Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskors erfarenheter av att ställa frågor om våld i nära relationer till kvinnliga patienter

Bodenhall, Julia LU and Vu, Anna LU (2021) SJSK20 20211
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Syfte: beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att fråga kvinnliga patienter om våld i nära relationer. Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt problem för både samhället i stort och för jämställdheten. Våldet kan innebära psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Sjuksköterskans ansvar innefattas av att fråga om våldsutsatthet, trots detta undviker sjuksköterskor samtal om våld i nära relationer. Metod: En icke-systematisk litteraturstudie med 10 studier, av både kvantitativ och kvalitativ metodik. Sökningar gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. Resultat: Tre huvudteman framkom av dataanalysen: hinder, känslor och fördomar och egna erfarenheter i privatlivet. Ytterligare, identifierades sex underkategorier: brist på tid, brist på... (More)
Syfte: beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att fråga kvinnliga patienter om våld i nära relationer. Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt problem för både samhället i stort och för jämställdheten. Våldet kan innebära psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Sjuksköterskans ansvar innefattas av att fråga om våldsutsatthet, trots detta undviker sjuksköterskor samtal om våld i nära relationer. Metod: En icke-systematisk litteraturstudie med 10 studier, av både kvantitativ och kvalitativ metodik. Sökningar gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. Resultat: Tre huvudteman framkom av dataanalysen: hinder, känslor och fördomar och egna erfarenheter i privatlivet. Ytterligare, identifierades sex underkategorier: brist på tid, brist på kunskap, närvaro av förövare, beteende hos våldsutsatta, hjälplöshet, frustration och andra känslor samt fördomar. Slutsats: Det krävs ökad och återkommande utbildning för sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor om att bemöta våldsutsatta kvinnor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bodenhall, Julia LU and Vu, Anna LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Våld i nära relationer, Sjuksköterska, Screening, Våldsutsatta kvinnor
language
Swedish
id
9054181
date added to LUP
2021-07-01 14:37:45
date last changed
2021-07-01 14:37:45
@misc{9054181,
 abstract   = {{Syfte: beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att fråga kvinnliga patienter om våld i nära relationer. Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt problem för både samhället i stort och för jämställdheten. Våldet kan innebära psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Sjuksköterskans ansvar innefattas av att fråga om våldsutsatthet, trots detta undviker sjuksköterskor samtal om våld i nära relationer. Metod: En icke-systematisk litteraturstudie med 10 studier, av både kvantitativ och kvalitativ metodik. Sökningar gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. Resultat: Tre huvudteman framkom av dataanalysen: hinder, känslor och fördomar och egna erfarenheter i privatlivet. Ytterligare, identifierades sex underkategorier: brist på tid, brist på kunskap, närvaro av förövare, beteende hos våldsutsatta, hjälplöshet, frustration och andra känslor samt fördomar. Slutsats: Det krävs ökad och återkommande utbildning för sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor om att bemöta våldsutsatta kvinnor.}},
 author    = {{Bodenhall, Julia and Vu, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sjuksköterskors erfarenheter av att ställa frågor om våld i nära relationer till kvinnliga patienter}},
 year     = {{2021}},
}