denna ensamhet kan öka vår aversion till att tala om döden.}},
 author    = {{Brorsson, Linda}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hur förhåller sig nutidsmänniskan till döden?}},
 year     = {{2021}},
}