Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sex, manipulation och mord - En kvalitativ innehållsanalys om hur Flashbackanvändare beskriver gärningspersonerna i fallen Knutbymordet och Arbogamordet.

Johansson, Evelina LU (2021) SOCK08 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
Detta är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka hur Flashbackanvändare beskriver gärningspersonerna i fallen Knutbymordet samt Arbogamordet, med särskilt fokus på att jämföra hur de manliga respektive kvinnliga gärningspersonerna beskrivs. Frågeställningen som studien ämnar besvara är: Hur beskrivs de manliga respektive kvinnliga gärningspersonerna i ”Arbogamordet” och ”Knutbymordet” på Flashback? För att besvara frågeställningen utgår studien från en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats samt inspiration från grundad teori. Två Flashbacktrådar har använts som underlag för studiens empiri, en gällande varje fall. Inläggen har kodats och analyserats med hjälp av analysmetoden analytic bracketing. Materialet har... (More)
Detta är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka hur Flashbackanvändare beskriver gärningspersonerna i fallen Knutbymordet samt Arbogamordet, med särskilt fokus på att jämföra hur de manliga respektive kvinnliga gärningspersonerna beskrivs. Frågeställningen som studien ämnar besvara är: Hur beskrivs de manliga respektive kvinnliga gärningspersonerna i ”Arbogamordet” och ”Knutbymordet” på Flashback? För att besvara frågeställningen utgår studien från en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats samt inspiration från grundad teori. Två Flashbacktrådar har använts som underlag för studiens empiri, en gällande varje fall. Inläggen har kodats och analyserats med hjälp av analysmetoden analytic bracketing. Materialet har analyserats med Pollacks teori om den kriminella kvinnan, Cornish och Clarkes tolkning av rational choice-teorin, samt Elias och Scotsons teori om etablerade och outsiders. Studiens slutsats är att de kvinnliga gärningspersonerna är i fokus i båda trådarna och de beskrivs på ett mer nedvärderande sätt än männen. Bland annat används fler skällsord i beskrivandet av kvinnorna än männen. Resultatet av studien stämmer väl överens med tidigare forskning gällande porträtteringen av manliga och kvinnliga förövare, där kvinnorna också är i fokus och anses värre. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Evelina LU
supervisor
organization
course
SOCK08 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Flashback, Knutbymordet, Arbogamordet, kvalitativ innehållsanalys, rational choice, etablerade och outsiders, den kriminella kvinnan
language
Swedish
id
9056794
date added to LUP
2021-06-21 09:12:28
date last changed
2021-06-21 09:12:28
@misc{9056794,
 abstract   = {{Detta är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka hur Flashbackanvändare beskriver gärningspersonerna i fallen Knutbymordet samt Arbogamordet, med särskilt fokus på att jämföra hur de manliga respektive kvinnliga gärningspersonerna beskrivs. Frågeställningen som studien ämnar besvara är: Hur beskrivs de manliga respektive kvinnliga gärningspersonerna i ”Arbogamordet” och ”Knutbymordet” på Flashback? För att besvara frågeställningen utgår studien från en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats samt inspiration från grundad teori. Två Flashbacktrådar har använts som underlag för studiens empiri, en gällande varje fall. Inläggen har kodats och analyserats med hjälp av analysmetoden analytic bracketing. Materialet har analyserats med Pollacks teori om den kriminella kvinnan, Cornish och Clarkes tolkning av rational choice-teorin, samt Elias och Scotsons teori om etablerade och outsiders. Studiens slutsats är att de kvinnliga gärningspersonerna är i fokus i båda trådarna och de beskrivs på ett mer nedvärderande sätt än männen. Bland annat används fler skällsord i beskrivandet av kvinnorna än männen. Resultatet av studien stämmer väl överens med tidigare forskning gällande porträtteringen av manliga och kvinnliga förövare, där kvinnorna också är i fokus och anses värre.}},
 author    = {{Johansson, Evelina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sex, manipulation och mord - En kvalitativ innehållsanalys om hur Flashbackanvändare beskriver gärningspersonerna i fallen Knutbymordet och Arbogamordet.}},
 year     = {{2021}},
}