Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Makten och härligheten

Viinikka, Ulrika LU (2021) SOCK07 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
Författare: Ulrika Viinikka
Titel: Makten och härligheten – Svenska kriminalvårdares upplevelse av att arbeta med tvångsåtgärder
Kandidatuppsats, SOCK07
Handledare: Kjell Nilsson
Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2021

Kriminalvården är en myndighet som arbetar med tvångsåtgärder. Tvångsåtgärderna blir särskilt tydliga på anstalter där klienter frihetsberövas. För att kunna uträtta dessa tvångsåtgärder krävs kriminalvårdare. Kriminalvårdarens arbetsroll kan även innebära att de är tvungna att utöva våldshandlingar gentemot klienter. Denna studie fokuserar på kriminalvårdares upplevelse av att arbeta med tvångsåtgärder samt att utöva våld i tjänsten. Syftet är att utforska kriminalvårdarnas upplevelse av att utöva... (More)
Författare: Ulrika Viinikka
Titel: Makten och härligheten – Svenska kriminalvårdares upplevelse av att arbeta med tvångsåtgärder
Kandidatuppsats, SOCK07
Handledare: Kjell Nilsson
Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2021

Kriminalvården är en myndighet som arbetar med tvångsåtgärder. Tvångsåtgärderna blir särskilt tydliga på anstalter där klienter frihetsberövas. För att kunna uträtta dessa tvångsåtgärder krävs kriminalvårdare. Kriminalvårdarens arbetsroll kan även innebära att de är tvungna att utöva våldshandlingar gentemot klienter. Denna studie fokuserar på kriminalvårdares upplevelse av att arbeta med tvångsåtgärder samt att utöva våld i tjänsten. Syftet är att utforska kriminalvårdarnas upplevelse av att utöva tvångsåtgärder och hur de förhåller sig till detta i sin arbetsroll. Uppsatsen bygger på intervjuer av kriminalvårdare som arbetar på en anstalt av säkerhetsklass 1. Intervjuunderlaget har därefter analyserats utifrån en diskursiv analys kopplat till Michel Foucaults teori om makt samt Erving Goffmans teori om rollgestaltning.
Resultatet visar att intervjupersonerna upplever att kriminalvårdare måste vara lugna, stabila och mentalt kyliga för att göra en trovärdig rollgestaltning som en kompetent kriminalvårdare. Dessa egenskaper införlivas i utövandet av tvångsåtgärderna för att göra maktutövandet humant. Vidare framkommer att intervjupersonerna upplever att tvångsåtgärder och våldshandlingar kan vara nödvändiga i deras tjänsteutövande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Viinikka, Ulrika LU
supervisor
organization
alternative title
Svenska kriminalvårdares upplevelse av att arbeta med tvångsåtgärder
course
SOCK07 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kriminalvården, tvångsåtgärder, våldsutövning, rollgestaltning, makt.
language
Swedish
id
9057443
date added to LUP
2021-06-22 09:31:45
date last changed
2021-06-22 09:31:45
@misc{9057443,
 abstract   = {{Författare: Ulrika Viinikka 
Titel: Makten och härligheten – Svenska kriminalvårdares upplevelse av att arbeta med tvångsåtgärder 
Kandidatuppsats, SOCK07 
Handledare: Kjell Nilsson 
Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2021

Kriminalvården är en myndighet som arbetar med tvångsåtgärder. Tvångsåtgärderna blir särskilt tydliga på anstalter där klienter frihetsberövas. För att kunna uträtta dessa tvångsåtgärder krävs kriminalvårdare. Kriminalvårdarens arbetsroll kan även innebära att de är tvungna att utöva våldshandlingar gentemot klienter. Denna studie fokuserar på kriminalvårdares upplevelse av att arbeta med tvångsåtgärder samt att utöva våld i tjänsten. Syftet är att utforska kriminalvårdarnas upplevelse av att utöva tvångsåtgärder och hur de förhåller sig till detta i sin arbetsroll. Uppsatsen bygger på intervjuer av kriminalvårdare som arbetar på en anstalt av säkerhetsklass 1. Intervjuunderlaget har därefter analyserats utifrån en diskursiv analys kopplat till Michel Foucaults teori om makt samt Erving Goffmans teori om rollgestaltning. 
Resultatet visar att intervjupersonerna upplever att kriminalvårdare måste vara lugna, stabila och mentalt kyliga för att göra en trovärdig rollgestaltning som en kompetent kriminalvårdare. Dessa egenskaper införlivas i utövandet av tvångsåtgärderna för att göra maktutövandet humant. Vidare framkommer att intervjupersonerna upplever att tvångsåtgärder och våldshandlingar kan vara nödvändiga i deras tjänsteutövande.}},
 author    = {{Viinikka, Ulrika}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Makten och härligheten}},
 year     = {{2021}},
}