Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Stereotypa könsförväntningar i luften?

Dolfe, Daniel LU (2021) FLYL01 20211
School of Aviation
Abstract
This paper is a study on how female pilots handle stereotypical gender expectations in the role as a leader. This qualitative study was performed during winter/spring in 2021. Connections are made to existing theories, mainly Role Congruity Theory (RCT) that suggests that females have issues achieving congruence between their role as a female and their professional role as a leader.
The study concludes that female pilots handle stereotypical gender expectations in three ways; Asserting, Ignoring and Adapting. Asserting means that females actively inform the surroundings that she is in charge as pilot/leader/manager. Ignoring means that females ignore the stereotypical gender expectations e.g. by taking over a conversation and thereby... (More)
This paper is a study on how female pilots handle stereotypical gender expectations in the role as a leader. This qualitative study was performed during winter/spring in 2021. Connections are made to existing theories, mainly Role Congruity Theory (RCT) that suggests that females have issues achieving congruence between their role as a female and their professional role as a leader.
The study concludes that female pilots handle stereotypical gender expectations in three ways; Asserting, Ignoring and Adapting. Asserting means that females actively inform the surroundings that she is in charge as pilot/leader/manager. Ignoring means that females ignore the stereotypical gender expectations e.g. by taking over a conversation and thereby demonstrating power. Finally, adapting means that females actively adapt their behaviour to better suit the role of the pilot/leader/manager, and to appear competent, legitimate and professional in their profession.
The study also concludes that the stereotypical gender expectations have no negative impact on the flight operation and/or safety. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen är en studie om hur kvinnliga piloter hanterar stereotypa könsbaserade förväntningar i rollen som ledare. Studien är kvalitativ och genomförd vinter/våren 2021. En anknytning görs till befintlig teori, främst Role Congruity Theory (RCT) som kortfattat innebär att kvinnor har problem att uppnå kongruens mellan sin könsroll som kvinna och sin yrkesmässiga roll som ledare.

Studien har funnit att kvinnliga piloter hanterar stereotypa könsbaserade förväntningar med tre separata angreppssätt; Hävd, Ignorans och Anpassning. Hävd innebär att kvinnor genom att verbalt och/eller via kroppsspråk talar om för omgivningen att det är dem som är pilot/ledare/chef. Ignorans innebär att kvinnor ignorerar stereotypa könsbaserade... (More)
Den här uppsatsen är en studie om hur kvinnliga piloter hanterar stereotypa könsbaserade förväntningar i rollen som ledare. Studien är kvalitativ och genomförd vinter/våren 2021. En anknytning görs till befintlig teori, främst Role Congruity Theory (RCT) som kortfattat innebär att kvinnor har problem att uppnå kongruens mellan sin könsroll som kvinna och sin yrkesmässiga roll som ledare.

Studien har funnit att kvinnliga piloter hanterar stereotypa könsbaserade förväntningar med tre separata angreppssätt; Hävd, Ignorans och Anpassning. Hävd innebär att kvinnor genom att verbalt och/eller via kroppsspråk talar om för omgivningen att det är dem som är pilot/ledare/chef. Ignorans innebär att kvinnor ignorerar stereotypa könsbaserade förväntningar till exempel genom att ta över en konversation och därmed underförstått visa att de har makt. Till sist, innebär anpassning att kvinnor aktivt anpassar sitt beteende för att passa in i rollen som pilot/ledare/chef samt framstå som kompetenta, legitima och professionella i sitt yrke.

Studien har även funnit att dessa stereotypa könsbaserade förväntningar inte har haft någon flygoperationell påverkan, det vill säga påverkat operationen eller säkerheten negativt.

Nyckelord: Kvinnliga piloter, RCT, Role Congruity Theory, Ledarskap, Stereotypa könsbaserade förväntningar (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dolfe, Daniel LU
supervisor
organization
course
FLYL01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pilots, RCT, Role Congruity Theory, Leadership, Stereotypical gender expectations Kvinnliga piloter, Ledarskap, Stereotypa könsbaserade förväntningar, FLYL01
language
Swedish
id
9055048
date added to LUP
2021-06-16 10:57:08
date last changed
2021-06-16 10:57:08
@misc{9055048,
 abstract   = {{This paper is a study on how female pilots handle stereotypical gender expectations in the role as a leader. This qualitative study was performed during winter/spring in 2021. Connections are made to existing theories, mainly Role Congruity Theory (RCT) that suggests that females have issues achieving congruence between their role as a female and their professional role as a leader.
The study concludes that female pilots handle stereotypical gender expectations in three ways; Asserting, Ignoring and Adapting. Asserting means that females actively inform the surroundings that she is in charge as pilot/leader/manager. Ignoring means that females ignore the stereotypical gender expectations e.g. by taking over a conversation and thereby demonstrating power. Finally, adapting means that females actively adapt their behaviour to better suit the role of the pilot/leader/manager, and to appear competent, legitimate and professional in their profession.
The study also concludes that the stereotypical gender expectations have no negative impact on the flight operation and/or safety.}},
 author    = {{Dolfe, Daniel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Stereotypa könsförväntningar i luften?}},
 year     = {{2021}},
}