Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Cyklister i korsningar - en jämförelse mellan säkerhet och trygghet

Wählby, Simon LU and Olausson, Pontus (2021) VTVL01 20211
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
Det här arbetet går ut på att jämföra säkerhet och trygghet för cyklister på tre olika korsningar i Helsingborg. Helsingborg stad är en snabbt växande stad som har svårt att få fler att börja cykla. För att utveckla en stad så att fler börjar cykla är det viktigt att få cyklister att känna sig trygga. Utformningar av korsningar i städer fokuserar mycket på att säkerheten ska prioriteras. Det leder till att många korsningar idag är trafiksäkra, men det leder även till att andra aspekter såsom trygghet hamnar i skuggan. I detta arbete undersöker vi relationen mellan säkerhet och trygghet genom att undersöka tre korsningar i Helsingborg med olika utformning och trafikflöden, där säkerheten har undersökts genom olycksrapportering samt en... (More)
Det här arbetet går ut på att jämföra säkerhet och trygghet för cyklister på tre olika korsningar i Helsingborg. Helsingborg stad är en snabbt växande stad som har svårt att få fler att börja cykla. För att utveckla en stad så att fler börjar cykla är det viktigt att få cyklister att känna sig trygga. Utformningar av korsningar i städer fokuserar mycket på att säkerheten ska prioriteras. Det leder till att många korsningar idag är trafiksäkra, men det leder även till att andra aspekter såsom trygghet hamnar i skuggan. I detta arbete undersöker vi relationen mellan säkerhet och trygghet genom att undersöka tre korsningar i Helsingborg med olika utformning och trafikflöden, där säkerheten har undersökts genom olycksrapportering samt en konfliktstudie och tryggheten har mätts genom en enkät.

Resultatet visar att säkerhet och trygghet är begrepp som är svåra att sammanfoga. Säkerhet för cyklister uppkommer ofta då de samspelar och är integrerade med motorfordon, medan trygghet skapas för cyklister då de är separerade från motorfordon, vilket gör det svårt att utforma korsningar som är anpassat för både cykel- och motortrafik. (Less)
Popular Abstract
This thesis involves comparing safety and the feeling of safety at three different intersections in Helsingborg. Helsingborg municipality is a fast-growing city that has difficulties getting more people to start cycling. In order to develop a city so more people start cycling, it is important to make cyclists feel safe. Designs of intersections in cities focus a lot on prioritizing safety. This means that many intersections today are traffic-safe, but it also leads to other aspects such as feeling safe is being overshadowed. In this work we look into the relationship between safety and the feeling of safety by examining three intersections in Helsingborg with different designs and traffic flows. To measure the safety in these... (More)
This thesis involves comparing safety and the feeling of safety at three different intersections in Helsingborg. Helsingborg municipality is a fast-growing city that has difficulties getting more people to start cycling. In order to develop a city so more people start cycling, it is important to make cyclists feel safe. Designs of intersections in cities focus a lot on prioritizing safety. This means that many intersections today are traffic-safe, but it also leads to other aspects such as feeling safe is being overshadowed. In this work we look into the relationship between safety and the feeling of safety by examining three intersections in Helsingborg with different designs and traffic flows. To measure the safety in these intersections, accident reports and a conflict study has been used. To measure the feeling of safety, a survey was used.

The results show that safety and the feeling of safety are concepts that are difficult to combine. Safety for cyclists often arises when they interact and are integrated with motor vehicles, while feeling safe is created for cyclists when they are separated from motor vehicles, which makes it difficult to design intersections that are adapted for both bicycle and motor traffic. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wählby, Simon LU and Olausson, Pontus
supervisor
organization
course
VTVL01 20211
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Korsningar, cyklister, trygghet, säkerhet, Helsingborg
language
Swedish
id
9055419
date added to LUP
2021-06-17 09:21:46
date last changed
2021-06-17 09:21:46
@misc{9055419,
 abstract   = {{Det här arbetet går ut på att jämföra säkerhet och trygghet för cyklister på tre olika korsningar i Helsingborg. Helsingborg stad är en snabbt växande stad som har svårt att få fler att börja cykla. För att utveckla en stad så att fler börjar cykla är det viktigt att få cyklister att känna sig trygga. Utformningar av korsningar i städer fokuserar mycket på att säkerheten ska prioriteras. Det leder till att många korsningar idag är trafiksäkra, men det leder även till att andra aspekter såsom trygghet hamnar i skuggan. I detta arbete undersöker vi relationen mellan säkerhet och trygghet genom att undersöka tre korsningar i Helsingborg med olika utformning och trafikflöden, där säkerheten har undersökts genom olycksrapportering samt en konfliktstudie och tryggheten har mätts genom en enkät. 

Resultatet visar att säkerhet och trygghet är begrepp som är svåra att sammanfoga. Säkerhet för cyklister uppkommer ofta då de samspelar och är integrerade med motorfordon, medan trygghet skapas för cyklister då de är separerade från motorfordon, vilket gör det svårt att utforma korsningar som är anpassat för både cykel- och motortrafik.}},
 author    = {{Wählby, Simon and Olausson, Pontus}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Cyklister i korsningar - en jämförelse mellan säkerhet och trygghet}},
 year     = {{2021}},
}