Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rätten till vatten och sanitet i Darfurkonfliktens spår

Thulin, Simon LU (2021) MRSK62 20211
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Darfurkonflikten är en av de mest våldsamma och brutala konflikter som har präglat 2000-talet. Vad som har orsakat konflikten är en fråga som har delat den akademiska världen i två tydliga läger, ett som argumenterar för att klimatförändringarna är den primära orsaken till konflikten. Medan andra hävdar att politiska beslut ligger bakom det hatt och splittringar som har präglat konflikten. Samtidigt är den enskilda individens rätt till vatten och sanitet hotad av konflikten, där tusentals civila fortfarande lever utan rent eller rinnande vatten. Vattnets status som en mänsklig rättighet är hotad.

Syftet med den här uppsatsen är analysera Darfurkonfliktens bakomliggande orsaker. Vilket görs genom att analysera Sudans historia efter sin... (More)
Darfurkonflikten är en av de mest våldsamma och brutala konflikter som har präglat 2000-talet. Vad som har orsakat konflikten är en fråga som har delat den akademiska världen i två tydliga läger, ett som argumenterar för att klimatförändringarna är den primära orsaken till konflikten. Medan andra hävdar att politiska beslut ligger bakom det hatt och splittringar som har präglat konflikten. Samtidigt är den enskilda individens rätt till vatten och sanitet hotad av konflikten, där tusentals civila fortfarande lever utan rent eller rinnande vatten. Vattnets status som en mänsklig rättighet är hotad.

Syftet med den här uppsatsen är analysera Darfurkonfliktens bakomliggande orsaker. Vilket görs genom att analysera Sudans historia efter sin självständighet 1958, och de tre första åren av Darfurkonflikten. Därtill syftar uppsatsen till att undersöka vattenrättens position, både internationellt och för Sudan under själva konflikten.

Resultaten som denna uppsats finner är att Darfurkonflikten har drivits av årtionden av politisk diskriminering av personer med en icke-arabisk etnicitet. Vilket inkluderar lika rätt och tillgång till egendom och mark, oviljan eller oförmåga från den sudanska regeringen att upprätthålla alla medborgares rättigheter, och att beväpna och välja en sida i en intern etnisk konflikt. En av de utlösande händelserna till konflikten, var effekterna av klimatförändringarna där torkan under 1980-talet hade en betydande inverkan på både tillgången vatten och bördiga landområden. Under Darfurkonflikten har Sudans regering även misslyckats med att tillämpa både internationell och nationella åtaganden. Där regeringen bland annat har förstört vattenkällor i vissa delar av regionen, något som har drabbat vissa etniska grupper hårdare än andra. (Less)
Popular Abstract
The Darfur conflict is one of the most violent and brutal conflicts during the 21st century. There is still an ongoing debate over the cause of the conflict that has split the academic world in primarily two different camps. One that argues that climate change is the primary cause of the conflict, and another that argues that political decisions are the main factor for the conflict. At the same time the individual right to fresh water is under threat by the conflict, with thousands of civilians still living without access to clean or running water. The situation and status for fresh water as a human right is therefore under threat.

The purpose of this essay is to analyse the primary cause of the Darfur conflict, that is accomplished by... (More)
The Darfur conflict is one of the most violent and brutal conflicts during the 21st century. There is still an ongoing debate over the cause of the conflict that has split the academic world in primarily two different camps. One that argues that climate change is the primary cause of the conflict, and another that argues that political decisions are the main factor for the conflict. At the same time the individual right to fresh water is under threat by the conflict, with thousands of civilians still living without access to clean or running water. The situation and status for fresh water as a human right is therefore under threat.

The purpose of this essay is to analyse the primary cause of the Darfur conflict, that is accomplished by going back to the independence of Sudan in 1958, and to the first three years of the conflict. In addition, will this essay also analyse the position of fresh water law and rules, both international, and in Sudan during the Darfur conflict.

The results that this essay finds, are that the Darfur conflict have been driven by decades of political discrimination of non-Arabic ethnicities, that includes the equal right and access to own land and property, the negation of the civic duties that the government has, and arming and taking side in an ethnic conflict by arming their own militia force. One of the triggering events to the conflict, was the impact of climate change, where the droughts in the 1980's had a significant impact regarding both the access of resources as both water and fertility land. During the Darfur conflict, the government of Sudan, has also failed to enforce both the international law, in regard to the access of fresh water for its citizens, by both targeting water sources, and not taking appropriate decisions to avoid a water crisis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thulin, Simon LU
supervisor
organization
course
MRSK62 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Darfurkonflikten, mänskliga rättigheter, rätten till vatten, Sudan The Darfur conflict, human rights, the right to fresh water, Sudan
language
Swedish
English
id
9057354
date added to LUP
2021-08-17 08:27:50
date last changed
2021-08-17 08:27:50
@misc{9057354,
 abstract   = {{Darfurkonflikten är en av de mest våldsamma och brutala konflikter som har präglat 2000-talet. Vad som har orsakat konflikten är en fråga som har delat den akademiska världen i två tydliga läger, ett som argumenterar för att klimatförändringarna är den primära orsaken till konflikten. Medan andra hävdar att politiska beslut ligger bakom det hatt och splittringar som har präglat konflikten. Samtidigt är den enskilda individens rätt till vatten och sanitet hotad av konflikten, där tusentals civila fortfarande lever utan rent eller rinnande vatten. Vattnets status som en mänsklig rättighet är hotad.

Syftet med den här uppsatsen är analysera Darfurkonfliktens bakomliggande orsaker. Vilket görs genom att analysera Sudans historia efter sin självständighet 1958, och de tre första åren av Darfurkonflikten. Därtill syftar uppsatsen till att undersöka vattenrättens position, både internationellt och för Sudan under själva konflikten. 

Resultaten som denna uppsats finner är att Darfurkonflikten har drivits av årtionden av politisk diskriminering av personer med en icke-arabisk etnicitet. Vilket inkluderar lika rätt och tillgång till egendom och mark, oviljan eller oförmåga från den sudanska regeringen att upprätthålla alla medborgares rättigheter, och att beväpna och välja en sida i en intern etnisk konflikt. En av de utlösande händelserna till konflikten, var effekterna av klimatförändringarna där torkan under 1980-talet hade en betydande inverkan på både tillgången vatten och bördiga landområden. Under Darfurkonflikten har Sudans regering även misslyckats med att tillämpa både internationell och nationella åtaganden. Där regeringen bland annat har förstört vattenkällor i vissa delar av regionen, något som har drabbat vissa etniska grupper hårdare än andra.}},
 author    = {{Thulin, Simon}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Rätten till vatten och sanitet i Darfurkonfliktens spår}},
 year     = {{2021}},
}