Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur innevånare i Hässleholms kommun ser på den egna avfallssorteringen

Andersson, Anna LU (2021) MVEM03 20211
Studies in Environmental Science
Abstract
What do people residing in Hässleholm municipality really think about the sorting
of their household waste? And do they understand why it`s important to sort their
waste? By sorting and recycling our waste, we reduce our environmental impact.
And when we do this, greenhouse gas emissions can reduce, which gives us a great
environmental benefit.
The goal of this study was to analyze the sorting behaviors of people residing
in Hässleholm municipality. The focus was on people's vision and if there were any
factors that could affect the outcome that prevents them from sorting their
household waste and then the study looked if there was any difference between age
and gender`s sorting habits. To get answers to the questions, a... (More)
What do people residing in Hässleholm municipality really think about the sorting
of their household waste? And do they understand why it`s important to sort their
waste? By sorting and recycling our waste, we reduce our environmental impact.
And when we do this, greenhouse gas emissions can reduce, which gives us a great
environmental benefit.
The goal of this study was to analyze the sorting behaviors of people residing
in Hässleholm municipality. The focus was on people's vision and if there were any
factors that could affect the outcome that prevents them from sorting their
household waste and then the study looked if there was any difference between age
and gender`s sorting habits. To get answers to the questions, a survey was posted
on Facebook. 616 responded to the survey. The study showed that there is little
difference between women's and men's recycling of their household waste. Age
>20 was the best group through recycling and the 80–90-year-old was the one that
did not sort their household waste so much. The results also showed it was few that
knew Hässleholm municipality had a waste plan and even less knew that there was
a law that say that the consumer should sort their waste.
Despite this, the study showed that people had a good attitude and a high
awareness of their recycling due to the benefits of recycling. The conclusion is that
there is potential to increase the degree of waste sorted in the municipality as there
were some residents who wanted more information and some resident that didn`t
understand the benefits of sorting. The residents desire to better sort their waste is
a good start for a positive development regarding the sorting of the household waste
in Hässleholms municipality and can also benefit Hässleholms municipality’s work
whit decreasing their environmental impact.
Hopefully this study and the result will be useful for Hässleholm`s
municipality in their active work whit environmental questions and their continuous
improvements so they can be able to meet new environmental goals and stricter
environmental requirements. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
En viktig sak vi kan göra för att minska avfallets miljöpåverkan är att återvinna.
Människorna på denna planet har ett viktigt ansvar, genom att sortera sitt
hushållsavfall ökar vi återvinningen. Och genom att göra det kan vi minska
utsläppen av växthusgaser, vilket är en stor miljövinst. Därför är det viktigt att
människor tar ansvar för sin konsumtion och även sin återvinning av hushållsavfall
då det hjälper att bevara jordens naturenresurser.
Målet med denna undersökning är att studera vad invånarna i Hässleholms kommun
tycker och tänker om sin källsortering. Fokuset var hur invånarna ser på sin egen
källsortering, finns det några faktorer som kan påverka resultatet samt så studerades
om det fanns nån skillnad mellan... (More)
En viktig sak vi kan göra för att minska avfallets miljöpåverkan är att återvinna.
Människorna på denna planet har ett viktigt ansvar, genom att sortera sitt
hushållsavfall ökar vi återvinningen. Och genom att göra det kan vi minska
utsläppen av växthusgaser, vilket är en stor miljövinst. Därför är det viktigt att
människor tar ansvar för sin konsumtion och även sin återvinning av hushållsavfall
då det hjälper att bevara jordens naturenresurser.
Målet med denna undersökning är att studera vad invånarna i Hässleholms kommun
tycker och tänker om sin källsortering. Fokuset var hur invånarna ser på sin egen
källsortering, finns det några faktorer som kan påverka resultatet samt så studerades
om det fanns nån skillnad mellan olika åldrar eller mellan män och kvinnors
källsorteringsvanor. För att få svar på frågorna gjordes en enkätundersökning som
publicerades på Facebook. 616 svarade på enkäten. Studien visade att det inte finns
någon större skillnad mellan kvinnors och mäns återvinning av sitt hushållsavfall.
Ålder >20 var den grupp som källsorterade mest och 80–90-åringen var den grupp
som sorterade sitt hushållsavfall i mindre skala. Resultatet visade även att det var
få invånare som visste om att Hässleholms kommun hade en avfallsplan och ännu
mindre visste om att det fanns en lag om att vi ska källsortera vårat avfall.
Trots detta så visade studien att respondenterna hade en god inställning och
en hög medvetenhet till sin källsortering på grund av fördelarna med att återvinna.
Slutsatsen är att det finns potential att kunna öka graden av källsorterat avfall i
kommunen då där fanns en del invånare som önskade få mer information och vissa
som inte förstår nyttan av att källsortera. Viljan från respondenterna att källsortera
bättre känns som en framtida positiv utveckling för Hässleholms kommun och
deras arbete med miljöpåverkan.
Förhoppningsvis kan denna studie och resultatet vara till nytta för
Hässleholms kommun och Hässleholm Miljö i deras aktiva miljöarbete och deras
ständiga förbättringar så att de kan uppfylla nya mål och strängare miljökrav. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Anna LU
supervisor
organization
course
MVEM03 20211
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Recycling, waste sorting, household waste, factors, behavior, attitudes.
language
Swedish
id
9054981
date added to LUP
2021-06-18 13:57:09
date last changed
2021-06-18 13:57:09
@misc{9054981,
 abstract   = {{What do people residing in Hässleholm municipality really think about the sorting 
of their household waste? And do they understand why it`s important to sort their 
waste? By sorting and recycling our waste, we reduce our environmental impact. 
And when we do this, greenhouse gas emissions can reduce, which gives us a great 
environmental benefit.
The goal of this study was to analyze the sorting behaviors of people residing 
in Hässleholm municipality. The focus was on people's vision and if there were any 
factors that could affect the outcome that prevents them from sorting their 
household waste and then the study looked if there was any difference between age 
and gender`s sorting habits. To get answers to the questions, a survey was posted 
on Facebook. 616 responded to the survey. The study showed that there is little 
difference between women's and men's recycling of their household waste. Age 
>20 was the best group through recycling and the 80–90-year-old was the one that 
did not sort their household waste so much. The results also showed it was few that 
knew Hässleholm municipality had a waste plan and even less knew that there was 
a law that say that the consumer should sort their waste. 
Despite this, the study showed that people had a good attitude and a high 
awareness of their recycling due to the benefits of recycling. The conclusion is that 
there is potential to increase the degree of waste sorted in the municipality as there 
were some residents who wanted more information and some resident that didn`t 
understand the benefits of sorting. The residents desire to better sort their waste is 
a good start for a positive development regarding the sorting of the household waste
in Hässleholms municipality and can also benefit Hässleholms municipality’s work 
whit decreasing their environmental impact. 
Hopefully this study and the result will be useful for Hässleholm`s 
municipality in their active work whit environmental questions and their continuous 
improvements so they can be able to meet new environmental goals and stricter 
environmental requirements.}},
 author    = {{Andersson, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hur innevånare i Hässleholms kommun ser på den egna avfallssorteringen}},
 year     = {{2021}},
}