Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Psykiska hälsa efter cancerdiagnos

Markovic, Maja LU and Enaholo, Cindy LU (2021) SJSK20 20211
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Syfte: Att beskriva patienters psykiska hälsa efter ett cancerbesked. Bakgrund: En cancerdiagnos är ett svårt besked till mottagaren som påverkar den psykiska hälsan på flera sätt, där bland annat stress är ett av dem. Patientens livskvalitet påverkas också. Det är inte bara själva cancerdiagnosen som påverkar den psykiska hälsan utan även cancerbehandlingen. För att kunna hantera detta besked och förändringen kan den drabbade använda sig av olika slags copingstrategier. Kommunikation är ett av de viktigaste redskapen för att kunna förstå och hjälpa men det är även viktigt att stötta patienten genom hela processen. Metod: En icke-systematisk litteraturstudie med induktiv ansats inkluderande 10 vetenskapliga studier bestående av både... (More)
Syfte: Att beskriva patienters psykiska hälsa efter ett cancerbesked. Bakgrund: En cancerdiagnos är ett svårt besked till mottagaren som påverkar den psykiska hälsan på flera sätt, där bland annat stress är ett av dem. Patientens livskvalitet påverkas också. Det är inte bara själva cancerdiagnosen som påverkar den psykiska hälsan utan även cancerbehandlingen. För att kunna hantera detta besked och förändringen kan den drabbade använda sig av olika slags copingstrategier. Kommunikation är ett av de viktigaste redskapen för att kunna förstå och hjälpa men det är även viktigt att stötta patienten genom hela processen. Metod: En icke-systematisk litteraturstudie med induktiv ansats inkluderande 10 vetenskapliga studier bestående av både kvalitativ och kvantitativ metodik. Sökningarna gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. Resultat: Tre teman framkom med hjälp av integrerad analys, vilket är: reaktion efter cancerbesked, upplevelse av cancerbehandling och att leva med cancer samt fyra underrubriker: psykisk påverkan, emotionella hanterbarheten, förväntningar av cancerbehandling och upplevelser under behandlingens gång. Slutsats: Resultatet från litteraturstudien visar hur den psykiska hälsan påverkas efter en cancerdiagnos. Det framkom att den psykiska hälsan, samt livskvaliteten hos patienterna blir sämre. Det finns en rad olika faktorer som påverkar den psykiska hälsan, bland annat en förändrad livsstil och olika behandlingar. Sambandet mellan att få en cancerdiagnos och att uppleva depression, ångest, oro och missbruk lyfts fram i ett flertal av studierna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Markovic, Maja LU and Enaholo, Cindy LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
9056467
date added to LUP
2021-11-26 10:50:23
date last changed
2021-11-26 10:50:23
@misc{9056467,
 abstract   = {{Syfte: Att beskriva patienters psykiska hälsa efter ett cancerbesked. Bakgrund: En cancerdiagnos är ett svårt besked till mottagaren som påverkar den psykiska hälsan på flera sätt, där bland annat stress är ett av dem. Patientens livskvalitet påverkas också. Det är inte bara själva cancerdiagnosen som påverkar den psykiska hälsan utan även cancerbehandlingen. För att kunna hantera detta besked och förändringen kan den drabbade använda sig av olika slags copingstrategier. Kommunikation är ett av de viktigaste redskapen för att kunna förstå och hjälpa men det är även viktigt att stötta patienten genom hela processen. Metod: En icke-systematisk litteraturstudie med induktiv ansats inkluderande 10 vetenskapliga studier bestående av både kvalitativ och kvantitativ metodik. Sökningarna gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. Resultat: Tre teman framkom med hjälp av integrerad analys, vilket är: reaktion efter cancerbesked, upplevelse av cancerbehandling och att leva med cancer samt fyra underrubriker: psykisk påverkan, emotionella hanterbarheten, förväntningar av cancerbehandling och upplevelser under behandlingens gång. Slutsats: Resultatet från litteraturstudien visar hur den psykiska hälsan påverkas efter en cancerdiagnos. Det framkom att den psykiska hälsan, samt livskvaliteten hos patienterna blir sämre. Det finns en rad olika faktorer som påverkar den psykiska hälsan, bland annat en förändrad livsstil och olika behandlingar. Sambandet mellan att få en cancerdiagnos och att uppleva depression, ångest, oro och missbruk lyfts fram i ett flertal av studierna.}},
 author    = {{Markovic, Maja and Enaholo, Cindy}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Psykiska hälsa efter cancerdiagnos}},
 year     = {{2021}},
}