Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Man håller sig i mitten och man håller sig stadig

Ahlkrona, Filippa LU and Kugelberg, Filippa LU (2021) SOCK08 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
Kultur är en essentiell del i många människors liv, speciellt hos bikulturella individer för att
de upplever två kulturer inom sig. Vi vill bidra med kunskap och förståelse inför bikulturell
positionering och hur detta upplevs. Tidigare forskningsstudier konstaterar att bikulturella
individer lever i konflikt med sin identitet under lång tid, men att de efterhand accepterar
den. Denna studie grundar sig i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, som innebär att
individen måste ses utifrån sin subjektiva verklighet, vilket existerar i samspel med andra
människor. Det vill säga att identitet måste ses som en process och att det är något som
skapas genom andra. Detta förklaras med hjälp av George Herbert Mead (1934) och Victor
Turner... (More)
Kultur är en essentiell del i många människors liv, speciellt hos bikulturella individer för att
de upplever två kulturer inom sig. Vi vill bidra med kunskap och förståelse inför bikulturell
positionering och hur detta upplevs. Tidigare forskningsstudier konstaterar att bikulturella
individer lever i konflikt med sin identitet under lång tid, men att de efterhand accepterar
den. Denna studie grundar sig i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, som innebär att
individen måste ses utifrån sin subjektiva verklighet, vilket existerar i samspel med andra
människor. Det vill säga att identitet måste ses som en process och att det är något som
skapas genom andra. Detta förklaras med hjälp av George Herbert Mead (1934) och Victor
Turner (1967) genom att se individen som social, vilken skapas i interaktionen i andra
grupper, samt hur individen innehar en rörlig position, som kan upplevas både balanserad
och obalanserad. I denna studie utforskas bikulturellas identitetsskapande genom
livshistoriska intervjuer, för att skapa djupare förståelse för yttre påverkande faktorer. Vårt
resultat visar på att bikulturella accepterar sina två kulturer via acceptans av andra grupper.
Det placerar individerna i en själv-accepterande position som upplevs positiv, vilket leder till
förståelse för inte bara två kulturer, utan ger också potential att kunna agera i bredare
sociala sammanhang. Vi menar att bikulturella individer utvecklar symbolisk intelligens. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlkrona, Filippa LU and Kugelberg, Filippa LU
supervisor
organization
alternative title
Bikulturellt identitetsskapande hos unga vuxna
course
SOCK08 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kultur, unga vuxna, bikulturell identitet, identitetsskapande, symbolisk interaktionism, liminalitet
language
Swedish
id
9054362
date added to LUP
2021-06-15 14:15:10
date last changed
2021-06-15 14:15:10
@misc{9054362,
 abstract   = {{Kultur är en essentiell del i många människors liv, speciellt hos bikulturella individer för att
de upplever två kulturer inom sig. Vi vill bidra med kunskap och förståelse inför bikulturell
positionering och hur detta upplevs. Tidigare forskningsstudier konstaterar att bikulturella
individer lever i konflikt med sin identitet under lång tid, men att de efterhand accepterar
den. Denna studie grundar sig i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, som innebär att
individen måste ses utifrån sin subjektiva verklighet, vilket existerar i samspel med andra
människor. Det vill säga att identitet måste ses som en process och att det är något som
skapas genom andra. Detta förklaras med hjälp av George Herbert Mead (1934) och Victor
Turner (1967) genom att se individen som social, vilken skapas i interaktionen i andra
grupper, samt hur individen innehar en rörlig position, som kan upplevas både balanserad
och obalanserad. I denna studie utforskas bikulturellas identitetsskapande genom
livshistoriska intervjuer, för att skapa djupare förståelse för yttre påverkande faktorer. Vårt
resultat visar på att bikulturella accepterar sina två kulturer via acceptans av andra grupper.
Det placerar individerna i en själv-accepterande position som upplevs positiv, vilket leder till
förståelse för inte bara två kulturer, utan ger också potential att kunna agera i bredare
sociala sammanhang. Vi menar att bikulturella individer utvecklar symbolisk intelligens.}},
 author    = {{Ahlkrona, Filippa and Kugelberg, Filippa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Man håller sig i mitten och man håller sig stadig}},
 year     = {{2021}},
}