Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Allmänhetens åsikter och kunskap om blågröna lösningar

Henrikson, Hanna LU (2021) MVEM30 20211
Studies in Environmental Science
Abstract
Due to the changing climate, rainfall in Sweden is expected to increase with about 20%-25% during this century which means that there is a need for climate adaptation to mitigate the problems that follow heavy rainfall. A way to climate adapt cities is by implementing bluegreen solutions.

This study is about a system of blue-green solutions in a residential area in Lund. The system consists of five rain gardens and a stormwater pond. The aim of the study is to investigate the local residents’ opinions and understanding of the blue-green solutions. The aim is also to see if these solutions are the most suitable ones for the area in question according to the people who have worked on the project. A survey was distributed to the residents,... (More)
Due to the changing climate, rainfall in Sweden is expected to increase with about 20%-25% during this century which means that there is a need for climate adaptation to mitigate the problems that follow heavy rainfall. A way to climate adapt cities is by implementing bluegreen solutions.

This study is about a system of blue-green solutions in a residential area in Lund. The system consists of five rain gardens and a stormwater pond. The aim of the study is to investigate the local residents’ opinions and understanding of the blue-green solutions. The aim is also to see if these solutions are the most suitable ones for the area in question according to the people who have worked on the project. A survey was distributed to the residents, and the people who worked on the project or with the maintenance of the blue-green solutions were interviewed. The interviewees worked at Lund municipality or VA-SYD.

According to the interviewees the blue-green solutions are suitable for the location; they take care of the water issues, they provide a speed reducing measure and they make the area more aesthetically pleasing. The residents in the neighbourhoods that surround the blue-green solutions are generally positive about the solutions. Most of the residents are aware that the solutions are made for dealing with stormwater and flooding as well as reducing traffic speed.
There were not that many residents that were aware that they increase biodiversity and serve as a carbon sink and air purifier.

This study is aiming to convey the importance of being sure that the right blue-green solutions are implemented. Furthermore, it is important that the local residents are aware of what blue-green solutions do and that they appreciate having blue-green solutions in their area since this affects the ability to develop more blue-green solutions in the future. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Allmänhetens åsikter och kunskap om blågröna lösningar

Vad tycker de boende i ett lundensiskt bostadsområde om de blågröna lösningar som
implementerats där, och förstår de vad lösningarna är till för? Har planerarna bakom projektet valt rätt lösningar att implementera? Nedan kommer en sammanfattning av studien som svarar på dessa frågor.

På grund av klimatförändringarna kommer nederbörden i Sverige öka med cirka 20%-25%
under detta sekel. Detta innebär att det finns ett behov av att klimatanpassa de svenska städerna för att motverka de problem som nederbörden för med sig. Ett sätt att anpassa städerna är att implementera blågröna lösningar.

Syftet med denna studie var att undersöka vad de som bor i området kring... (More)
Allmänhetens åsikter och kunskap om blågröna lösningar

Vad tycker de boende i ett lundensiskt bostadsområde om de blågröna lösningar som
implementerats där, och förstår de vad lösningarna är till för? Har planerarna bakom projektet valt rätt lösningar att implementera? Nedan kommer en sammanfattning av studien som svarar på dessa frågor.

På grund av klimatförändringarna kommer nederbörden i Sverige öka med cirka 20%-25%
under detta sekel. Detta innebär att det finns ett behov av att klimatanpassa de svenska städerna för att motverka de problem som nederbörden för med sig. Ett sätt att anpassa städerna är att implementera blågröna lösningar.

Syftet med denna studie var att undersöka vad de som bor i området kring Gästgivarevägen i Lund tycker om de blågröna lösningar som har implementerats där samt de boendes förståelse av dessa lösningar. Dessutom undersöktes hur väl dessa lösningar har fungerat och om de var optimala för platsen enligt de som genomförde projektet eller jobbar med lösningarna idag.

För att besvara forskningsfrågorna har två av planerarna bakom projektet samt tre personer som har jobbat med lösningarna på olika sätt intervjuats. En enkät har även distribuerats till de som bor i området där lösningarna byggdes för att undersöka deras åsikter samt kunskap om lösningarna.

De boende var generellt positivt inställda till de blågröna lösningarna och de flesta var medvetna om att deras funktion var att ta hand om dagvatten, verka som översvämningsskydd samt att utgöra en fartsänkande funktion på gatan. Färre var medvetna om att lösningarna även agerar som kolsänkor/luftrenare och att de bidrar till ökad biodiversitet. De som planerade lösningar var nöjda över projektets utfall. De anser att lösningarna var de rätta för platsen samt att de har fungerat som önskat. Dock har det inte gjorts någon uppföljningsstudie över hur väl de tar hand om dagvatten men det har inte skett några nya översvämningar sedan de byggdes år 2018.

Resultatet av denna studie kan förhoppningsvis användas för att få en inblick i hur
allmänheten i Sverige ser på byggnationen av blågröna lösningar i deras bostadsområden, vilket är viktigt för att främja utvecklingen av blågröna lösningar i Sverige. Denna studie kan dock inte generaliseras till hela den svenska befolkningen utan endast tala för hur personerna i bostadsområdet vid Gästgivarevägen ser på blågröna lösningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Henrikson, Hanna LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Blue-green solutions, Public opinion and knowledge, Rain gardens, Stormwater pond.
language
Swedish
id
9057068
date added to LUP
2021-06-30 13:40:59
date last changed
2021-06-30 13:40:59
@misc{9057068,
 abstract   = {{Due to the changing climate, rainfall in Sweden is expected to increase with about 20%-25% during this century which means that there is a need for climate adaptation to mitigate the problems that follow heavy rainfall. A way to climate adapt cities is by implementing bluegreen solutions.

This study is about a system of blue-green solutions in a residential area in Lund. The system consists of five rain gardens and a stormwater pond. The aim of the study is to investigate the local residents’ opinions and understanding of the blue-green solutions. The aim is also to see if these solutions are the most suitable ones for the area in question according to the people who have worked on the project. A survey was distributed to the residents, and the people who worked on the project or with the maintenance of the blue-green solutions were interviewed. The interviewees worked at Lund municipality or VA-SYD.

According to the interviewees the blue-green solutions are suitable for the location; they take care of the water issues, they provide a speed reducing measure and they make the area more aesthetically pleasing. The residents in the neighbourhoods that surround the blue-green solutions are generally positive about the solutions. Most of the residents are aware that the solutions are made for dealing with stormwater and flooding as well as reducing traffic speed. 
There were not that many residents that were aware that they increase biodiversity and serve as a carbon sink and air purifier.

This study is aiming to convey the importance of being sure that the right blue-green solutions are implemented. Furthermore, it is important that the local residents are aware of what blue-green solutions do and that they appreciate having blue-green solutions in their area since this affects the ability to develop more blue-green solutions in the future.}},
 author    = {{Henrikson, Hanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Allmänhetens åsikter och kunskap om blågröna lösningar}},
 year     = {{2021}},
}