Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Oanvänt material på byggarbetsplatser - Förekomst, hantering och förebyggandet

Jepsson, Nellie LU (2021) In 5653-SE VMTL01 20211
Division of Building Physics
Division of Building Services
Department of Building and Environmental Technology
Department of Construction Sciences
Abstract
The purpose of this study is to investigate which contributing factors
that leads to unused and waste materials at the construction sites. What
can be changed to reduce the amount of unused material and to reduce
handling. The material that is over today on the projects, how it’s
handled and what strategies are there. Is there an opportunity to
develop what the handling looks like today on the projects to reduce
unused material.
The methods used to find solutions to the problem statements are a
qualitative interview study and a literature study. It was chosen to do a
qualitative interview study instead of a quantitative one. The
qualitative interview study is a more open form of interview and no
conclusions are drawn from the... (More)
The purpose of this study is to investigate which contributing factors
that leads to unused and waste materials at the construction sites. What
can be changed to reduce the amount of unused material and to reduce
handling. The material that is over today on the projects, how it’s
handled and what strategies are there. Is there an opportunity to
develop what the handling looks like today on the projects to reduce
unused material.
The methods used to find solutions to the problem statements are a
qualitative interview study and a literature study. It was chosen to do a
qualitative interview study instead of a quantitative one. The
qualitative interview study is a more open form of interview and no
conclusions are drawn from the beginning.
It’s the qualitative interview study in combination with the literature
study that constitutes the report’s results and forms the basis for the
analysis that ultimately provides the basis for the drawn conclusions.
The results of the interview studies shows that unused materials occur
based of difficulties to quantify material because of the tight time
schedule and negligence. It also occurs when handling material at the
workplace it could lead to defects which makes that material must be
discarded. All interview respondents agreed on the fact that there is
more to be done to avoid unused materials. It appears that the
company works hard to reduce the unused materials and to build more
sustainably. They describe that they always try to find other projects to
ship the material to or to sell it back to suppliers to avoid discarding
the unused material. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Syftet med arbetet är att undersöka vilka som är de bidragande
faktorerna till att oanvänt material och spillmaterial uppkommer på
byggarbetsplatserna. Vad finns det som går att ändra på för att minska
mängden oanvänt material samt att minska hanteringen. Det material
som idag blir över på projekten hur det hanteras och vad där finns för
strategier. Finns där en möjlighet att utveckla hur hanteringen ser ut
idag på projekten för att minska oanvänt material.
De metoder som har använts för att hitta svar på dessa frågor är en
intervjustudie samt en litteraturstudie. Det valdes att göra en kvalitativ
intervjustudie istället för en kvantitativ. Den kvalitativa
intervjustudien är en mer öppen form av intervju samt att inga
slutsatser... (More)
Syftet med arbetet är att undersöka vilka som är de bidragande
faktorerna till att oanvänt material och spillmaterial uppkommer på
byggarbetsplatserna. Vad finns det som går att ändra på för att minska
mängden oanvänt material samt att minska hanteringen. Det material
som idag blir över på projekten hur det hanteras och vad där finns för
strategier. Finns där en möjlighet att utveckla hur hanteringen ser ut
idag på projekten för att minska oanvänt material.
De metoder som har använts för att hitta svar på dessa frågor är en
intervjustudie samt en litteraturstudie. Det valdes att göra en kvalitativ
intervjustudie istället för en kvantitativ. Den kvalitativa
intervjustudien är en mer öppen form av intervju samt att inga
slutsatser är dragna från början.
Det är den kvalitativa intervjustudien i kombination med
litteraturstudien som utgör rapportens resultat samt ligger till grund för
den analys som slutligen ger underlag för slutsatserna som dras.
Resultatet av intervjustudien visar på att oanvänt material förekommer
på grund av bristfällig mängdning till följd av tidsbrist och
oaktsamhet. Det förekommer även vid hantering av materialet på
arbetsplatsen vilket kan leda till skador som gör att material måste
kasseras. Samtliga respondenter var eniga om att det finns mer som
kan göras för att undvika oanvänt material. Det framkommer att
företaget jobbar hårt för att minska oanvänt material och för att bygga
mer hållbart. De beskriver att de alltid försöker hitta andra projekt att
skicka materialet till eller sälja tillbaka det till leverantörer för att
undvika att kassera det oanvända materialet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jepsson, Nellie LU
supervisor
organization
alternative title
Unused material at construction sites - Occurence, management and prevention
course
VMTL01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Oanvänt byggmaterial, miljö, BIM, Building Information Modelling, hållbarhet, kassering, materialavfall, materialhantering, etiska regler, Lean Construction, unused building materials, environment, sustainability, disposal, material waste, material handling, ethical rules
publication/series
5653-SE
report number
21/5653
other publication id
LUTVDG/TVBP-21/5653-SE
language
Swedish
additional info
Handledare: Stefan Olander
Examinator: Anne Landin
id
9054614
date added to LUP
2021-06-22 16:43:05
date last changed
2021-06-22 16:43:05
@misc{9054614,
 abstract   = {{The purpose of this study is to investigate which contributing factors
that leads to unused and waste materials at the construction sites. What
can be changed to reduce the amount of unused material and to reduce
handling. The material that is over today on the projects, how it’s
handled and what strategies are there. Is there an opportunity to
develop what the handling looks like today on the projects to reduce
unused material.
The methods used to find solutions to the problem statements are a
qualitative interview study and a literature study. It was chosen to do a
qualitative interview study instead of a quantitative one. The
qualitative interview study is a more open form of interview and no
conclusions are drawn from the beginning.
It’s the qualitative interview study in combination with the literature
study that constitutes the report’s results and forms the basis for the
analysis that ultimately provides the basis for the drawn conclusions.
The results of the interview studies shows that unused materials occur
based of difficulties to quantify material because of the tight time
schedule and negligence. It also occurs when handling material at the
workplace it could lead to defects which makes that material must be
discarded. All interview respondents agreed on the fact that there is
more to be done to avoid unused materials. It appears that the
company works hard to reduce the unused materials and to build more
sustainably. They describe that they always try to find other projects to
ship the material to or to sell it back to suppliers to avoid discarding
the unused material.}},
 author    = {{Jepsson, Nellie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{5653-SE}},
 title    = {{Oanvänt material på byggarbetsplatser - Förekomst, hantering och förebyggandet}},
 year     = {{2021}},
}