Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Elbilen och dess infrastruktur - En kombinerad litteratur- och fallstudie om platser för laddinfrastruktur och betalningsmodeller

Ekblom, Johanna LU (2021) MVEM30 20211
Studies in Environmental Science
Abstract
The development surrounding electric vehicles has made a leap forward in the last two decades. More and more people buy electric vehicles, especially cars, both around the world and in Sweden. To accommodate the rise in electric cars, governments and municipalities need to invest in charging infrastructure. This study was conducted in collaboration with Klippans municipality in southern Sweden. The aim is to offer an overview of options for charging infrastructure and payment models, to give municipal decision-makers a foundation of knowledge. The study examines which locations charging infrastructure tends to be placed according to the literature, and which kinds of payment methods exists on the market today. The study discusses how such... (More)
The development surrounding electric vehicles has made a leap forward in the last two decades. More and more people buy electric vehicles, especially cars, both around the world and in Sweden. To accommodate the rise in electric cars, governments and municipalities need to invest in charging infrastructure. This study was conducted in collaboration with Klippans municipality in southern Sweden. The aim is to offer an overview of options for charging infrastructure and payment models, to give municipal decision-makers a foundation of knowledge. The study examines which locations charging infrastructure tends to be placed according to the literature, and which kinds of payment methods exists on the market today. The study discusses how such options could be used in a small municipality and touches on both challenges and opportunities that could be relevant for Klippans municipality when deciding on charging infrastructure. The methods used were a literature review and a case study approach with interviews. The case study focuses on Klippan municipality and interviews were conducted with three officials working for the municipality. Five categories of areas that electric car owners prefer to use for charging their vehicles, were identified; (1) At home, (2) At their workplace, (3) At destinations parking, (4) Parking near motorways, petrol stations and public transport and (5) On communal streets. Four types of payment methods on the market were identified; (1) payment per unit of time, (2) payment per unit of energy, (3) a fixed price and subscription, (4) a combination of the three. The conclusion also sheds some light on the challenges and possibilities for the municipality of Klippan when investing in charging infrastructure. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Utmaningar och möjligheter kring laddinfrastruktur i en mindre kommun i södra Sverige. Var ska laddstolparna sitta och vilka betalningsmodeller kan fungera här?

När det kommer till implementering av laddinfrastruktur är det viktigt att den är kommunanpassad. De val av platser som görs samt vilka betalningsmodeller som väljs är helt beroende av kommunens förutsättningar.

Uppsatsen är ett arbete som görs för Klippans kommun, Skåne, Sverige. Klippans kommun vill undersöka utmaningarna och möjligheterna kring laddinfrastruktur i deras kommun. För att undersöka detta valdes tre frågeställningar ut (1) På vilka platser i en kommun finns laddinfrastruktur enligt forskningen? (2) Vilka betallösningar finns på marknaden och hur skulle de... (More)
Utmaningar och möjligheter kring laddinfrastruktur i en mindre kommun i södra Sverige. Var ska laddstolparna sitta och vilka betalningsmodeller kan fungera här?

När det kommer till implementering av laddinfrastruktur är det viktigt att den är kommunanpassad. De val av platser som görs samt vilka betalningsmodeller som väljs är helt beroende av kommunens förutsättningar.

Uppsatsen är ett arbete som görs för Klippans kommun, Skåne, Sverige. Klippans kommun vill undersöka utmaningarna och möjligheterna kring laddinfrastruktur i deras kommun. För att undersöka detta valdes tre frågeställningar ut (1) På vilka platser i en kommun finns laddinfrastruktur enligt forskningen? (2) Vilka betallösningar finns på marknaden och hur skulle de kunna användas i en mindre kommun? och (3) Vilka utmaningar och möjligheter skulle kunna ha relevans för Klippans kommun vid beslut kring laddinfrastruktur? För att ta reda på svaren genomfördes det en litteraturstudie samt en mindre fallstudie. I fallstudien figurerade tre tjänstemän från Klippans kommun. Dessa fick svara på frågor rörande vad de tyckte om en infrastruktursatsning i kommunen. Utifrån litteraturstudien och intervjuerna kunde ett resultat presenteras. Resultatet delades upp mellan frågeställning (1) och (2) där frågeställning (3) svarades på löpande genom hela resultatstycket. I resultatet presenterade nio platser som elbilsägare föredrar att ladda på. Dessa var I hemmet, På arbetsplatsen, I anslutning till köpcentrum, mataffär och torg, benämns som Destinationsparkering i uppsatsen, Parkering utmed genomfartsleder, Parkering i anslutning till bensinstationer och kollektivtrafik samt Parkering i anslutning till den kommunala gatunätet. I resultatet presenterar också en sammanställning av några av de betalningsmodeller som finns på marknaden när uppsatsen skrevs, dessa var Betalning per prisenhet, Betalning per energienhet, Fastpris och abonnemang samt en kombination av de nämnda. Diskussionen fokuserar på Klippans kommuns utmaningar och möjligheter utifrån resultatet. Slutsatsen sammanfattar resultatet och diskussionen i tre punkter. (1) Det finns flera viktiga platser där laddinfrastruktur bör placeras. Framför allt bör den placeras där det är mycket människor i omlopp och där de spenderar flera timmar per dygn, (2) Det finns flera olika betalningsmodeller på marknaden, vissa av dessa fungerar bra i dagsläget andra behöver bli bättre och (3) Klippans kommun står inför flera utmaningar men också möjligheter om de väljer att investera i laddinfrastruktur. En av utmaningarna som beslutsfattare i Klippans kommun står inför när det kommer till implementering av laddinfrastruktur är hur de ska rättfärdiga en satsning på infrastrukturen, då denna satsningen endast skulle gynna de medborgare som äger en elbil i dagsläget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekblom, Johanna LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
electric vehicles, electric cars, charging infrastructure, charging locations, municipality, payment methods, Sweden.
language
Swedish
id
9057981
date added to LUP
2021-06-30 13:13:34
date last changed
2021-06-30 13:13:34
@misc{9057981,
 abstract   = {{The development surrounding electric vehicles has made a leap forward in the last two decades. More and more people buy electric vehicles, especially cars, both around the world and in Sweden. To accommodate the rise in electric cars, governments and municipalities need to invest in charging infrastructure. This study was conducted in collaboration with Klippans municipality in southern Sweden. The aim is to offer an overview of options for charging infrastructure and payment models, to give municipal decision-makers a foundation of knowledge. The study examines which locations charging infrastructure tends to be placed according to the literature, and which kinds of payment methods exists on the market today. The study discusses how such options could be used in a small municipality and touches on both challenges and opportunities that could be relevant for Klippans municipality when deciding on charging infrastructure. The methods used were a literature review and a case study approach with interviews. The case study focuses on Klippan municipality and interviews were conducted with three officials working for the municipality. Five categories of areas that electric car owners prefer to use for charging their vehicles, were identified; (1) At home, (2) At their workplace, (3) At destinations parking, (4) Parking near motorways, petrol stations and public transport and (5) On communal streets. Four types of payment methods on the market were identified; (1) payment per unit of time, (2) payment per unit of energy, (3) a fixed price and subscription, (4) a combination of the three. The conclusion also sheds some light on the challenges and possibilities for the municipality of Klippan when investing in charging infrastructure.}},
 author    = {{Ekblom, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Elbilen och dess infrastruktur - En kombinerad litteratur- och fallstudie om platser för laddinfrastruktur och betalningsmodeller}},
 year     = {{2021}},
}