Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

För barnen och klimatet – En studie av barnkonventionen och klimatförändringen i svenska kommuner

Ohlsson, Li LU (2021) MVEM30 20211
Studies in Environmental Science
Abstract
Children’s rights are affected by climate change in numerous ways but few research studies on the subject have been conducted in Swedish municipalities.
The objectives of this study have therefore been to assess the impact on children’s rights due to climate change in Sweden and the influence of the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) on climate policies and measures in Swedish municipalities.

The study is based on qualitative analysis of official documents and data from interviews with politicians and civil servants in eight municipalities, comparing four participants in the UNICEF initiative “Child Friendly Cities” with four cities that rank highly as environmentally friendly according to the online newspaper... (More)
Children’s rights are affected by climate change in numerous ways but few research studies on the subject have been conducted in Swedish municipalities.
The objectives of this study have therefore been to assess the impact on children’s rights due to climate change in Sweden and the influence of the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) on climate policies and measures in Swedish municipalities.

The study is based on qualitative analysis of official documents and data from interviews with politicians and civil servants in eight municipalities, comparing four participants in the UNICEF initiative “Child Friendly Cities” with four cities that rank highly as environmentally friendly according to the online newspaper “Aktuell Hållbarhet”.

The results show that climate change and associated phenomena can infringe on children’s rights in Swedish municipalities. The interview subjects indicate having knowledge about climate related risk and their impacts on children but also that the CRC has had limited influence on their duties and responsibilities with regard to climate policies and measures. Children’s rights and climate change are often considered separately and are not discussed as one topic. Child Friendly Cities are more likely to have satisfactory channels for children to participate in municipal procedures concerning climate change.

Conclusions: Children are under article 12 of the CRC entitled to express their own view freely in all matters affecting them. Providing children with the opportunity to participate in climate decisions at the municipal level can also be part of ensuring child friendly climate adaptation measures.

Keywords: climate change; children’s rights; United Nations Convention on the Rights of the Child; Child Friendly Cities; municipalities; Sweden (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Klimatförändringen och barns rättigheter i svenska kommuner

Klimatrelaterade katastrofer drabbar främst barn i låginkomstländer men vad innebär klimatförändringen och relaterade utsläpp för barns rättigheter i Sverige? Den här studien ger en bild av vilka klimatrelaterade risker som barn i Sverige kan drabbas av och hur dessa kan relateras till barnets rättigheter enligt barnkonventionen till liv, hälsa och utveckling, bästa möjliga hälsa samt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör det. Ett syfte bakom studien är att undersöka barnrättsperspektivets betydelse för klimat- och miljöarbete på kommunal nivå. Eftersom det ännu inte finns mycket forskning som behandlar relationen mellan klimatförändringen och barns... (More)
Klimatförändringen och barns rättigheter i svenska kommuner

Klimatrelaterade katastrofer drabbar främst barn i låginkomstländer men vad innebär klimatförändringen och relaterade utsläpp för barns rättigheter i Sverige? Den här studien ger en bild av vilka klimatrelaterade risker som barn i Sverige kan drabbas av och hur dessa kan relateras till barnets rättigheter enligt barnkonventionen till liv, hälsa och utveckling, bästa möjliga hälsa samt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör det. Ett syfte bakom studien är att undersöka barnrättsperspektivets betydelse för klimat- och miljöarbete på kommunal nivå. Eftersom det ännu inte finns mycket forskning som behandlar relationen mellan klimatförändringen och barns rättigheter i en svensk kontext kan studien vara del av att fylla igen denna kunskapslucka. Kunskap som förhoppningsvis kan användas för att stärka barns rättigheter i ett förändrat klimat. Studien baseras delvis på en litteraturgenomgång av både vetenskapliga artiklar och dokument från det internationella samfundet. Större delen av studiens material utgörs dock av kommunala styrdokument och intervjuer med tjänstepersoner och politiker. Fyra kommuner som är diplomerade barnrättskommuner enligt UNICEF:s modell för “Child Friendly Cities” jämförs med de fyra kommuner som placerade sig överst i Aktuell Hållbarhets miljörankning år 2020.

Resultaten visar på att det inom kommunerna finns kunskap och medvetenhet om att klimatförändringen kan påverka barns rättigheter. Ändå diskuteras denna fråga sällan enligt de som arbetar med kommunernas miljö- och klimatåtgärder. Istället ses den som del av två skilda ämnen: klimatförändringen och barnkonventionen. Detta kan ses som positivt om de övergripande mål som båda dessa ämnen medför för kommunernas verksamhet används som argument för att beakta barns rättigheter i klimatarbetet. Det finns dock en risk för att frågan förloras när den inte uppmärksammas som ett eget ämne och eftersom ansvaret för den är oklart.

I de kommunerna där barnrättsperspektivet har lyfts fram i all verksamhet uppges det i högre grad finnas välfungerande forum där barn kan uttrycka sin mening om miljö- och klimatåtgärder. Barns möjlighet till deltagande i beslutsprocesser gällande klimatanpassning är av betydelse för att kunna utforma
åtgärder som tar hänsyn till barns särskilda utsatthet och behov. Barnrättskommunerna uppmärksammar även ett samband mellan jämlika villkor i samhället och klimatförändringens påverkan på barns rättigheter. Eftersom klimatförändringens effekter drabbar socialt utsatta barn hårdare är detta perspektiv av stor betydelse.

Utifrån resultaten av studien finns det goda argument för att lyfta fram barnrättsperspektivet och ge det tyngd i det kommunala klimatarbetet. Detta så att de åtgärder som krävs för att barn ska kunna utöva sina rättigheter inkluderas när samhället rustar för att begränsa och möta effekterna av klimatförändringen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ohlsson, Li LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
climate change, children’s rights, United Nations Convention on the Rights of the Child, Child Friendly Cities, municipalities, Sweden
language
Swedish
id
9055625
date added to LUP
2021-06-18 14:18:17
date last changed
2021-06-18 14:18:17
@misc{9055625,
 abstract   = {{Children’s rights are affected by climate change in numerous ways but few research studies on the subject have been conducted in Swedish municipalities. 
The objectives of this study have therefore been to assess the impact on children’s rights due to climate change in Sweden and the influence of the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) on climate policies and measures in Swedish municipalities. 

The study is based on qualitative analysis of official documents and data from interviews with politicians and civil servants in eight municipalities, comparing four participants in the UNICEF initiative “Child Friendly Cities” with four cities that rank highly as environmentally friendly according to the online newspaper “Aktuell Hållbarhet”. 

The results show that climate change and associated phenomena can infringe on children’s rights in Swedish municipalities. The interview subjects indicate having knowledge about climate related risk and their impacts on children but also that the CRC has had limited influence on their duties and responsibilities with regard to climate policies and measures. Children’s rights and climate change are often considered separately and are not discussed as one topic. Child Friendly Cities are more likely to have satisfactory channels for children to participate in municipal procedures concerning climate change. 

Conclusions: Children are under article 12 of the CRC entitled to express their own view freely in all matters affecting them. Providing children with the opportunity to participate in climate decisions at the municipal level can also be part of ensuring child friendly climate adaptation measures.

Keywords: climate change; children’s rights; United Nations Convention on the Rights of the Child; Child Friendly Cities; municipalities; Sweden}},
 author    = {{Ohlsson, Li}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{För barnen och klimatet – En studie av barnkonventionen och klimatförändringen i svenska kommuner}},
 year     = {{2021}},
}