Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Undervärderade och uteslutna? - En kvalitativ undersökning om respektabilitet och klass i relation till utanförskap bland ungdomar med invandrarbakgrund i utsatta områden i Stockholms län

Pellicano, Anna LU (2021) SOCK07 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna kvalitativa undersökning fokuserar på att undersöka ungdomars egen självuppfattning utifrån hur de själva anser sig blir sedda och behandlade i samhället just för att de är invandrare och boendes i utsatta områden. Teorin grundas på Beverly Skeggs teori om respektabilitet och klass.

Den metod som används i genomförandet av undersökningen är en blandning av kvalitativa semistrukturerade intervjuer och tematisk analys. Det empiriska underlaget kommer från intervjuer av fyra unga män. Rapporter från olika myndigheter ligger till grund för den tematiska analysen.

Undersökningens resultat är att ungdomar med invandrarbakgrund känner ett stigma av att både ha ett utomeuropeiskt utseende och att bo i de beryktade utsatta områdena i... (More)
Denna kvalitativa undersökning fokuserar på att undersöka ungdomars egen självuppfattning utifrån hur de själva anser sig blir sedda och behandlade i samhället just för att de är invandrare och boendes i utsatta områden. Teorin grundas på Beverly Skeggs teori om respektabilitet och klass.

Den metod som används i genomförandet av undersökningen är en blandning av kvalitativa semistrukturerade intervjuer och tematisk analys. Det empiriska underlaget kommer från intervjuer av fyra unga män. Rapporter från olika myndigheter ligger till grund för den tematiska analysen.

Undersökningens resultat är att ungdomar med invandrarbakgrund känner ett stigma av att både ha ett utomeuropeiskt utseende och att bo i de beryktade utsatta områdena i Stockholms län. Hur utanför samhället de känner sig är mest beroende av hur länge en individ har bott i Sverige. Studien visar att även de högpresterande och välanpassade ungdomarna känner ett utanförskap. Deras framtidstro är överlag som hos de flesta ungdomar men återigen spelar längden på ens vistelse i Sverige stor roll. De som varit här kortast tid har svårare med språket och har inte lika positiv inställning och tro till att de har möjlighet att forma sin framtid som de önskar.

Undersökningen visar att det finns en upplevd skillnad mellan ungdomar med invandrarbakgrund och svenska ungdomar. Ungdomar med invandrarbakgrund boendes i utsatta områden har i regel ett annat utgångsläge än vad svenska ungdomar har gällande socioekonomiska förutsättningar och de ses ner på som att de tillhör en lägre klass för att de anses vara för olika merparten av de svenska ungdomarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pellicano, Anna LU
supervisor
organization
course
SOCK07 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
respektabilitet, utsatta områden, utanförskap, invandrarbakgrund, ojämlikhet
language
Swedish
id
9057405
date added to LUP
2021-06-22 09:30:30
date last changed
2021-06-22 09:30:30
@misc{9057405,
 abstract   = {{Denna kvalitativa undersökning fokuserar på att undersöka ungdomars egen självuppfattning utifrån hur de själva anser sig blir sedda och behandlade i samhället just för att de är invandrare och boendes i utsatta områden. Teorin grundas på Beverly Skeggs teori om respektabilitet och klass. 

Den metod som används i genomförandet av undersökningen är en blandning av kvalitativa semistrukturerade intervjuer och tematisk analys. Det empiriska underlaget kommer från intervjuer av fyra unga män. Rapporter från olika myndigheter ligger till grund för den tematiska analysen.

Undersökningens resultat är att ungdomar med invandrarbakgrund känner ett stigma av att både ha ett utomeuropeiskt utseende och att bo i de beryktade utsatta områdena i Stockholms län. Hur utanför samhället de känner sig är mest beroende av hur länge en individ har bott i Sverige. Studien visar att även de högpresterande och välanpassade ungdomarna känner ett utanförskap. Deras framtidstro är överlag som hos de flesta ungdomar men återigen spelar längden på ens vistelse i Sverige stor roll. De som varit här kortast tid har svårare med språket och har inte lika positiv inställning och tro till att de har möjlighet att forma sin framtid som de önskar.

Undersökningen visar att det finns en upplevd skillnad mellan ungdomar med invandrarbakgrund och svenska ungdomar. Ungdomar med invandrarbakgrund boendes i utsatta områden har i regel ett annat utgångsläge än vad svenska ungdomar har gällande socioekonomiska förutsättningar och de ses ner på som att de tillhör en lägre klass för att de anses vara för olika merparten av de svenska ungdomarna.}},
 author    = {{Pellicano, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Undervärderade och uteslutna? - En kvalitativ undersökning om respektabilitet och klass i relation till utanförskap bland ungdomar med invandrarbakgrund i utsatta områden i Stockholms län}},
 year     = {{2021}},
}