Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Vad händer när det blir tyst - har mamma dött då?" - En kvalitativ studie om socialtjänstarbetares upplevelser kring arbetet med barn som bevittnat våld i nära relationer

Johansson, Ida LU and Tervonen, Alva (2021) SOCK08 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
Barn som bevittnat våld i nära relationer är en utsatt grupp vars behov ofta förbises(Socialstyrelsen 2019). Såväl svensk som internationell forskning på området visar att denna form av utsatthet får allvarliga konsekvenser på både lång och kort sikt. Samtidigt indikerar andra studier på kunskapsluckor och brister i arbetet med barn som bevittnat våld vilket resulterar i att dessa barn inte får den hjälp och stöd som de har rätt till. På senare tid har problematiken uppmärksammats och ett lagförslag om ett barnfridsbrott är nu aktuellt. Barnfridsbrottet skulle innebära en kriminalisering av att utsätta barn för att bevittna våld mellan närstående. Syftet med denna studie var att få en större förståelse för socialtjänstens arbete och de... (More)
Barn som bevittnat våld i nära relationer är en utsatt grupp vars behov ofta förbises(Socialstyrelsen 2019). Såväl svensk som internationell forskning på området visar att denna form av utsatthet får allvarliga konsekvenser på både lång och kort sikt. Samtidigt indikerar andra studier på kunskapsluckor och brister i arbetet med barn som bevittnat våld vilket resulterar i att dessa barn inte får den hjälp och stöd som de har rätt till. På senare tid har problematiken uppmärksammats och ett lagförslag om ett barnfridsbrott är nu aktuellt. Barnfridsbrottet skulle innebära en kriminalisering av att utsätta barn för att bevittna våld mellan närstående. Syftet med denna studie var att få en större förståelse för socialtjänstens arbete och de utmaningar som de ställs inför. Vidare att försöka förstå barn som bevittnat våld som brottsoffer utifrån socialtjänstarbetarnas upplevelser, till sist deras inställning till ett eventuellt barnfridsbrott. Studien genomfördes med hjälp av sex semistrukturerade intervjuer med socialtjänstarbetare och en informant från ett kriscentrum. Resultaten analyserades med hjälp av tidigare forskning samt teorierna “det idealiska offret” och gräsrotsbyråkrati. Resultatet av studien visar att en stor okunskap kring barn som bevittnat våld råder i samhället i stort, vilket får negativa konsekvenser såväl för socialtjänstarbetarnas arbete som för barnen. Informanterna anser även att det finns behov av ett utökat straffrättsligt skydd i form av ett barnfridsbrott för att förbättra förutsättningarna för barn som bevittnat våld i nära relationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Ida LU and Tervonen, Alva
supervisor
organization
course
SOCK08 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
barn, bevittnat våld i nära relationer, barnfridsbrott, socialtjänsten, gräsrotsbyråkrati, det idealiska offret
language
Swedish
id
9057840
date added to LUP
2021-06-22 17:34:36
date last changed
2021-06-22 17:34:36
@misc{9057840,
 abstract   = {{Barn som bevittnat våld i nära relationer är en utsatt grupp vars behov ofta förbises(Socialstyrelsen 2019). Såväl svensk som internationell forskning på området visar att denna form av utsatthet får allvarliga konsekvenser på både lång och kort sikt. Samtidigt indikerar andra studier på kunskapsluckor och brister i arbetet med barn som bevittnat våld vilket resulterar i att dessa barn inte får den hjälp och stöd som de har rätt till. På senare tid har problematiken uppmärksammats och ett lagförslag om ett barnfridsbrott är nu aktuellt. Barnfridsbrottet skulle innebära en kriminalisering av att utsätta barn för att bevittna våld mellan närstående. Syftet med denna studie var att få en större förståelse för socialtjänstens arbete och de utmaningar som de ställs inför. Vidare att försöka förstå barn som bevittnat våld som brottsoffer utifrån socialtjänstarbetarnas upplevelser, till sist deras inställning till ett eventuellt barnfridsbrott. Studien genomfördes med hjälp av sex semistrukturerade intervjuer med socialtjänstarbetare och en informant från ett kriscentrum. Resultaten analyserades med hjälp av tidigare forskning samt teorierna “det idealiska offret” och gräsrotsbyråkrati. Resultatet av studien visar att en stor okunskap kring barn som bevittnat våld råder i samhället i stort, vilket får negativa konsekvenser såväl för socialtjänstarbetarnas arbete som för barnen. Informanterna anser även att det finns behov av ett utökat straffrättsligt skydd i form av ett barnfridsbrott för att förbättra förutsättningarna för barn som bevittnat våld i nära relationer.}},
 author    = {{Johansson, Ida and Tervonen, Alva}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Vad händer när det blir tyst - har mamma dött då?" - En kvalitativ studie om socialtjänstarbetares upplevelser kring arbetet med barn som bevittnat våld i nära relationer}},
 year     = {{2021}},
}