Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

BID Sofielund - En kvalitativ studie om polisens roll i det brottsförebyggande arbetet i stadsdelen Sofielund

Forsén, Gina LU and Söder, Elin LU (2021) SOCK08 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
En av polismyndighetens viktigaste arbetsuppgifter är att arbeta brottspreventivt. Detta görs både genom social och situationell brottsprevention, ofta inom ramen för en modell eller ett projekt. En aktuell modell är BID (Business Improvement District), vilken utgår från ett samarbete mellan olika aktörer med utgångspunkt att göra ett område “clean and safe”. Detta görs i syfte att stärka näringslivet och minska brottsligheten. BID implementerades i Sofielund 2014 och vann första pris i European Crime Prevention Award 2019 med anledning av dess goda resultat. Vårt syfte med studien är att undersöka polisens insats i BID Sofielund genom att analysera och diskutera polisens situationella och sociala preventionsarbete, vilken funktion... (More)
En av polismyndighetens viktigaste arbetsuppgifter är att arbeta brottspreventivt. Detta görs både genom social och situationell brottsprevention, ofta inom ramen för en modell eller ett projekt. En aktuell modell är BID (Business Improvement District), vilken utgår från ett samarbete mellan olika aktörer med utgångspunkt att göra ett område “clean and safe”. Detta görs i syfte att stärka näringslivet och minska brottsligheten. BID implementerades i Sofielund 2014 och vann första pris i European Crime Prevention Award 2019 med anledning av dess goda resultat. Vårt syfte med studien är att undersöka polisens insats i BID Sofielund genom att analysera och diskutera polisens situationella och sociala preventionsarbete, vilken funktion samverkan fyller samt problematisera vilken effekt poliserna menar att BID har haft. Vi ämnar till att besvara våra frågeställningar genom en kvalitativ intervjustudie, där vi har intervjuat fyra poliser vilka alla anses vara nyckelinformanter inom BID Sofielund. Utifrån polisens brottsförebyggande arbete har resultaten i förhållande till BID mestadels haft positiva effekter. Polisen har arbetat med konkreta teorier såsom Broken Windows och rutinaktivitetsteorin, vilket har resulterat i att vissa problematiska faktorer som präglat Sofielund har förbättrats. Dessutom har polisens sociala insatser i form av ökad polisiär närvaro skapat ett större förtroende hos de boende, vilket i sin tur kan anses ha ökat den informella sociala kontrollen i området. Poliserna menar att samverkan har varit nyckeln för framgång, tack vare att samtliga aktörer inom BID delat sin lägesbild och tillsammans kunnat arbeta för en positiv områdesutveckling. Områdets utveckling har i sin tur bidragit till att polisen har kunnat effektivisera sina insatser. Det är dock av vikt att poängtera att de positiva effekterna i området inte enbart kan tillskrivas BID, utan kan bero på andra insatser som gjort i området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forsén, Gina LU and Söder, Elin LU
supervisor
organization
course
SOCK08 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
BID, Sofielund, polisen, brottsförebyggande
language
Swedish
id
9056725
date added to LUP
2021-06-21 09:26:24
date last changed
2021-06-21 09:35:06
@misc{9056725,
 abstract   = {{En av polismyndighetens viktigaste arbetsuppgifter är att arbeta brottspreventivt. Detta görs både genom social och situationell brottsprevention, ofta inom ramen för en modell eller ett projekt. En aktuell modell är BID (Business Improvement District), vilken utgår från ett samarbete mellan olika aktörer med utgångspunkt att göra ett område “clean and safe”. Detta görs i syfte att stärka näringslivet och minska brottsligheten. BID implementerades i Sofielund 2014 och vann första pris i European Crime Prevention Award 2019 med anledning av dess goda resultat. Vårt syfte med studien är att undersöka polisens insats i BID Sofielund genom att analysera och diskutera polisens situationella och sociala preventionsarbete, vilken funktion samverkan fyller samt problematisera vilken effekt poliserna menar att BID har haft. Vi ämnar till att besvara våra frågeställningar genom en kvalitativ intervjustudie, där vi har intervjuat fyra poliser vilka alla anses vara nyckelinformanter inom BID Sofielund. Utifrån polisens brottsförebyggande arbete har resultaten i förhållande till BID mestadels haft positiva effekter. Polisen har arbetat med konkreta teorier såsom Broken Windows och rutinaktivitetsteorin, vilket har resulterat i att vissa problematiska faktorer som präglat Sofielund har förbättrats. Dessutom har polisens sociala insatser i form av ökad polisiär närvaro skapat ett större förtroende hos de boende, vilket i sin tur kan anses ha ökat den informella sociala kontrollen i området. Poliserna menar att samverkan har varit nyckeln för framgång, tack vare att samtliga aktörer inom BID delat sin lägesbild och tillsammans kunnat arbeta för en positiv områdesutveckling. Områdets utveckling har i sin tur bidragit till att polisen har kunnat effektivisera sina insatser. Det är dock av vikt att poängtera att de positiva effekterna i området inte enbart kan tillskrivas BID, utan kan bero på andra insatser som gjort i området.}},
 author    = {{Forsén, Gina and Söder, Elin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{BID Sofielund - En kvalitativ studie om polisens roll i det brottsförebyggande arbetet i stadsdelen Sofielund}},
 year     = {{2021}},
}