Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brottsoffer undantaget - En kvalitativ rättssociologisk studie över vad som krävs för att poliser ska få kränkningsersättning och således uppnå status som idealt offer.

Johansson, Marlene LU and Grönberg, Louise LU (2021) RÄSK02 20211
Department of Sociology of Law
Abstract
This study researches the social and legal norms surrounding police officers who have become victims for threat and violence crimes in the line of duty. It is based on three different data materials consisting of interviews with swedish police officers, documentanalyze of Swedish court documents and documents from The Swedish Crime Victim Compensation and Support Authority. By modifying Nils Christies theory about the ideal crime victim to fit the image when a police officer reaches status as a victim, the theory has been used as a template to analyze the material. The study aimed to answer the questions about which norms surround the police as crime victims, and what impact can these norms have? Findings show tendencies of the effect that... (More)
This study researches the social and legal norms surrounding police officers who have become victims for threat and violence crimes in the line of duty. It is based on three different data materials consisting of interviews with swedish police officers, documentanalyze of Swedish court documents and documents from The Swedish Crime Victim Compensation and Support Authority. By modifying Nils Christies theory about the ideal crime victim to fit the image when a police officer reaches status as a victim, the theory has been used as a template to analyze the material. The study aimed to answer the questions about which norms surround the police as crime victims, and what impact can these norms have? Findings show tendencies of the effect that when the courts express the motivations that the officers should be more resilient for violence, and by not granting damages, the police officers feel less desire to report these crimes. Findings also show that when officers believe that they are met with a stronger access to violent measures by the perpetrator, they are more prone to report. This is also confirmed in the court documents where the claim of damages is more likely to be granted in these cases or in cases where the officers family is indirectly being threatened. Finally, confirming that the existing norms surrounding police officers can have an influence is based on the findings from the study. The impact is yet to be acknowledged and to do so further studies are required. (Less)
Abstract (Swedish)
Den här studien undersöker de sociala och legala normerna kring poliser som har blivit utsatta för hot och våldsbrott i tjänsten. Studien är baserad på tre olika data material bestående av intervjuer med svenska poliser, dokumentanalys av rättsfall från svenska tingsrätter samt dokument från Brottsoffermyndigheten. Genom att modifiera Nils Christies teori om det ideala offret till att passa bilden av när en polis uppnår status som offer, har teorin använts som mall för att analysera materialet. Studien avsåg att besvara frågan om vilka normer som omger poliser som brottsoffer och vilken påverkan dessa normer kan ha. Resultatet visar tendenser på att när rätten uttrycker i motiveringarna att poliser ska tåla mer våld än gemene man, och... (More)
Den här studien undersöker de sociala och legala normerna kring poliser som har blivit utsatta för hot och våldsbrott i tjänsten. Studien är baserad på tre olika data material bestående av intervjuer med svenska poliser, dokumentanalys av rättsfall från svenska tingsrätter samt dokument från Brottsoffermyndigheten. Genom att modifiera Nils Christies teori om det ideala offret till att passa bilden av när en polis uppnår status som offer, har teorin använts som mall för att analysera materialet. Studien avsåg att besvara frågan om vilka normer som omger poliser som brottsoffer och vilken påverkan dessa normer kan ha. Resultatet visar tendenser på att när rätten uttrycker i motiveringarna att poliser ska tåla mer våld än gemene man, och igenom att inte bevilja kränkningsersättning, minskar polisernas anmälningsbenägenhet. Resultatet visar även att när poliser upplever att de står inför en gärningsperson med stort våldskapital är de mer benägna att anmäla brott. Detta bekräftas även av rättsfall att anspråken på ersättningen löper större chans att beviljas i de fall, liksom då polisernas familjer indirekt har blivit utsatta för hot. Bekräftandet att de existerande normerna kring poliser som brottsoffer kan ha en påverkan är baserat på studiens upptäckter. För att fastslå själva graden av påverkan krävs fortsatta studier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Marlene LU and Grönberg, Louise LU
supervisor
organization
course
RÄSK02 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Idealt brottsoffer, kränkningsersättning, normer, polis, våld mot tjänsteman
language
Swedish
id
9057974
date added to LUP
2021-07-07 12:45:28
date last changed
2021-07-07 12:45:28
@misc{9057974,
 abstract   = {{This study researches the social and legal norms surrounding police officers who have become victims for threat and violence crimes in the line of duty. It is based on three different data materials consisting of interviews with swedish police officers, documentanalyze of Swedish court documents and documents from The Swedish Crime Victim Compensation and Support Authority. By modifying Nils Christies theory about the ideal crime victim to fit the image when a police officer reaches status as a victim, the theory has been used as a template to analyze the material. The study aimed to answer the questions about which norms surround the police as crime victims, and what impact can these norms have? Findings show tendencies of the effect that when the courts express the motivations that the officers should be more resilient for violence, and by not granting damages, the police officers feel less desire to report these crimes. Findings also show that when officers believe that they are met with a stronger access to violent measures by the perpetrator, they are more prone to report. This is also confirmed in the court documents where the claim of damages is more likely to be granted in these cases or in cases where the officers family is indirectly being threatened. Finally, confirming that the existing norms surrounding police officers can have an influence is based on the findings from the study. The impact is yet to be acknowledged and to do so further studies are required.}},
 author    = {{Johansson, Marlene and Grönberg, Louise}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Brottsoffer undantaget - En kvalitativ rättssociologisk studie över vad som krävs för att poliser ska få kränkningsersättning och således uppnå status som idealt offer.}},
 year     = {{2021}},
}