Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvinnors riskperception i relation till klimatförändringar

Petersson, Malin LU (2021) SOCK07 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
Forskning visar att kvinnor känner ett större engagemang för klimatet, men också en större oro för klimatförändringar och dess konsekvenser. Tidigare forskning visar även att vita män som har en konservativ politisk orientering är de som är minst oroade för klimatförändringar. Syftet med detta kvalitativa arbete är att med hjälp av intervjuer skapa en förståelse för kvinnors upplevelse av klimatförändringar, samt att undersöka om det finns ett samband med kvinnors politiska orientering och deras riskperception i relation till klimatförändringar. Arbetet kommer också att beröra kvinnors familjesituation och därigenom även undersöka om kvinnors föräldraskap kan påverka deras riskperception i relation till klimatförändringar. Arbetet... (More)
Forskning visar att kvinnor känner ett större engagemang för klimatet, men också en större oro för klimatförändringar och dess konsekvenser. Tidigare forskning visar även att vita män som har en konservativ politisk orientering är de som är minst oroade för klimatförändringar. Syftet med detta kvalitativa arbete är att med hjälp av intervjuer skapa en förståelse för kvinnors upplevelse av klimatförändringar, samt att undersöka om det finns ett samband med kvinnors politiska orientering och deras riskperception i relation till klimatförändringar. Arbetet kommer också att beröra kvinnors familjesituation och därigenom även undersöka om kvinnors föräldraskap kan påverka deras riskperception i relation till klimatförändringar. Arbetet genomsyras av Ullrich Becks teori om risksamhället samt Anthony Giddens teori om ”The politics of climate change”. Resultat i detta arbete visade att framför allt föräldraskap kan påverka kvinnors riskperception i samband med klimatförändringar. Frågan om klimatförändringar är en fråga som är diffus och dess konsekvenser ligger oftast i framtiden, varpå den enskilda individen kan ha svårt att förhålla sig till klimatförändringarnas konsekvenser. Resultatet i detta arbete visade att föräldraskap är en faktor som gör att kvinnorna lättare kan förhålla sig till framtiden. De kvinnor som är föräldrar upplever överlag en större oro för klimatförändringar och resultatet visade även en större medvetenhet i gruppen kvinnor som är föräldrar. Föräldraskapet tycks bidra till att klimatförändringarnas konsekvenser realiserar och på så vis bidrar med ett framtidsperspektiv för dessa kvinnor. Kvinnors politiska orientering baseras på att samtliga kvinnor har fått uppge vad de röstade på i senaste riksdagsvalet. Resultatet visade att det finns vissa skillnader i hur kvinnor upplever klimatförändringar utifrån deras politiska orientering. Resultatet av urvalet i detta arbete är dock mest representerat av kvinnor som röstade till vänster vid det förra riksdagsvalet. Detta gör att det inte går att dra någon slutsats om politisk orientering påverkar kvinnors upplevelse av klimatförändringar. Vidare studier skulle därför vara intressant för att undersöka vidare om politisk orientering kan påverka kvinnors riskperception i relation till klimatförändringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Malin LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om hur svenska kvinnor upplever riskerna med klimatförändringarna
course
SOCK07 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Klimatförändringar, riskperception, kvinnor, politik & föräldraskap
language
Swedish
id
9056845
date added to LUP
2021-06-21 09:42:04
date last changed
2021-06-21 09:42:04
@misc{9056845,
 abstract   = {{Forskning visar att kvinnor känner ett större engagemang för klimatet, men också en större oro för klimatförändringar och dess konsekvenser. Tidigare forskning visar även att vita män som har en konservativ politisk orientering är de som är minst oroade för klimatförändringar. Syftet med detta kvalitativa arbete är att med hjälp av intervjuer skapa en förståelse för kvinnors upplevelse av klimatförändringar, samt att undersöka om det finns ett samband med kvinnors politiska orientering och deras riskperception i relation till klimatförändringar. Arbetet kommer också att beröra kvinnors familjesituation och därigenom även undersöka om kvinnors föräldraskap kan påverka deras riskperception i relation till klimatförändringar. Arbetet genomsyras av Ullrich Becks teori om risksamhället samt Anthony Giddens teori om ”The politics of climate change”. Resultat i detta arbete visade att framför allt föräldraskap kan påverka kvinnors riskperception i samband med klimatförändringar. Frågan om klimatförändringar är en fråga som är diffus och dess konsekvenser ligger oftast i framtiden, varpå den enskilda individen kan ha svårt att förhålla sig till klimatförändringarnas konsekvenser. Resultatet i detta arbete visade att föräldraskap är en faktor som gör att kvinnorna lättare kan förhålla sig till framtiden. De kvinnor som är föräldrar upplever överlag en större oro för klimatförändringar och resultatet visade även en större medvetenhet i gruppen kvinnor som är föräldrar. Föräldraskapet tycks bidra till att klimatförändringarnas konsekvenser realiserar och på så vis bidrar med ett framtidsperspektiv för dessa kvinnor. Kvinnors politiska orientering baseras på att samtliga kvinnor har fått uppge vad de röstade på i senaste riksdagsvalet. Resultatet visade att det finns vissa skillnader i hur kvinnor upplever klimatförändringar utifrån deras politiska orientering. Resultatet av urvalet i detta arbete är dock mest representerat av kvinnor som röstade till vänster vid det förra riksdagsvalet. Detta gör att det inte går att dra någon slutsats om politisk orientering påverkar kvinnors upplevelse av klimatförändringar. Vidare studier skulle därför vara intressant för att undersöka vidare om politisk orientering kan påverka kvinnors riskperception i relation till klimatförändringar.}},
 author    = {{Petersson, Malin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kvinnors riskperception i relation till klimatförändringar}},
 year     = {{2021}},
}