Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Produktutveckling för framtidens arbetsplatser

Ohlin, Philip LU (2021) MMKM10 20211
Product Development
Abstract
Companies have implemented major changes due to the recommendations of remote work introduced by the Swedish Public Health Agency as a result of the Covid-19 pandemic. Remote work has rapidly increased, and the forecast is that this flexible working method will remain. The purpose of this thesis is to examine which challenges remote work entails for offices in the future, and with this data present a concept of a viable product facilitating remote work. To fulfil the purpose, this work is based on the question: How is a consumer product, that facilitates remote work for future workplaces, developed from established requirements?
This work is based on Ulrich and Eppinger's theory of the product development process in combination with the... (More)
Companies have implemented major changes due to the recommendations of remote work introduced by the Swedish Public Health Agency as a result of the Covid-19 pandemic. Remote work has rapidly increased, and the forecast is that this flexible working method will remain. The purpose of this thesis is to examine which challenges remote work entails for offices in the future, and with this data present a concept of a viable product facilitating remote work. To fulfil the purpose, this work is based on the question: How is a consumer product, that facilitates remote work for future workplaces, developed from established requirements?
This work is based on Ulrich and Eppinger's theory of the product development process in combination with the Double Diamond design model developed by the British Design Councils. The work is performed in collaboration with the consulting firm Sigma Connectivity, thus follows their guidelines on construction.
An empirical study, including interviews, laid the foundation for identifying customer needs, which in turn led to concept generation and selection of possible concepts. The final concept selection entailed a revision of customer needs and product requirements along with further concept generations. The assembly- and design choices leading to the final concept are presented in the report together with rendered CAD models.
The synthesis presents a concept of a portable meeting unit. The further developed conference speaker includes features such as a webcam, lamp, and microphone, as well as the ability to wirelessly connect external devices. The bottom is designed as a small round "puck" with a flexible arm containing a camera and lamp. The initially stated product requirements are considered fulfilled, hence this work answers the question by presenting how a consumer product facilitating remote work can be developed. (Less)
Abstract (Swedish)
Företag har genomfört stora förändringar efter att den svenska Folkhälsomyndigheten införde rekommendationer om hemarbete till följd av Covid-19 pandemin. Distansarbete har ökat kraftigt i omfattning och prognosen är att även efter pandemin kommer det flexibla arbetssättet kvarstå. Syftet med det här examensarbetet är att undersöka vilka eventuella utmaningar som distansarbete medför för framtidens kontor och med detta underlag presentera en produkt som kan introduceras för att underlätta distansarbete. För att uppfylla syftet, utgår arbetet från frågeställningen: Hur utvecklas en konsumentprodukt som underlättar distansarbete på framtida arbetsplatser utifrån framtagna produktkrav?
Det här arbetet bygger främst på Ulrich och Eppingers... (More)
Företag har genomfört stora förändringar efter att den svenska Folkhälsomyndigheten införde rekommendationer om hemarbete till följd av Covid-19 pandemin. Distansarbete har ökat kraftigt i omfattning och prognosen är att även efter pandemin kommer det flexibla arbetssättet kvarstå. Syftet med det här examensarbetet är att undersöka vilka eventuella utmaningar som distansarbete medför för framtidens kontor och med detta underlag presentera en produkt som kan introduceras för att underlätta distansarbete. För att uppfylla syftet, utgår arbetet från frågeställningen: Hur utvecklas en konsumentprodukt som underlättar distansarbete på framtida arbetsplatser utifrån framtagna produktkrav?
Det här arbetet bygger främst på Ulrich och Eppingers teori om produktutvecklingsprocessen i kombination med designprocessmodellen Double Diamond framtagen av the British Design Councils. Arbetet utförs i samarbete med konsultbolaget Sigma Connectivity och följer därmed deras riktlinjer gällande konstruktion.
En empirisk studie genom intervjuer lade grunden för identifiering av kundbehov. Detta ledde i sin tur till konceptgenerering och val av möjliga koncept. Det slutgiltiga konceptvalet medförde på nytt identifiering av kundbehov samt fastställelse av produktkrav och ytterligare konceptgenerering. De konstruktions- och designval som lett fram till det slutgiltiga produktkonceptet presenteras i rapporten tillsammans med renderade CAD-modeller.
Syntesen presenterar ett koncept på en portabel mötesenhet, mer specifikt en vidareutveckling av en konferenshögtalare. Högtalaren inkluderar funktioner såsom webbkamera, lampa och mikrofon, samt möjligheter att trådlöst ansluta externa enheter. Enhetens botten är utformad som en liten rund ”puck” med en flexibel arm med kamera och lampa placerad på toppen.
De produktkrav som uppställdes i början av arbetet kan bedömas vara uppfyllda. Arbetet svarar därmed på frågeställningen genom att visa hur en konsumentprodukt som underlättar distansarbete på framtida arbetsplatser kan utvecklas. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
År 2020 var på många sätt ett omvälvande år som innebar stora förändringar i människors vardag – både privat och i arbetslivet. Under våren 2020 tvingades samhället, däribland företag, göra stora omställningar för att följa de rekommendationer om distansarbete som Folkhälsomyndigheten i Sverige tog fram till följd av det nya Coronaviruset, SARS-CoV-2 (Covid-19). Detta ledde till en kraftig ökning av distansarbete och prognosen är att det fortsättningsvis kommer ske mer arbete på distans även efter pandemin. Begreppet ”det hybrida arbetslivet” har myntats för att beskriva den kombination av distansarbete och det mer traditionella kontorsarbetet som nu är mångas vardag.
Syftet med det här examensarbetet är att med en empirisk undersökning... (More)
År 2020 var på många sätt ett omvälvande år som innebar stora förändringar i människors vardag – både privat och i arbetslivet. Under våren 2020 tvingades samhället, däribland företag, göra stora omställningar för att följa de rekommendationer om distansarbete som Folkhälsomyndigheten i Sverige tog fram till följd av det nya Coronaviruset, SARS-CoV-2 (Covid-19). Detta ledde till en kraftig ökning av distansarbete och prognosen är att det fortsättningsvis kommer ske mer arbete på distans även efter pandemin. Begreppet ”det hybrida arbetslivet” har myntats för att beskriva den kombination av distansarbete och det mer traditionella kontorsarbetet som nu är mångas vardag.
Syftet med det här examensarbetet är att med en empirisk undersökning ta fram underlag för vilka eventuella utmaningar som distansarbete medför för framtidens kontor och med detta underlag utveckla en produkt som kan introduceras för att underlätta distansarbete. För att uppfylla syftet, utgår arbetet från frågeställningen:
Hur utvecklas en konsumentprodukt som underlättar distansarbete på framtida arbetsplatser utifrån framtagna produktkrav?
Arbetet utförs i samarbete med konsultbolaget Sigma Connectivity och följer därmed deras riktlinjer gällande konstruktion. Arbetet bygger främst på en erkänd teori om produktutvecklingsprocessen, där fokus är på konceptutveckling. Med hjälp av denna teori tas flera förslag på produkter fram och utvärderas. Därefter väljs en produkt ut för vidare utveckling. Det valda produktkonceptet är en portabel mötesenhet, mer specifikt en vidareutveckling av en konferenshögtalare. Vidareutvecklingen genomförs med hjälp av en välkänd designprocessmodell. Enheten inkluderar funktioner såsom webbkamera, lampa och mikrofon, samt möjligheter att trådlöst ansluta externa enheter. Enhetens botten är utformad som en liten rund ”puck” med en flexibel arm med kameran och lampan placerad på toppen. De konstruktions- och designval som leder fram till det slutgiltiga konceptet presenteras i rapporten tillsammans med skisser och datorframtagna 3D-modeller.
Tanken är att produkten ska användas i enskilda videomöten hela arbetsdagar för personer som arbetar mycket på distans. Enheten kan kopplas antingen till en dator eller en mobiltelefon, samtidigt som hög kvalité upprätthålls i videomöten. Produktkraven som uppställdes i början av arbetet anses vara uppfyllda, och arbetet svarar därmed på frågeställningen genom att visa hur en konsumentprodukt som underlättar distansarbete på framtida arbetsplatser kan utvecklas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ohlin, Philip LU
supervisor
organization
alternative title
Utveckling av produktkoncept för distansarbete
course
MMKM10 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Produktutveckling, konceptgenerering, CAD, distansarbete, arbetsenhet
language
Swedish
id
9056849
date added to LUP
2021-06-21 11:44:02
date last changed
2021-06-21 11:44:02
@misc{9056849,
 abstract   = {{Companies have implemented major changes due to the recommendations of remote work introduced by the Swedish Public Health Agency as a result of the Covid-19 pandemic. Remote work has rapidly increased, and the forecast is that this flexible working method will remain. The purpose of this thesis is to examine which challenges remote work entails for offices in the future, and with this data present a concept of a viable product facilitating remote work. To fulfil the purpose, this work is based on the question: How is a consumer product, that facilitates remote work for future workplaces, developed from established requirements?
This work is based on Ulrich and Eppinger's theory of the product development process in combination with the Double Diamond design model developed by the British Design Councils. The work is performed in collaboration with the consulting firm Sigma Connectivity, thus follows their guidelines on construction.
An empirical study, including interviews, laid the foundation for identifying customer needs, which in turn led to concept generation and selection of possible concepts. The final concept selection entailed a revision of customer needs and product requirements along with further concept generations. The assembly- and design choices leading to the final concept are presented in the report together with rendered CAD models. 
The synthesis presents a concept of a portable meeting unit. The further developed conference speaker includes features such as a webcam, lamp, and microphone, as well as the ability to wirelessly connect external devices. The bottom is designed as a small round "puck" with a flexible arm containing a camera and lamp. The initially stated product requirements are considered fulfilled, hence this work answers the question by presenting how a consumer product facilitating remote work can be developed.}},
 author    = {{Ohlin, Philip}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Produktutveckling för framtidens arbetsplatser}},
 year     = {{2021}},
}