Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Design of a Camera-Voice Assistant for Seniors

Wedberg, Louise LU and Dalgren, Anna LU (2021) MAMM01 20211
Ergonomics and Aerosol Technology
Abstract
An increased need for elderly care and health care is expected due to a population that is only getting older. Swedish health care is already known to be burdened. As a result, Sweden aims to become the best country in the world in using digitalisation and e-health solutions.

This thesis was done in collaboration with Doro Care, an international company that offers digital solutions enabling digital telecare at home. The scope of this thesis was to explore a good relationship between a camera-voice service and a senior in need of care. The focus was to investigate how the interaction between these two parties should look by finding the needs of the user to feel secure and trust the technology without a sense of surveillance.

The... (More)
An increased need for elderly care and health care is expected due to a population that is only getting older. Swedish health care is already known to be burdened. As a result, Sweden aims to become the best country in the world in using digitalisation and e-health solutions.

This thesis was done in collaboration with Doro Care, an international company that offers digital solutions enabling digital telecare at home. The scope of this thesis was to explore a good relationship between a camera-voice service and a senior in need of care. The focus was to investigate how the interaction between these two parties should look by finding the needs of the user to feel secure and trust the technology without a sense of surveillance.

The user’s needs and requirements were found using different data gathering methods such as interviews and questionnaires. Needs such as a discrete device and the need for a screen were used as a basis when generating concepts. This was then followed by creating four low fidelity prototypes and four high fidelity prototypes.
By testing the prototypes, it was discovered that today's older adults (55+) may prefer interacting with bigger screens such as tablets. This could be a generational preference and could change over time. A combination of the three final prototypes or the possibility of choosing between them was discovered to be a good option for a home assistant. More tests would have been needed to explore this possibility further. (Less)
Abstract (Swedish)
Ett ökat behov av äldreomsorg förväntas på grund av en befolkning som bara blir äldre. Svensk hälso- och sjukvård är känd för att redan vara belastad och som ett resultat strävar Sverige efter att bli bästa landet i världen på digitaliserings- och e-hälsolösningar.

Examensarbetet har gjorts i samarbete med Doro Care, ett internationellt företag som arbetar med digitala lösningar som möjliggör digital vård hemma. Arbetets syfte var att undersöka hur en bra relation mellan en kamera-röstassistent i hemmet och en senior kan se ut. Denna avhandling fokuserade på hur interaktionen mellan dessa två parter bör se ut så att användaren känner sig säker och litar på tekniken utan att känna att intergriteten påverkas allt för mycket.

... (More)
Ett ökat behov av äldreomsorg förväntas på grund av en befolkning som bara blir äldre. Svensk hälso- och sjukvård är känd för att redan vara belastad och som ett resultat strävar Sverige efter att bli bästa landet i världen på digitaliserings- och e-hälsolösningar.

Examensarbetet har gjorts i samarbete med Doro Care, ett internationellt företag som arbetar med digitala lösningar som möjliggör digital vård hemma. Arbetets syfte var att undersöka hur en bra relation mellan en kamera-röstassistent i hemmet och en senior kan se ut. Denna avhandling fokuserade på hur interaktionen mellan dessa två parter bör se ut så att användaren känner sig säker och litar på tekniken utan att känna att intergriteten påverkas allt för mycket.

Användarens behov och krav hittades med hjälp av olika datainsamlingsmetoder såsom intervjuer och frågeformulär. Krav så som en diskret enhet eller behovet att interagera med en skärm, användes som bas när olika koncept av en kamera-röstassistent skapades. Därefter utformades fyra low fidelity-prototyper samt fyra high fidelity-prototyper. Genom att testa prototyperna upptäcktes det att äldre vuxna (55+) föredrar att interagera med större skärmar liknande surfplattor. Det visade sig att denna preferens skiljer sig mellan generationer och kan därför ändras med tiden. En kombination av de tre slutliga prototyperna ansågs vara ett bra alternativ för en hemassistent, alternativt möjligheten att välja mellan de olika koncepten. Fler test hade behövts för att ytterligare undersöka denna möjlighet. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Behovet av att digitalisera äldreomsorgen ökar. I detta arbete har interaktionen mellan en kamera-röstassistent och en senior undersökts med förhoppning att i framtiden förbättra äldres levnadsstandard och samtidigt avlasta äldreomsorgen.

Sverige strävar efter att vara bäst i världen på digitaliserings- och e-hälsolösningar inom vården år 2025. En viktig vision då belastningen på den redan ansträngda vården förväntas öka i takt med en befolkning som blir äldre. Doro Care, som detta examensarbete gjorts i samarbete med, arbetar i linje med denna målsättning. Syftet med arbetet var att undersöka hur en bra interaktion kan se ut mellan en kamera-röstassistent och en senior. En assistent som skall installeras i seniorens hem och hjälpa till... (More)
Behovet av att digitalisera äldreomsorgen ökar. I detta arbete har interaktionen mellan en kamera-röstassistent och en senior undersökts med förhoppning att i framtiden förbättra äldres levnadsstandard och samtidigt avlasta äldreomsorgen.

Sverige strävar efter att vara bäst i världen på digitaliserings- och e-hälsolösningar inom vården år 2025. En viktig vision då belastningen på den redan ansträngda vården förväntas öka i takt med en befolkning som blir äldre. Doro Care, som detta examensarbete gjorts i samarbete med, arbetar i linje med denna målsättning. Syftet med arbetet var att undersöka hur en bra interaktion kan se ut mellan en kamera-röstassistent och en senior. En assistent som skall installeras i seniorens hem och hjälpa till med vardagliga sysslor såsom svara på frågor och påminna om medicin. Samtidigt som risker och olyckor detekteras av kameran och hemtjänst kontaktas vid behov. Därmed skulle en sådan tjänst förhöja levnadsstandarden och avlasta äldreomsorgen.

Processen startade med att etablera användarnas behov. Det visade sig vara angeläget att assistenten liknar produkter på marknaden idag, då äldres instresse för att pröva ny teknik varierar. Tre uppmärksammade krav var; en diskret design, tillhörande skärm och bevarandet av integriteten. För att uppnå de fastställda kraven genererades olika koncept som resulterade i tre olika prototyper- alltså testmodeller av koncepten. Prototyperna valdes att kallas Hub with Screen, Hub with app och Wearable hub with app där de två sistnämnda har en tillhörande applikation till en smartphone.

Användbarhetstester genomfördes för att utvärdera koncepten. 24 testpersoner satte sig in i olika scenarion och fick sedan välja vilket av designalternativen de hade föredragit att interagera med. Testerna visade en generell nyfikenhet och optimism för alla prototyper vilket ledde till ett jämnt resultat. En svårighet visades vara att designa för en slutanvändare som kontinuerligt förändras, då erfarenheter och förväntningar skiljer sig mellan generationer. Nåväl indikerar arbetet och en uppåtgående trend för digitala assistenter att det finns potential för en kamera-röstassistent liknande de i figuren. Det bådar gott för Sveriges vision 2025! (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wedberg, Louise LU and Dalgren, Anna LU
supervisor
organization
course
MAMM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
User experience, eHealth, interaction design, elderly care, digitalisation, concept development, smart home, safety, welfare technology, telecare
language
English
id
9056631
date added to LUP
2021-06-22 09:40:18
date last changed
2021-06-22 09:40:18
@misc{9056631,
 abstract   = {{An increased need for elderly care and health care is expected due to a population that is only getting older. Swedish health care is already known to be burdened. As a result, Sweden aims to become the best country in the world in using digitalisation and e-health solutions. 

This thesis was done in collaboration with Doro Care, an international company that offers digital solutions enabling digital telecare at home. The scope of this thesis was to explore a good relationship between a camera-voice service and a senior in need of care. The focus was to investigate how the interaction between these two parties should look by finding the needs of the user to feel secure and trust the technology without a sense of surveillance. 
 
The user’s needs and requirements were found using different data gathering methods such as interviews and questionnaires. Needs such as a discrete device and the need for a screen were used as a basis when generating concepts. This was then followed by creating four low fidelity prototypes and four high fidelity prototypes.
By testing the prototypes, it was discovered that today's older adults (55+) may prefer interacting with bigger screens such as tablets. This could be a generational preference and could change over time. A combination of the three final prototypes or the possibility of choosing between them was discovered to be a good option for a home assistant. More tests would have been needed to explore this possibility further.}},
 author    = {{Wedberg, Louise and Dalgren, Anna}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Design of a Camera-Voice Assistant for Seniors}},
 year     = {{2021}},
}