Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En sjuk gemenskap - En netnografisk studie av en Facebookgrupp för individer med utmattningssyndrom

Eriksson, Maria LU (2021) SOCK07 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
Psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar och sjukfallslängden har ökat över tid. En av de främsta orsakerna till detta är utmattningssyndrom [UMS]. UMS kännetecknas bland annat av social isolering. Gemenskaper på internet för individer som lider av utmattningssyndrom är dock välbesökta.
Med netnografisk explorativ ansats undersöktes en privat Facebookgrupp riktad till individer med UMS. Den teoretiska inramningen utgjordes av symbolisk interaktionism. Det empiriska material som samlades in bestod av den interaktion som skedde mellan medlemmarna i den aktuella gruppen under en fyra veckor lång observationsperiod. Transkriberingen av materialet mynnade slutligen ut i tre tydliga teman: 1) En... (More)
Psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar och sjukfallslängden har ökat över tid. En av de främsta orsakerna till detta är utmattningssyndrom [UMS]. UMS kännetecknas bland annat av social isolering. Gemenskaper på internet för individer som lider av utmattningssyndrom är dock välbesökta.
Med netnografisk explorativ ansats undersöktes en privat Facebookgrupp riktad till individer med UMS. Den teoretiska inramningen utgjordes av symbolisk interaktionism. Det empiriska material som samlades in bestod av den interaktion som skedde mellan medlemmarna i den aktuella gruppen under en fyra veckor lång observationsperiod. Transkriberingen av materialet mynnade slutligen ut i tre tydliga teman: 1) En trygg gemenskap 2) Vara duktig 3) Relationer. UMS var en livsomvälvande erfarenhet för dem som drabbats. Brist på förståelse utanför gruppen ledde till frustration och känslor av otillräcklighet. Facebookgruppen erbjöd sina medlemmar en trygg plats för interaktion. Medlemmarna fick en förståelse och acceptans som var svår att få från omgivningen offline. Gruppen fungerade även som forum för att ventilera de relationsproblem som uppstått till följd av UMS. Utöver detta tjänade gruppen också som ett utrymme för omförhandling av subjektiva verkligheter för att hantera sin sjukdom. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Maria LU
supervisor
organization
course
SOCK07 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
utmattningssyndrom, netnografi, Facebook, symbolisk interaktionism
language
Swedish
id
9057599
date added to LUP
2021-06-22 17:32:12
date last changed
2021-06-22 17:32:12
@misc{9057599,
 abstract   = {{Psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar och sjukfallslängden har ökat över tid. En av de främsta orsakerna till detta är utmattningssyndrom [UMS]. UMS kännetecknas bland annat av social isolering. Gemenskaper på internet för individer som lider av utmattningssyndrom är dock välbesökta. 
 Med netnografisk explorativ ansats undersöktes en privat Facebookgrupp riktad till individer med UMS. Den teoretiska inramningen utgjordes av symbolisk interaktionism. Det empiriska material som samlades in bestod av den interaktion som skedde mellan medlemmarna i den aktuella gruppen under en fyra veckor lång observationsperiod. Transkriberingen av materialet mynnade slutligen ut i tre tydliga teman: 1) En trygg gemenskap 2) Vara duktig 3) Relationer. UMS var en livsomvälvande erfarenhet för dem som drabbats. Brist på förståelse utanför gruppen ledde till frustration och känslor av otillräcklighet. Facebookgruppen erbjöd sina medlemmar en trygg plats för interaktion. Medlemmarna fick en förståelse och acceptans som var svår att få från omgivningen offline. Gruppen fungerade även som forum för att ventilera de relationsproblem som uppstått till följd av UMS. Utöver detta tjänade gruppen också som ett utrymme för omförhandling av subjektiva verkligheter för att hantera sin sjukdom.}},
 author    = {{Eriksson, Maria}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En sjuk gemenskap - En netnografisk studie av en Facebookgrupp för individer med utmattningssyndrom}},
 year     = {{2021}},
}