Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Undersökning om peer support kan påverka aktivitetsutförande hos vuxna med psykisk ohälsa.

Zvjagina, Elina LU and Hamed, Rehil LU (2021) ATPK62 20211
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: I Sverige ökar psykisk ohälsa, vilket leder till större antal sjukskrivningar
på grund av psykiska besvär. Psykisk ohälsa kan orsaka funktionsnedsättningar som
försvårar möjligheter till aktivitetsutförandet. Därför finns det behov av effektiva
rehabiliteringsmetoder som främjar aktivitetsutförandet för målgruppen. Trots att
Socialstyrelsen nämner peer support som en positiv behandlingsmetod för personer
med psykisk ohälsa är evidensen för denna metod ännu bristfällig och forskning ur ett
aktivitetsperspektiv saknas helt.
Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att utifrån MOHO:s komponenter av
aktivitetsutförande granska befintlig evidens avseende påverkan av interventionen
peer support på... (More)
Bakgrund: I Sverige ökar psykisk ohälsa, vilket leder till större antal sjukskrivningar
på grund av psykiska besvär. Psykisk ohälsa kan orsaka funktionsnedsättningar som
försvårar möjligheter till aktivitetsutförandet. Därför finns det behov av effektiva
rehabiliteringsmetoder som främjar aktivitetsutförandet för målgruppen. Trots att
Socialstyrelsen nämner peer support som en positiv behandlingsmetod för personer
med psykisk ohälsa är evidensen för denna metod ännu bristfällig och forskning ur ett
aktivitetsperspektiv saknas helt.
Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att utifrån MOHO:s komponenter av
aktivitetsutförande granska befintlig evidens avseende påverkan av interventionen
peer support på aktivitetsutförande hos vuxna personer med psykisk ohälsa.
Metod: 12 vetenskapliga artiklar granskades med en riktad innehållsanalys utifrån
MOHO:s komponenter av aktivitetsutförande: viljekraft, vanebildning,
utförandekapacitet och miljö.
Resultat: Resultatet visade att peer support interventioner gav positiva effekter på
samtliga komponenter av aktivitetsutförande, vilket påverkade personer med olika
former av psykisk ohälsa. Främst påvisade resultatet påverkan på
aktivitetskomponenterna viljekraft och social miljö.
Slutsats: Peer support är en förmånlig metod som arbetsterapeuter bör använda för att
främja aktivitetsutförande hos personer med psykisk ohälsa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Zvjagina, Elina LU and Hamed, Rehil LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitet, arbetsterapi, patientdelaktighet, psykiatriska diagnoser
language
Swedish
id
9055643
date added to LUP
2021-06-17 06:55:50
date last changed
2021-06-17 06:55:50
@misc{9055643,
 abstract   = {{Bakgrund: I Sverige ökar psykisk ohälsa, vilket leder till större antal sjukskrivningar 
på grund av psykiska besvär. Psykisk ohälsa kan orsaka funktionsnedsättningar som 
försvårar möjligheter till aktivitetsutförandet. Därför finns det behov av effektiva 
rehabiliteringsmetoder som främjar aktivitetsutförandet för målgruppen. Trots att 
Socialstyrelsen nämner peer support som en positiv behandlingsmetod för personer 
med psykisk ohälsa är evidensen för denna metod ännu bristfällig och forskning ur ett 
aktivitetsperspektiv saknas helt. 
Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att utifrån MOHO:s komponenter av 
aktivitetsutförande granska befintlig evidens avseende påverkan av interventionen 
peer support på aktivitetsutförande hos vuxna personer med psykisk ohälsa. 
Metod: 12 vetenskapliga artiklar granskades med en riktad innehållsanalys utifrån 
MOHO:s komponenter av aktivitetsutförande: viljekraft, vanebildning, 
utförandekapacitet och miljö. 
Resultat: Resultatet visade att peer support interventioner gav positiva effekter på 
samtliga komponenter av aktivitetsutförande, vilket påverkade personer med olika 
former av psykisk ohälsa. Främst påvisade resultatet påverkan på 
aktivitetskomponenterna viljekraft och social miljö. 
Slutsats: Peer support är en förmånlig metod som arbetsterapeuter bör använda för att 
främja aktivitetsutförande hos personer med psykisk ohälsa.}},
 author    = {{Zvjagina, Elina and Hamed, Rehil}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Undersökning om peer support kan påverka aktivitetsutförande hos vuxna med psykisk ohälsa.}},
 year     = {{2021}},
}