Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Feministisk Försvarsmakt? En textanalys av den svenska Försvarsmaktens Verksamhetsplan & Jämställdhet- och jämlikhetsplan i relation till FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Hilltorp, Elsa LU (2021) GNVK22 20211
Department of Gender Studies
Abstract
During 2017 the conscription for all Swedish citizens was reactivated. This situation triggered discussions surrounding gender mainstreaming since Sweden portrays itself as a modern, equal, nation. In addition, Sweden is a member state of the United Nations and has to adapt to their Security Council resolutions. Therefore the Resolution 1325 on women, peace, and security (2000) also has to be implemented nationally. For that reason the Armed Forces applied gender mainstreaming and Resolution 1325 into their organisation.

This essay aims to study if the United Nations Security Council resolution 1325 has an impact on two official Swedish Armed Forces documents regarding gender equality. The official documents are a business plan for the... (More)
During 2017 the conscription for all Swedish citizens was reactivated. This situation triggered discussions surrounding gender mainstreaming since Sweden portrays itself as a modern, equal, nation. In addition, Sweden is a member state of the United Nations and has to adapt to their Security Council resolutions. Therefore the Resolution 1325 on women, peace, and security (2000) also has to be implemented nationally. For that reason the Armed Forces applied gender mainstreaming and Resolution 1325 into their organisation.

This essay aims to study if the United Nations Security Council resolution 1325 has an impact on two official Swedish Armed Forces documents regarding gender equality. The official documents are a business plan for the Swedish Armed Forces as well as their gender equality plan. The method used is a qualitative content analysis where relevant themes are sorted out and analysed. The theoretical points revolve around an analysis of power, feminist research, gender in the military and hegemonic interpretations. Results as well as the conclusion of the study can be summarized as ‘a lot of talk, with little action’. In other words: the documents talk of gender mainstreaming yet has very limited information on how to achieve equality in the workplace. (Less)
Abstract (Swedish)
Under 2017 återaktiverades totalförsvarsplikten för alla svenska medborgare. Situationen startade igång diskussioner kring jämställdhetsintegrering eftersom Sverige porträtterar sig själva som en modern, jämställd, nation. Utöver detta är Sverige en medlemsstat av Förenta Nationerna (FN) och måste förhålla sig till FN:s säkerhetsrådsresolutioner. Därmed behöver staten nationellt implementera Resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet (2000). På grund av detta applicerar den svenska Försvarsmakten både jämställdhetsintegrering och Resolution 1325 in i sin organisation.

Denna uppsats syftar till att studera om, och isåfall hur, Förenta Nationernas säkerhetsrådsresolution 1325 har haft en påverkan på två av Försvarsmaktens officiella... (More)
Under 2017 återaktiverades totalförsvarsplikten för alla svenska medborgare. Situationen startade igång diskussioner kring jämställdhetsintegrering eftersom Sverige porträtterar sig själva som en modern, jämställd, nation. Utöver detta är Sverige en medlemsstat av Förenta Nationerna (FN) och måste förhålla sig till FN:s säkerhetsrådsresolutioner. Därmed behöver staten nationellt implementera Resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet (2000). På grund av detta applicerar den svenska Försvarsmakten både jämställdhetsintegrering och Resolution 1325 in i sin organisation.

Denna uppsats syftar till att studera om, och isåfall hur, Förenta Nationernas säkerhetsrådsresolution 1325 har haft en påverkan på två av Försvarsmaktens officiella dokument om jämställdhet och jämlikhet. De officiella dokumenten är Försvarsmaktens Verksamhetsplan för 2020-2026 samt deras jämställdhets- och jämlikhetsplan för 2016-2020. Den använda metoden är en kvalitativ innehållsanalys där relevanta teman är utsorterade och analyserade. Uppsatsens teoretiska punkter rör sig runt en maktanalys, feministisk forskning, kön i militären och hegemoniska tolkningar. Resultatet samt slutsatsen av studien kan sammanfattas som 'mycket snack, lite verkstad'. Med andra ord: dokumenten lyfter jämställdhetsintegrering men inkluderar väldigt begränsad information på hur arbetsplatsen ska nå jämställdhet och jämlikhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hilltorp, Elsa LU
supervisor
organization
alternative title
Feminist Armed Forces?
course
GNVK22 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Försvarsmakten, Resolution 1325, Förenta Nationerna, jämställdhetsintegrering, offentliga dokument, the Swedish Armed Forces, United Nations, gender mainstreaming, official documents
language
Swedish
id
9055930
date added to LUP
2021-09-23 11:29:48
date last changed
2021-09-23 11:29:48
@misc{9055930,
 abstract   = {{During 2017 the conscription for all Swedish citizens was reactivated. This situation triggered discussions surrounding gender mainstreaming since Sweden portrays itself as a modern, equal, nation. In addition, Sweden is a member state of the United Nations and has to adapt to their Security Council resolutions. Therefore the Resolution 1325 on women, peace, and security (2000) also has to be implemented nationally. For that reason the Armed Forces applied gender mainstreaming and Resolution 1325 into their organisation. 

This essay aims to study if the United Nations Security Council resolution 1325 has an impact on two official Swedish Armed Forces documents regarding gender equality. The official documents are a business plan for the Swedish Armed Forces as well as their gender equality plan. The method used is a qualitative content analysis where relevant themes are sorted out and analysed. The theoretical points revolve around an analysis of power, feminist research, gender in the military and hegemonic interpretations. Results as well as the conclusion of the study can be summarized as ‘a lot of talk, with little action’. In other words: the documents talk of gender mainstreaming yet has very limited information on how to achieve equality in the workplace.}},
 author    = {{Hilltorp, Elsa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Feministisk Försvarsmakt? En textanalys av den svenska Försvarsmaktens Verksamhetsplan & Jämställdhet- och jämlikhetsplan i relation till FN:s säkerhetsrådsresolution 1325}},
 year     = {{2021}},
}