Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kärleksmigranter. En sociologisk studie av hur habitus och kapital påverkar kärleksmigranters möjligheter i Sverige

Lundquist De Oliveira, Frida Ann-Margret LU (2021) SOCK07 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
I vår tids globaliserade värld med tilltagande turism, utlandsarbete och studier på utländska lärosäten ökar även förekomsten av transnationella kärleksrelationer. Människor träffas, blir förälskade och vill leva tillsammans. Denna kvalitativa studie handlar om kvinnor och män som har migrerat till Sverige på grund av nyetablerad kärleksrelation med en person från Sverige eller annat nordiskt land. Uppsatsen syfte är att öka förståelsen för hur den som migrerat upplevt sig kunna tillgodogöra sig erfarenheter och tillgångar från hemlandet i sin etablering och liv i Sverige samt hur partners tillgångar och samhällsposition eventuellt har bidragit till etableringen. Den teoretiska ansatsen utgörs av Bourdieus handlingsteori. Metodologiskt har... (More)
I vår tids globaliserade värld med tilltagande turism, utlandsarbete och studier på utländska lärosäten ökar även förekomsten av transnationella kärleksrelationer. Människor träffas, blir förälskade och vill leva tillsammans. Denna kvalitativa studie handlar om kvinnor och män som har migrerat till Sverige på grund av nyetablerad kärleksrelation med en person från Sverige eller annat nordiskt land. Uppsatsen syfte är att öka förståelsen för hur den som migrerat upplevt sig kunna tillgodogöra sig erfarenheter och tillgångar från hemlandet i sin etablering och liv i Sverige samt hur partners tillgångar och samhällsposition eventuellt har bidragit till etableringen. Den teoretiska ansatsen utgörs av Bourdieus handlingsteori. Metodologiskt har semistrukturerade intervjuer utgjort grunden för inhämtandet av det empiriska materialet. Resultatet visar att intervjupersonerna upplevt svårigheter att få erkännande för sitt medhavda samlade kapital i Sverige, vilket påverkar kapitalets symboliska värde negativt. Intervjupersonerna har därför behövt återskapa värdet på sitt kapital, samt förvärva nytt kapital, genom att lära sig svenska, genomgå akademisk utbildning på svenskt lärosäte och anpassa sig till en svensk livsstil (eller föreställningen om svensk livsstil). Erfarenheten att kapitalet tappat i värde har påverkat intervjupersonerna på olika sätt. Intervjupersoner med relativt stort ekonomiskt och kulturellt kapital har upplevt motgångarna som större än intervjupersoner med ett relativt litet samlat kapital. De har också i större utsträckning upplevt att deras självbild påverkats negativt vid flytten till Sverige. Eftersom partnern stannar i samma kontext påverkas inte värdet på dennes kapital. Det innebär att par där parterna i respektive hemland haft en relativt likartad kapitalsammansättning plötsligt upplever en förändrad balans avseende kapitalinnehavet och makt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundquist De Oliveira, Frida Ann-Margret LU
supervisor
organization
course
SOCK07 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kärleksmigration, kärleksinvandring, anhöriginvandring, love migration, Bourdieus handlingsteori, symboliskt kapital
language
Swedish
id
9056669
date added to LUP
2021-06-21 09:43:40
date last changed
2021-06-21 09:43:40
@misc{9056669,
 abstract   = {{I vår tids globaliserade värld med tilltagande turism, utlandsarbete och studier på utländska lärosäten ökar även förekomsten av transnationella kärleksrelationer. Människor träffas, blir förälskade och vill leva tillsammans. Denna kvalitativa studie handlar om kvinnor och män som har migrerat till Sverige på grund av nyetablerad kärleksrelation med en person från Sverige eller annat nordiskt land. Uppsatsen syfte är att öka förståelsen för hur den som migrerat upplevt sig kunna tillgodogöra sig erfarenheter och tillgångar från hemlandet i sin etablering och liv i Sverige samt hur partners tillgångar och samhällsposition eventuellt har bidragit till etableringen. Den teoretiska ansatsen utgörs av Bourdieus handlingsteori. Metodologiskt har semistrukturerade intervjuer utgjort grunden för inhämtandet av det empiriska materialet. Resultatet visar att intervjupersonerna upplevt svårigheter att få erkännande för sitt medhavda samlade kapital i Sverige, vilket påverkar kapitalets symboliska värde negativt. Intervjupersonerna har därför behövt återskapa värdet på sitt kapital, samt förvärva nytt kapital, genom att lära sig svenska, genomgå akademisk utbildning på svenskt lärosäte och anpassa sig till en svensk livsstil (eller föreställningen om svensk livsstil). Erfarenheten att kapitalet tappat i värde har påverkat intervjupersonerna på olika sätt. Intervjupersoner med relativt stort ekonomiskt och kulturellt kapital har upplevt motgångarna som större än intervjupersoner med ett relativt litet samlat kapital. De har också i större utsträckning upplevt att deras självbild påverkats negativt vid flytten till Sverige. Eftersom partnern stannar i samma kontext påverkas inte värdet på dennes kapital. Det innebär att par där parterna i respektive hemland haft en relativt likartad kapitalsammansättning plötsligt upplever en förändrad balans avseende kapitalinnehavet och makt.}},
 author    = {{Lundquist De Oliveira, Frida Ann-Margret}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kärleksmigranter. En sociologisk studie av hur habitus och kapital påverkar kärleksmigranters möjligheter i Sverige}},
 year     = {{2021}},
}